00-TKN 01-HD barn-tv egypt fjernbetening golf internet intranet ip-telefoni soccer tv2play_1100x200(2) webmail

Næste bestyrelsesmøde

21. marts 2023

Seneste/næste medlemsmøde:

28. februar 2023

Generalforsamling:

25. april 2023

Tweets fra @tunekabelnet

Fælles forbrug

Din IP-adresse er 34.238.189.240. Du er dermed ikke på nettet via Tune Kabelnets Internet lige nu, og du indgår ikke i det fælles forbrug

Varsling

Ændringer af Internet på "Midt" og "Syd" fredag 24.3 og 27.3 + 28.3.

Fredag d. 24. marts starter vi ændring til udvidet returvejsfrekvens i anlægget. Signalet til FM-radio slukkes.

Fredag 24. marts kl. 06.00 omlægger vi frekvenserne for alle de gamle DOCSIS 3-modemmer. Disse benyttes af ca 18% brugerne. 

Denne ændring foretages fredag morgen kl 6, og alle de ældre modemmer bliver genstartet. De finder selv de nye frekvenser. Du bør, hvis det ikke er kommet online efter 1 time, lige genstarte det manuelt (sluk - vent 1 minut - tænd igen). Det gøres på begge de to øer, Syd og Midt samtidigt.

Samtidigt slukkes for FM-radio-signalet. Du vil herefter ikke kunne modtage FM-radio signaler via kabelnettet.

Mandag 27. marts kl. 04.00 følger vi op på Sydøen, hvor vi foretager udskiftning af nogle filtre i forstærkere i området. ca 15 på hver ø. Dette arbejde forventes af vare til godt op ad dagen. Når dette står på, vil alle signaler kunne blive afbrudte: TV såvel som Internet. De forstærkerne er arrangeret i kæder, kan nogle brugere opleve flere afbrydelser fordi forstærkere, der sidder som forskellige led i kæden, får skiftet filter.

Tirsdag 28. marts kl. 04.00 foretages samme operation på Midt-øen

Dette er Syd- og Midtøerne (rul over billedet for at forstørre): 

Vi laver én ø ad gangen. Vi skifter filtre i samtlige gadeforstærkere. Der er ca 15 forstærkere pr ø. 

Arbejdet med de fysiske udskiftninger starter mandag 27. marts 2023 kl 04.00 morgen.

Vi starter på Syd mandag 27. marts 2023 kl. 04.00 morgen

Vi fortsætter på Midt tirsdag 28. marts 2023 fra kl 04.00 morgen 

Herefter foretager vi eventuelle tilpasninger, inden vi fortsætter med de resterende øer. Disse bliver også varslet til den tid.

Hvad indebærer dette for brugerne

Kapaciteten i upstream-hastigheden kan øges mange gange, foreløbigt fra 100 til 500 Mbit.

Det er fordi vi udvider det frekvensområde, der bruges til returvej, fra 20-65 MHz med området 108-204 MHz, som så tilmed kører ren DOCSIS 3.1, der er dobbelt så effektiv som DOCSIS 3.0. Og dermed kan vi så gå videre med at udvide upstream hastigheden fra 100 til 500 Mbit for de, hvis installation er klargjort til at køre med 204 MHz returvej. Vi åbner dog først for dette til den enkelte bruger, når det er testet grundigt af, og efter denne lille ombygning.

Fordeling af FM-radio i nettet slukkes på disse 2 øer. Vi fordeler fortsat 29 radio-kanaler, blot rent digitalt via TV-kanalerne 401-446 (1401-1446 på visse modtagertyper). . Hertil kommer, at du også selv kan streame radio via nettet, benyt f.eks. "DR Lyd". Eller benyt en DAB-modtager (Tune Kabelnet fordeler ikke DAB-signal).

Disse ændringer udføres successivt på alle øer, og dermed slukkes FM også på alle øer. Der meldes ud til hver enkelt bruger via mail/SMS, om hvornår det sker.

CopyDan Verdens TV

Se norsk, svensk og tysk TV

Nabolandenes public-servicekanaler, med undertekster og stort set uden reklamer
nabolandskanalerne qr Gå til guiden fra Verdens TV.
Klik på eller brug QR-koden

Tune Kabelnet 50 år

TKNs historie (1970)

Se Tune Kabelnets hjemmeside fra august 2002 her. Se det første oplæg til Internet fra februar 1999. Vort båndbreddeforbrug er 2000-doblet på 19 år, mens tilslutningsprisen er gået fra 6000 kr til 300 kr for Internet alene.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet