00-TKN 01-HD barn-tv egypt fjernbetening golf internet intranet ip-telefoni soccer tv2play-20230522(3)-1100x200 webmail

Næste bestyrelsesmøde

13. juni 2023

Seneste/næste medlemsmøde:

28. februar 2023

Seneste
Generalforsamling
:

6. juni 2023

Tweets fra @tunekabelnet

Fælles forbrug

Din IP-adresse er 3.230.152.133. Du er dermed ikke på nettet via Tune Kabelnets Internet lige nu, og du indgår ikke i det fælles forbrug

Varsling - opdateres ca 5. juni 2023

Ændringer af Internet på alle øerne i juni måned 2023

Nu er turen kommet til opgradering af anlægget til stærkt udvidet returvej. Signalet til FM-radio slukkes endeligt.

Vi omlægger frekvenserne for alle de gamle DOCSIS 3-modemmer. Disse benyttes af ca 18% brugerne. 

Samtidig slukker vi for FM-radio-signalet. Du vil herefter ikke kunne modtage FM-radio signaler via kabelnettet. 

Vi planlægger start kl. 04.00 - kørende indtil cirka middag. Det bliver én ø ad gangen. Vi udskifter nogle filtre i gadeforstærkere i området. ca 15 på hver ø. Dette arbejde forventes afsluttet mellem kl 10 og 13. Den største ændring sker dog mellem kl 4 og 6 morgen, og resten af tiden går med de enkelte forstærkere.

Medens dette står på, vil nogle forbindelser kortvarigt blive afbrudte: TV såvel som Internet. Da forstærkerne er arrangeret i kæder, kan nogle brugere opleve flere afbrydelser fordi forstærkere, der sidder som forskellige led i kæden, får skiftet filter. 

segmentation 20230401s

Vi laver én ø ad gangen. Vi skifter filtre i samtlige gadeforstærkere. Der er ca 15 forstærkere pr ø. 

Øerne Syd og Midt er opgraderede sidst i marts 2023.

Hvad indebærer dette for brugerne

Kapaciteten i upstream-hastigheden kan øges mange gange, foreløbigt fra 100 til 500 Mbit.

Vi tager et stort nyt frekvensområde i brug til upstream-trafik. 

Det er fordi vi udvider det frekvensområde, der bruges til returvej, fra 20-65 MHz med området 108-204 MHz, som så tilmed kører ren DOCSIS 3.1, der er dobbelt så effektiv som DOCSIS 3.0. Og dermed kan vi så gå videre med at udvide upstream hastigheden fra 100 til 500 Mbit for de, hvis installation er klargjort til at køre med 204 MHz returvej. Tune Kabelnet udfører ændringen på anlægget — det enkelte medlem skal selv betale omkostning til ombygning inde hos sig selv. Dette består mestendels i indsættelse/skift af en passiv internetafgrener – denne kaldes ofte en "DVU" – eller skift af en tilslutningsdåse. Disse er vist her. Hvis signal til din router går gennem en antenneforstærker, så skal der indsættes en DVU for at omgå denne.

Vi åbner dog først for 500 Mbit upstream til den enkelte bruger, når det er testet grundigt af, og efter denne lille ombygning. Ændring af installation inde hos den enkelte anbefales udført af vor servicepartner, som kan fakturere medlemmet for dette.

Fordeling af FM-radio i nettet slukkes ved denne ombygning af øerne. Vi fordeler fortsat 29 radio-kanaler, blot rent digitalt via TV-kanalerne 401-446 (1401-1446 på visse modtagertyper). Hertil kommer, at du også selv kan streame radio via nettet, benyt f.eks. "DR Lyd". Eller benyt en DAB-modtager (Tune Kabelnet fordeler ikke DAB-signal).

Disse ændringer udføres successivt på alle øer, og dermed slukkes FM også på alle øer. Der meldes ud til hver enkelt bruger via mail/SMS, om hvornår det sker.

CopyDan Verdens TV

Se norsk, svensk og tysk TV

Nabolandenes public-servicekanaler, med undertekster og stort set uden reklamer
nabolandskanalerne qr Gå til guiden fra Verdens TV.
Klik på eller brug QR-koden

Seneste nyhedsbreve fra Nabolandskanalerne

TKN siden 1970

TKNs historie (1970)

Se Tune Kabelnets hjemmeside fra august 2002 her. Se det første oplæg til Internet fra februar 1999. Vort båndbreddeforbrug er 2000-doblet på 19 år, mens tilslutningsprisen er gået fra 6000 kr til 300 kr for Internet alene.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet