Næste bestyrelsesmøde

4. marts 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Næste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Internet via antennekablet

Artiklen beskriver hvordan kabelmodem med router indpasses i antennekabel systemet og nogle typiske begåede fejl

Der opsættes et kabelmodem, som i vort tilfælde faktisk også er en router – datanetmæssigt set – fra AVM, Arris eller Technicolor, i hjemmet. Den hedder AVM6660, TG6441, TG3442, EPC3940, EPC3925 eller -28 eller EPC2434.

Men vi starter allerede ude i vejen, ved din stander. Bor du i rækkehus, er standeren en samle-stander for mange huse og ofte placeret ved en gavl. Standeren er lukket med en specialnøgle, og det er ikke meningen, at du selv skal pille i den.

Det forbyder vi faktisk. Standeren er det sted, hvor det tykke fødekabel er forbundet med kablet ind til din husstand. Det sker via en forgrening eller en fordeler. Denne fordeler kan have tilslutninger til flere huse og den indeholder tillige en tilpasning af signalniveau, sådan at det signal, der sendes ind i huset er det samme, uanset hvor i kæden på fødekablet, standeren er placeret.

Men i denne sammenhæng er det vigtige, at der er monteret et filter mellem fordeler og stikledningen ind til dit hus. Det gælder samtlige tilsluttede i hele nettet. Når et medlem tilslutter sig Internettet, fjernes dette filter fra standeren og det placeres i stedet inde i huset. Filteret er nødvendigt for at hindre uønskede signaler inde fra medlemmernes installationer i at rende retur via returvejen. Sker det, vil hele Internettrafikken blive ødelagt i større eller mindre dele af nettet. Man kan sige, at en smule støj fra enkelte medlemmer summeres op, og forstærkes op, jo mere og mere man kommer retur til hovedstationen. Derfor er dette filter nødvendigt, og alle kabel- og stikforbindelser skal være af højeste klasse. Sådan har vi et HF-tæt kabelnet. (Og glem alt om, at du kan få helt gratis Internet, hvis du skulle få fat i et kabelmodem eller router ad omveje og sådan bare selv fik lyst til at pille filteret af ude i standeren. Det vil ikke kunne lykkes og du vil få regningen for fejlsøgning og -udbedring. Hvert eneste kabelmodem er kendt og registreret på sin MAC-adresse i hovedanlægget. Så glem dét).

I den anden ende af din stikledning – inde i huset, findes der i dag normalt en vægdåse eller måske en forstærker med efterfølgende fordeler til flere antennekabler internt i huset, hvis du kun abonnerer på tv-signaler.

Der er placeret en forgrening. Denne forgrening er indsat før første antennedåse og før en eventuel lokal antenneforstærker, du måtte have sat op. Tune Kabelnet (vor installatør) sørger for montering af denne forgrening. Fra forgreningens ene ben føres ét antennekabel kabel videre til kabelmodemmet med routeren. Kvaliteten af dette kabel er beskrevet nedenfor. På det andet ben er der placeret et filter, og efter det fortsætter vi til det hidtidige TV-antennesystem i huset. Forgrening og filter er placeret i én og samme dåse, der typisk hedder DVU1-4. Den er indeholdt i en klimabestandig, fuldstændigt tætmetaldåse. Det betyder, at den er helt tæt for ind- og udstråling af radiobølger og elektrisk støj, og for indsivning af fugt og insekters gøren og laden.

På denne måde tillader vi kun returtrafik fra kabelmodemet (routeren). Det er helt afgørende for succes, at dette filter spærrer effektivt, og at lednings-, stik- og forbindelseskvaliteter er i top hele vejen igennem.


Gammelt ukurant kabel må ikke bruges, hvis det ikke er af bedste kvalitet og helt tæt overfor støj: Der skal være folie i forbindelse med skærmen. Og skærmen skal være effektiv; der findes sådant skærmet kabel, hvor afskærmeningen er for beskeden. Sådanne kabler har oftest også dårlig ledningsevne, og signalniveauet ved indgangen til modemmet vil derfor være for svagt og ramt af indstrålet støj, der forekommer overalt.

OFDM MER god fejlfri DOCSIS 3.1 kanal uden indstrålet støj
OFDM MER ringe DOCSIS 3.1 kanal med voldsom indstråling
fra 5G og 4G mobilt internet.
Det skyldes dårligt skærmet coax kabel
i huset frem til kabelmodem/router,
eller løst tilspændte stik.

Så findes der også andre tvivlsomme kabler, såsom gamle 50 ohms coax-kabler, der har været brugt til ethernet og er kasseret; de må heller ikke bruges. Sådanne kabler er heller ikke 75 ohm, alene af den grund vil det gå galt med dem.

Forbindelsen frem til routeren må ikke passere gennem plastic-vinkel TV antennestik og ditto dåser og lignende stads. En eksisterende antenneforstærker i dit eget hus må ikke indgå i signalvejen af den simple grund, at det ikke er en to-vejsforstærker. Men et ordentligt, langt coax-kabel er nu heller ikke kritisk: Kvalitets coax-kabel er trods alt det billigste, og en husinstallation med 60 meter kabel fra splitter til dit modem med router – uden nogen hus-forstærker – er set køre fint i Tune. Tabet i 60 meter kabel er trods alt kun ca. 6 dB.

Hvis din stikledning føres direkte op på loftet, og der er forgreninger til antennestik i hele huset evt. med en forstærker først, oppe på loftet, så skal den nævnte forgrening altså indsættes allerførst. Før nogen som helst forstærker.

Kabelmodem-routeren kan ikke placeres oppe på loftet ved spærene under de uisolerede loftsplader/tagsten fordi dens driftstemperatur skal ligge mellem 0 og 40 grader Celsius. Den dør i hård frost eller de varme sommereftermiddage, hvis den er sat derop.

Du kan selv forberede installationen ved at trække kabel af behørig kvalitet frem til det sted, hvor du vil have routeren til at stå. Og altså fra før nogen lokal antenneforstærker. Kablet skal være et højkvalitetskabel, som kan købes enten hos os eller vor installlatør. Lad være at bruge andet. Det siger vi ikke fordi vi har en aftale med en sælger, men fordi vi vil være sikre på kvaliteten, og ikke mindst fordi vort værktøj og vores connectors er udvalgt udfra de dimensioner, de nævnte kabeltyper har.

Kablet skal være dobbeltskærmet eller bedre, med både folie og tråde i skærmen og med minimum 85 dB skærmdæmpning Det hedder Class A, eller A+ eller A++. Derfor benytter vi i dag (2021) HQ113 fra tyrkiske Ören, der mere end opfylder dette krav. Vi anbefalede tidligere Cavel DG113 eller DG123 eller DG136, men dette er ikke solidt nok: Det er specielt for ømfindtligt, hvis man bukker det for skarpt: Så åbner folien, der udgør skærmen, sig. Det kan vi slet ikke have. Ören kablet er med dobbelt folie med skærmtrådene i mellem de to lag, og folien er limet således at den ikke kan åbne sig, når man bukker det. Man skal benytte det tilsvarende af-isoleringsværktøj for ikke at kløjes i håndteringen af det.

 

oren hq113 hffr

klik på billedet for at se kablets tekniske specifikationer.

Og så lige mht. lokal antenneforstærker og Internet: I dag (2021) benytter vi DOCSIS 3.1, som udnytter op til 1218 MHz. Men en lokal antenneforstærker klarer højst op til 1000 MHz. Den kan derfor ikke overføre den højest placerede OFDM-kanal, der ligger mellem 1000 og 1200 MHz, og derfor kan der forekomme begrænsninger i hvor høj båndbredde (hastighed i Mbits/sek), din router kan levere. For at give det renest mulige signal anbefaler vi derfor i dag at holde kabelinstallationen frem til en DOCSIS 3.1-router fri af den øvrige coax-husinstallation.

Og dernæst skal du sikre adgangs- og arbejdsforhold og miljø, så vores montør kun skal foretage selve tilslutningen. Hvis vi skal op på loftet, nytter det ikke, at der skal først lige skal flyttes 5 flyttekasser og en kommode, før vi kan komme til.


Stikket, eller konnektoren er en F-connector. 

Den skal være en af disse:
cabelcon connectors

Det må ikke. Ikke som i må-ikke, være en sådan:
twist on skrue connector

Den kaldes "Twist-on" eller "skruekonnektor", fordi den er lige til at vride på coax-kablet.

Sådanne konnektorer er yderst skadelige i en husinstallation og det første sted, det går galt.

 

Samlinger af antennekabler skal kun udføres med den bedste kvalitet samleled og i form af F-connectors, altså helt tætte og med gevind, så det er tæt forseglet. Sådanne samlinger findes både til inden- og udendørs montage.

Ikke sådan:
Endelig skal vi lige se et foto, som til skræk og advarsel viser, hvordan antenneledninger ikke må samles:

fup samling


Men sådan:
med krimpede F-connectors,
her vist med indendørs connectors:

f conn 2

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet