Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Benyt datakabler i stedet for trådløst hvor muligt

Tit er der kun 1-2 meter mellem router og tv. Så forbind dem med hinanden med et datakabel i stedet for trådløst.

Det råd gælder dog kun WiFi4 eller WiFi5. Hvis du har WiFi6 i router eller accesspoint, samt i din klient (dvs. pc, tablet, Mac, telefon), så yder det ofte næsgten bedre på WiFi end med kabel.

Sæt din router, eller dit AccessPoint midt i huset

Er din TKN- router placeret midt i huset eller i den ene ende, måske endda i et teknikrum? Overvej, om du med fordel kan opsætte den midt i huset.

hus med wifi

Signalet forringes – ofte voldsomt – gennem vægge. Der sker en voldsom forringelse for hver hindring. Specielt vægge med jern i opsuger signalet og lægger det dødt:

  • Gipsvægge med stålskelet er også af jern
  • Etageadskillelser mellem stue og første sal eller kælder
  • Moderne energivinduer. 3 lags ruder dæmper lige så effektivt som en bærende hovedskillevæg eller ydermur

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet