Næste bestyrelsesmøde

4. marts 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Næste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Takstblad for Tune Kabelnet – for 2016

Gældende 2016

Vedtaget på ordinær generalforsamling 26. april 2016.

Bemærk: Betaling for tilslutning til Internet er opdelt: Der betales for oprettelse og router til Tune Kabelnet, men der betales for installation direkte til installatør. Se pkt 12 og 15.

  Priser og gebyrer (i kr., inkl. moms)
  2016
1
Kontingent FULD PAKKE 5.100 + 250 (teknisk kontingent) =
5.350
2
Kontingent SPORTSPAKKE 4.380 + 250 (teknisk kontingent) =
4.630
3
Kontingent FAMILIEPAKKE 3.600 + 250 (teknisk kontingent) =
3.850
4
Kontingent MELLEMPAKKE 2.700 + 250 (teknisk kontingent) =
2.950
5
Kontingent GRUNDPAKKE    600 + 250 (teknisk kontingent) =
850
6
Teknisk kontingent, uden signallevering
250
7
Rykkergebyr (ikke momsbelagt)
100
8
Service-/Adm.-/Ejerskifte-/Internet-/Flytte- eller lukkegebyr (ikke momsbelagt)
250
9
Pakkeskiftgebyr, pr. skift
500
10
Fra-/Tilkobling - DAGSPRIS
650
11
Tilslutningsafgift til Tune Kabelnet, dog ikke landsbyen Gl. Bydel2) (inkl. router)
2.000
12
Etablering af internet på eksisterende TV-tilslutning, ekskl. router - der betales direkte til installatør, KK partner
750
13
Ej tilmeldt Nets (tidligere PBS), opkræves bagud (klik her for Nets-nummer)
25
14
Internetafgift pr. måned / år
125 / 1.500
15
Tilslutning til internet, inkl. DOCSIS 3.0 router, ekskl. installation 3)
300
16
Router - DAGSPRIS
895
17
Stikledning fra stander til hus, samt montering af én stikdåse inde i huset, inkl. op til 30 mtr kabel, ekskl. gravearbejde. Pr. 1-4-2016: ca. dagspris
1.695
18
Web-TV for ikke-internet abonnenter, pr år 4)
100

Noter 2) til takstblad revideret 13/5-2015. Note 3) til takstblad revideret 27.2.2016

Bemærk, at lejere under Greve Boligselskab før 1. januar 2017 opkrævedes for grundpakken via huslejen, hvorfor vi fra trak Tune Kabelnets grundpakketakst. Dette var inkl. teknisk kontingent, i de pakkepriser, der opkrævedes lejere i Greve Boligselskab. Se hvad lejere opkrævedes her under pakkepriser.

Men fra 1. januar 2017 opkræves grundpakken også for lejere i GB direkte af Tune Kabelnet. Det tekniske grundkontingent, der går til at sikre anlægget rent teknisk, opkræves fortsat via huslejen i GB.

Den endelige efterregulering for taksten 2016 skete pr 1. juli 2016, efter ovenstående takstblad for 2016. For månedsopkrævede allerede fra 1. juni 2016.

note 2) 

*) Tilslutningsafgift på 2.000 kr dækker alene tilslutning til Tune Kabelnets "gamle" område, der har været dækket før 2011. Men den er inklusive tilslutning af kabelmodem/router til Internet. Husstande, der blev indlemmet dækket i 2005 (Søndergade, Vestergade, Toften, Krogen, m.fl.), tilsluttes nu ligeledes for kr 2.000, ligeledes inklusive Internet, eksklusive stikledning. Dette beløb er reguleret ned i maj 2015.

For de nyeste områder oprettet 2011: Skolegade, Roskildevej, Nørregade, Gadevænget er tilslutningsprisen inklusive Internet, nedsat til 5.000 kr i maj 2015. Man kan her få en afdragsordning for betaling over flere rater mod en mindre merpris.

Herudover skal den enkelte betale for stikledning: Denne opgivne pris på stikledningen dækker således udelukkende monteringen af stikledning (tilslutningskabel), samt én stikdåse i huset. For Internet indbefatter det tillige tilslutning til routeren (skal denne købes løst, altså ved udskifting af en eksisterende, er det til dagspris, se pkt 16). De i pkt. 12 opgivne 750 kr. er etablering af tilslutning til router for eksisterende TV/Radiotilslutninger, og ikke ved nytegnet medlemsskab. Takst for en nytilslutning også omfattende Internet med router er anført i pkt. 11.

Og herudover forestår den enkelte grundejer altså selv gravning og forskriftsmæssig fysisk nedlægning af stikledning
Pris for selve gravningen er altså ikke med i stikledningspris eller tilslutningsafgift. Gravearbejde sørger du enten selv for eller du kan kontakte en entreprenør til at hjælpe dig.
F.eks. CR Electric i Havdrup, der har løst en del opgaver i Tune.

Der tages forbehold for stikledningsprisen i pkt. 17; den her anførte pris er faktisk dagspris baseret på 30 meter, da denne afhænger af dagprisen fra vores leverandør. Og du skal regne med en højere pris ved koteletgrunde og andre steder, hvor længden kan overstige 30 meter, som kræver længere og tykkere kabel, hvorfor prisen kan være højere i så tilfælde.

note 3) Tune Kabelnet udleverer ikke længere routere af typen EPC2434 og anbefaler udskiftnkng af denne snarest, da den i dag må betgenes som forældet. Især hvis du skal streame tv, anbefales en DOCSIS 3-router. DOCSIS 2-routere kan ikke komme over 45 Mbit; de er mindre robuste overfor støj og specielt trådløst kører den væsentligt langsommere.

note 4) Efter takstbladets vedtagelse, så er der fremkommet muligheden for at caste op til en TV-skærm med en Chromecast-enhed. Det kalder vi GoogleCast Der er en særlig afgift til CopyDan for denne. Det opkræves kvartalsvis og er 40 kr/kvartal.

 

Se takstblad 2015 her.

For at se ældre versioner af takstbladet (tilbage til 2003), så tag et kig i vores ARKIV.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet