Næste bestyrelsesmøde

11. december 2023

Næste medlemsmøde:

27. februar 2024

Næste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Grund- Mellem eller Fuldpakke. Eller Kun Internet

Lidt om kanaler og pakker til TV, samt priserne på disse.

Af kanalpakker kan man vælge mellem grund- mellem- eller fuldpakke. Foruden "Kun internet".

Desuden kan man tilvælge individuelle kanaler og temapakker. Dét forudsætter grundpkken.

Man kan streame alle sine kanaler via web-tv. Så er man også lidt uafhængig af tid og sted.

Eller man kan nøjes aftage Internet.

Desuden kan man tilvælge mange tv-kanaler enkeltvis eller i særlige temapakker. For at se priserne for disse tilvalgskanaler / ekstra kanaler, TRYK HER.

 pakker 2020

Opkrævning januar

Der opkræves normalt 2 årlige rater. Første rate er lig halvdelen af foregående års pakkepris plus 1 års kontingent. Det er altså en a conto opkrævning. Generalforsamlingen i april beslutter så årets kontingent og pakkepriser. Der efterreguleres så, ved den førstkommende opkrævning efter generalforsamlingen.

Prismodel 2023:

Fra 1. januar 2017 er alle pakker - også grundpakke - opkrævet direkte af Tune Kabelnet. Dog opkræves det tekniske grundkontingentet, fortsat som en del af huslejen hvis du er lejer i Greve Boligselskab.

  Årsrelateret Månedsrelateret  
Pakke Pris
helårligt
2023
efter
takstbladet
Afrundet pris/måned
som 1/12 af
årsprisen efter
takstbladet 1)
med samlerabat på TV,
hvis man aftager både
TV og Internet fra TKN
Kontingent 420 35 35
Kun Internet 1620* 135* 135*
GRUND 900* 75* 65*
MELLEM 4680*     390* 2) 380*
FULD 7440* 620* 610*
  ovenstående
er årspriser
Pris pr måned
efter takstbladet

* Bemærk: Dette beløb er uden kontingent (også benævnt teknisk grundkontingent), som er 420 kr/år eller 35 kr/md. Internetpris er 135 kr/md / 1620 kr/år.
   Lejere i Greve Boligselskab betaler dette tekniske kontingent via huslejen.

Den rate på pakkerne, der opkræves 1. januar, er lig halvdelen af sidste års kontigent for din radio/tv-pakke à conto + helt års kontingent til Tune Kabelnet. 

Noter til opstilling:

  1. Dette er beløb pr måned, hvis du vil sammenligne med andre. Det. er udregnet som 1/12 af årsprisen, som er fastsat i takstbladet. Takstbladet besluttes hvert år af generalforsamlingen, dvs. af medlemmerne selv. 

    Hvis du har valgt at skulle have månedsopkrævning, så er der lagt et opkrævningsgebyr på 8 kr til, for at blive opkrævet pr måned. Hvis du opkræves halvårligt, er f.eks. prisen altså 5 x 8 kr lavere, sammenlignet med hvis du opkræves hver måned på grund af de 5 opkrævninger der spares hvert halvår. Der betales på et år på den måde samlet 80 kr mere. Det er for opkrævning pr måned, 10 opkrævninger à 8 kr. Der opkræves 12 gange, men da vi i øvrigt bruger halvårlige opkrævninger, tager vi kun opkrævningsgebyr for de 10 ekstra månedlige opkrævninger.

  2. Opkrævningen i første halvår er, indtil reguleringen 1.6. (månedsopkrævede) og 1.7. (halvårsopkrævede), en à conto opkrævning.

Opkrævning for Internet og ekstra TV-tilvalgskanaler udsendes sammen med TV-opkrævningerne.

Enhver med Internet via Tune Kabelnet kan få fastnettelefoni via sin Internetrouter. Telefoni-aftalen indgås direkte med firmaet Evercall.

Ethvert medlem af Tune Kabelnet kan få web-TV, der omfatter at gense dagens og foregående 2-7* dages programmer fra sin pakke inklusive individuelt tilkøbte kanaler, til kig på pc, Mac, tablet eller smartphone eller via casting til tv, for indtil 4 enheder pr medlem. Der gælder dog begrænsninger for TV2: TV2 tillader kun web-tv på 2 samtidige enheder. Kanalerne fra Uptown er ikke med på Web-tv.

* Visse kanaler er begrænset til 2 dage bagud.


Den historiske baggrund for pakkeopdelingen

Pakketeringen indebærer, at man kan aftage flere eller færre programmer. Metoden til at fravælge pakker er den simple, at der opsættes et filter foran ens stikledningskabel, som så kan afskære alle tv-signaler over en given frekvens. Ved pakkeskift skal der altså foretages et stykke fysisk arbejde som består i at indsætte, udskifte eller fjerne et filter, samt naturligvis det dermed forbundne administrative arbejde. Det er derfor det koster et beløb at skifte pakke. Hertil kommer, at Tune Kabelnet jo skal svare en afgift til leverandøren for det antal forbrugere, der er tilmeldt.

Simpel filtrering i fordelerskabet

Digitale kanaler kan foruden dette fysiske filter i stander-skabet ude ved vejen sikres mod ulovlig modtagelse med en kryptering.
De digitale kanaler, der er indeholdt i pakkerne, er fortsat ukrypteret i de pakker, der til- og fravælges ved at skifte filter. Det kaldes også "digitalt clear".

Digitale tilvalgskanaler og -pakker

Men samtidigt tilbydes de fleste digitale kanaler, der ikke allerede bare er placeret som digitalt clear i grundpakken, som enkeltkanaler, eller i en mindre tilvalgspakke, hvor de så er krypterede. For at kunne se de krypterede kanaler skal man have et programkort, og der skal være udstyr i ens tv eller boks, som man kan proppe dette kort ind i. For tv kaldes dette en "kortlæser". Der findes en række krypteringssystemer. De mest udbredte er Viaccess og Conax. Har man nu en Viaccess-kortlæser, så kan man ikke bruge den til et Conax-kort; så skal man have en Conax-kortlæser. Såvel kortlæser som kort kan købes / udleveres af foreningen. kortlæser koster 190 kr.

Alle de digitale krypterede kanaler er fysisk placeret i grundpakkeområdet. Dvs. hvis man kun tilslutter sig grundpakke, så kan man godt abonnere på digitale tilvalgspakker eller -kanaler. Og til- og fravalg af disse kræver ikke at der rykker nogen tekniker ud. Som bruger kan man selv montere kortlæser og kort. Har man først kortlæser og -kort, så kan man til- og afmelde tilvalgskanaler uden at skifte kortet.


5 pakker fra 2013 til 2019; 3 pakker siden.

Fra 1. oktober 2013 gik vi over til signalforsyning fra Glentevejens Antennelaug (Glenten). De ukrypterede digitale programmer lå i 4 puljer, som så kombineredes i 5 forskellige pakkekombinationer, fra 30. december 2019 reduceret til 3-pakkestruktur, og fordelingen er denne:

4 pakker

Hele frekvensområdet er opdelt i 5 puljer. Alle medlemmer kan modtage pulje 1 og 5, og der er opsat forskellige filtre som åbner / spærrer for én eller flere af de andre puljer.
Til sammen udgør det fire pakke-kombinationer, som vist ovenfor. Klik her for pakkeopdeling

Fra 23. oktober 2017 er alle analoge TV-kanaler afskaffet i Tune Kabelnet.

Fra ultimo juni 2018 kan man fravælge alle TV-kanaler og alene abonnere på Internet, det kalder vi Kun Internet (eller Bredbånd-only). Prisen er lig internetafgiften + teknisk grundkontingent.

Fra 1. januar 2023 er der 10 kr samlerabat pr md. på den ukodede tv-pakke, man aftager, hvis man tillige aftager internettet fra Tune Kabelnet

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet