00-TKN 01-HD barn-tv egypt fjernbetening golf internet intranet ip-telefoni soccer webmail

Tweets fra @tunekabelnet

Fælles forbrug

Din IP-adresse er 54.165.57.161. Du er dermed ikke på nettet via Tune Kabelnets Internet lige nu, og du indgår ikke i det fælles forbrug

Gigabit – 1.000 / 500 Mbit til 135 kr/md 

Kræver DOCSIS 3.1

Fra 1.1.2022: 67% af medlemmerne kører i dag DOCSIS 3.1. De får alle 1000 Mbit. De resterende der kører DOCSIS 3.0 får 300 Mbit. Enhedspris: 135 kr/md. Anlægget tilhører medlemmerne og det skal de nyde godt af

Bestyrelsen har 10. august 2021 besluttet at regulere prisen for Internet pr 1.1.2022 op, fra 125 kr/md til 135 kr/md. Og samtidigt afskaffe prisen på 189 kr/md for 1000 Mbit, idet hastigheden 1000 Mbit (down) i stedet fra 1.1.2022 leveres til alle, der benytter et DOCSIS 3.1 modem, og: Til samme takst som alle andre fra 1.1.2022: 135 kr/md. 2 ud af 3 med internet hos TKN benytter pr 1.8. 2021 et DOCSIS 3.1 modem.

Denne takst er foreløbig, a conto, og skal derfor endeligt fastlægges af generalforsamlingen, der behandler budget og takst for 2022, som finder sted i april 2022.

500 Mbit upload ...

... bliver muligt i første halvdel af 2022, og kræver en mindre ombygning i din egen installation

Hastigheden i upstream vil være uændret 50 Mbit for alle med DOCSIS 3.0-modem (EPC39xx), og 100 Mbit for alle med DOCSIS 3.1-modem - dog således, at hvis egeninstallation tilpasses til 204 MHz returvej, vil man med DOCSIS 3.1-modem få 500 Mbit upstream-hastighed. Tune Kabelnets installatør (KK Partner, tlf. 7538 1414) kan mod betaling foretage denne tilpasning. Alle nye installationer udført efter 1.9.2021 udføres til dette.

Men de 500 Mbit i upload forudsætter en del skift, som vi er i gang med at udføre, som forventes afsluttet senest i Q2 2022.

500 Mbit up kommer altså ikke lige fra 1. januar 2022.

Dette skal ændres for 500 Mbit upload

Vi skal have lavet nogle ændringer i samtlige gadeforstærkere og flyttet nogle frekvenser.

Herefter nogle tests og målinger i nettet

Endelig skal internet-afgrener ("DVU") hos brugeren skiftes fra en 65 til en 204 MHz version, og det samme med en eventuel vægdåse. Begge deele passivt udstyr. Enkelte medlemmer kører Internetsignalet gennem en lokalforstærker i huset. Denne skal så enten skiftes eller tages ud af ligningen. Vi anbefaler at blot ændre afgreneren til at være placeret før en sådan forstærker og tage internet-signalet ud dér.

Hvis du vil have en fagmand til at skifte denne afgrener og evt. vægdåse i din egen lokalinstallation, så tag kontakt til vores serviceinstallatør: KK Partner, tlf. 7538 1414. 

Læs mere om afgrenere og opdaterede forstærkere til DOCSIS 3.1 i din egen installation

Uanset alt dette, så er det altså éngangsudgifter, både at få 1000 Mbit download, og at få 500 Mbit upload.

Lavere latency

DOCSIS 3.1 indeholder mulighed for sænkning af latency ("pingtid"). Så snart dette bliver indarbejdet i vor software af leverandøren, Harmonic, medtager vi det. Vi taler om pingtid på under 2 ms.

Vi er allerede nu nede på 3-4 ms pingtid for kabeltilsluttet pc.

CopyDan Verdens TV

Se TV-program-information fra Verdens TV

Du kan bl.a. se hvilke programmer, der er med danske undertekster.

Copydan Verdens TV arbejder for rettighedshaverne til 'Kunst, Viden og Underholdning’ og på den måde adgang til de svenske, norske og tyske nabolandskanaler.

Tune Kabelnet 50 år

TKNs historie (1970)

Se Tune Kabelnets hjemmeside fra august 2002 her. Se det første oplæg til Internet fra februar 1999. Vort båndbreddeforbrug er 2000-doblet på 19 år, mens tilslutningsprisen er gået fra 6000 kr til 300 kr for Internet alene.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet