Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Næste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Installationen inde i huset

Artiklen beskriver hvordan man selv kan tage fat på sin husinstallation

Der er udarbejdet en generel branchevejledning til husinstallationer. Den kan hentes her. Den kan forekomme abstrakt og teknisk. Det er fordi den lægger vægt på at være teknisk korrekt, og er derfor først og fremmest møntet på installatører, der er vant til at læse forskrifter, og så er den helt fabrikatneutral.

Tune Kabelnets medlemmer kan købe gør-det-selv materiel via DKT-Connects webshop

Dansk Kabel-Teknik, DKT, har også udsendt en glimrende vejledning til fejlsøgning i antenneinstallation trin for trin. Tune Kabelnet følger stort set principperne i denne. Vi fraråder dog anvendelsen af twist-on F-connectors, og benytter kun fastcrimpede connectors på Internetsiden, se illustrationen nedenfor. Du skal være opmærksom på, at dette er en enkelt fabrikants forslag og derfor benytter hans komponenter. De generelle vejledninger fra Fagligt Netværk er uafhængig af fabrikater.

coaxial kabel opbygning

Indendørskabler skal være dobbeltskærmede (alu-folie og tråde i skærm), for eksempel DKTs DG113 eller 123. Se hele produktsortimentet for Örens coax-kabler med digitalkvalitet her. Læs Televès' mini-kursus i coaxialkabler her, så du kan se hvordan kablet skal være indrettet. DKTs guide i fejlfinding i antenneinstallationer er også god:

Kabler i gamle husinstallationer eller velmenende gør-det-selv installationer mangler ofte folien under trådene uden på midter-isolationsstykket (det hvide). Denne folie er her vist som kobber, men kan også udmærket være aluminium. Uden på trådene er her vist en tynd plastfilm, der holder på trådene indenfor selve den her sorte kappe. Denne film er ikke obligatorisk. men det er af afgørende betydning, at der er folie i skærmen. Kvaliteten af folien og antallet af tråde i skærmen afgør til sammen hvor godt kablet er skærmet mod indstråling udefra, af f.eks. elektriske impulser fra andre systemet, lysnet, hus-lys-automatik mv. Coaxialkabler købt i byggemarkeder er typisk for ringe på netop dette punkt. Det er helt misforstået at spare på dette punkt, for netop her (i dårlig afskærmning og ustabil og løs konnektering) ligger en meget vigtig årsag til blips og udfald og små ryk i digitale tv-billeder. DIsse ryk skyldes datatab, der opstår ved indstråling af støjimpulser udefra.


 

Samtidigt er det også uhyre vigtigt ikke at bukke kablet (for) skarpt. En typisk mindste bukningradius er 3,5 - 5 cm. Hvis man bukker kablet skarpere, så deformeres det hvide midterisolator, og inderlederen skubbes ud i nærheden af skærmlederen, hvorved den elektriske karakteristik for kablet helt ødelægges og nogle kanaler overføres meget dårligt, der kommer ekkovirkninger af signalerne i kablet mm. Af samme grund må man heller ikke bruge stramme klamper eller kramper til fastgørelse af kablet (f.eks. op ad fodpaneler), men skal bruge nogen der ikke det mindste deformerer eller trykker på kablet. Beklager, men dette må man ikke tage let på.

Endelig er det vigtigt at kablet ikke ligger lige op ad varmerør, for så vil isolationen omkring inderlederen (dielektrikum) blive blød pga. varmen, og den deformeres med samme kedelige resultat som ved for skarp bukning.

Vi installerer kabelmodemer med signal fremført med DG113 (eller DG123) (7 mm) og kan skaffe DG80 og DG100 (tyndere, hhv. 5,0 OG 6,0 mm), hvis det ønskes Dette kabelk har 90 dB skærmdæmpning. Som det fremgår af databladet fås SAT2G også i tyndere versioner (SAT2½G, SAT4G – med lidt højere tab pr 100 meter); hvilket kan være relevant hvis det skal trækkes gennem eksisterende skjulte kanaler. SAT2 kabel har 15 dB ringere skærmdæmpning, 75 dB og må ikke benyttes ved brug til digitale signaler, hvor minimumskravet er 85 dB skærmsæmpning. I mange byggemarkeder kan du købe billige kabler. Disse er desværre ofte langt ringere og overholder ikke kravet om 85 dB skærmtæthed og bør afgjort kassseres hvis de skal bruges til nogen form for digitale signaler og du vil være sikret imod forstyrrelser.

Til sidst: Husk:

Antennekablet må ikke fremføres i kanaler direkte sammen med 230 volt kabler!

Freja2    Freja mm4 65 open3 

Vægdåser skal være lige så HF-tætte og med ordentlig kontakt. Vi har prøvet denne type ( Freja stikledningsdåse) med et rigtig godt resultat:. Billedet viser en åbnet multimediadåse, men serien indeholder alle slags typer. I dag bør du altid opsætte antennedåser af multimediatypen (som altså har en tredje gevind-bøsning beregnet til kabelmodem/router).

Du kan købe disse hos Antennelageret. Vælg produkter, og Kabler, stik - løsdele, og rul ned til stikdåser. Husk underlag. Men lad være at købe antennestik med plastkappe, selv om de sælger dem dér.

Læs også artiklen omkring "Løse antennestik".

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet