Tweets fra @tunekabelnet

Remote Phy og Internet-udstyret

Det bliver at udskifte de gamle analoge fibernoder i anlægget til nyeste digitale Remote Phy noder.

Omdrejningspunktet for al udvikling i vort net er skiftet til Remote Phy

Lige nu kører vi DOCSIS 3.1 i downstream, alt forsynet direkte fra én stor kasse i hovedstationen. Nettet er inddelt i 12 øer: 10 i Tune og 1 i Vindinge og 1 i Flimmer (Havdrup).

 

Skiftet til Remote PHY (RPHY)

Remote Phy er ikke nyt for os: Vi har kørt Remote Phy overfor Gørlev siden foråret 2019, og der er helt styr på denne teknik. Det viser i praksis, hvordan brugerejede antenneforeninger kan arbejde sammen, store som små, og tilkøbe sig den mest avancerede service, næsten uanset dens størrelse eller nærhed til andre. 

Nu opsætter vi Remote Phy enheder (RPD) i selve Tune, ude i anlægget. Hertil kommer lignende enheder i Vindinge og Flimmer, der følger kort efter. Med disse kan vi også, som noget nyt, køre DOCSIS 3.1 i returvej (upstream). Dette muliggør en virkelig mangedobling af returvejshastigheden på routere, der kan køre DOCSIS 3.1. Det kan 2 ud af 3 i Tune. 

Vi kan dog først høste denne gevinst, når så mange som muligt kommer over på DOCSIS 3.1 også i upstream.

Vi planlægger, at man som bruger skal kunne få 500 Mbit i upstream, og med lidt ombygninger i nettet (skift af diplexfiltre i alle 138 gadeforstærkere), revideret frekvensplan og skift af filtre hos brugeren, kan dette realiseres. Forventet i løbet af første halvdel 2022. Pga. samtidighedsfaktoren kan der godt være 150 brugere på en ø, selv om vi tillader at en enkelt bruger 1/4 af dens samlede kapacitet. Der er ud fra et fair-use princip: Ingen enkelt tillades at bruge de 500 Mbit kapacitet hele tiden. Og systemet fordeler trafikken meget fair til alle, når trængsel opstår.

Og for at opmuntre folk til også at få skiftet filter i deres egen installation, får man som DOCSIS 3.1-bruger altså 500 Mbit i upstream, hvis man gør det. Til uændret takst. Man betaler selv for denne lokale tilpasning i egen installation.

To andre gevinster, vi heller ikke skal kimse ad, er:

  1. Forbedret signal/støj-forhold, idet al støj på strækningen fra hovedstation ud til rodpunktet på de enkelte øer elimineres. Denne del af bæretrafikken, der kører på fiber, digitaliseres nemlig. Dette gavner alt.
  2. Nedsat strømforbrug i selve hovedstationen. Vi piller måske omkring 1000 W forbrug – og tilsvarende forbrug til køling – ud af hovedstationen. Det slår først igennem, når samtlige øer er flyttet over på Remote Phy.

Remote Phy er altså den nødvendige nøgle til alle uafhængige brugerejede antenneforeningers fortsat berettigede eksistens. Med den kan alle foreninger arbejde sammen og køre fælles stordrift, og dermed muliggøre den mest moderne teknologi og dermed mest moderne bredbånd og tjenester, også for bittesmå antenneforeninger.

 

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet