00-TKN 01-HD barn-tv egypt fjernbetening golf internet intranet ip-telefoni soccer webmail

Tweets fra @tunekabelnet

Fælles forbrug

Din IP-adresse er 52.91.0.112. Du er dermed ikke på nettet via Tune Kabelnets Internet lige nu, og du indgår ikke i det fælles forbrug

 

Generalforsamling — afholdtes 14. oktober 2021

tkngf2020 212
Fra GF 2021. Foto: © Tage Lauritsen

Generalforsamling 2021 afholdtes 14. oktober 2021.

Torben Weiss valgtes til dirigent og ledte generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning aflagt af formanden blev modtaget med applaus. Regnskaber for 2019 og 2020 blev godkendt, og budget og takstblad for 2021 godkendtes ligeledes.

Frist for forslag til vedtagelse var 21. september 2021. Der var ingen indkommet.

Der var to på valg til bestyrelsen; de to blev genvalgt. Som nyt medlem i bestyrelsen valgtes 2. suppleant Peter Krüpl, der bydes velkommen. Bernt Freiberg genvalgtes til formand.

Foreslået budget og takstblad blev godkendt. De to revisorer blev ligeledes genvalgt.

En uddybning vil fremkomme her senere.

 

CopyDan Verdens TV

Se TV-program-information fra Verdens TV

Du kan bl.a. se hvilke programmer, der er med danske undertekster.

Copydan Verdens TV arbejder for rettighedshaverne til 'Kunst, Viden og Underholdning’ og på den måde adgang til de svenske, norske og tyske nabolandskanaler.

Tune Kabelnet 50 år

TKNs historie (1970)

Se Tune Kabelnets hjemmeside fra august 2002 her. Se det første oplæg til Internet fra februar 1999. Vort båndbreddeforbrug er 2000-doblet på 19 år, mens tilslutningsprisen er gået fra 6000 kr til 300 kr for Internet alene.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet