Næste bestyrelsesmøde

13. juni 2023

Seneste/næste medlemsmøde:

28. februar 2023

Seneste
Generalforsamling
:

6. juni 2023

Tweets fra @tunekabelnet

Generalforsamling 2017

Blev afholdt 27. april 2017 i Menighedscentret i Tunecentret. kl 19.00 - 20.27.

Til stede var 55 stemmeberettigede. 

Alle beslutninger og valg var enstemmige og skete med applaus.

panorama gf2017 s2
foto: © Tage Lauritsen

Frede Kruse-Christiansen blev valgt som dirigent.

Formanden, Bernt Freiberg omtalte i bestyrelsens beretning, at vi har et godt overblik over anlæggets tilstand via vort overvågnings- og administrationssystem.

Løbende overvågning på alle niveauer

Vi kan således løbende kontrollere, og har logning af ind- og udgående signalkvalitet på tv-signalerne til/fra hovedstationen op til 4 dage bagud for alle stationer. Så når der kommer henvendelser om pixellering på denne eller hin kanal, kan vi derfor straks se, om det er signalet, der ankommer til eller udgår fra hovedstationen, der fejler. Det har i 9 ud af 10 tilfælde ikke været tilfældet, og hvis det har været tilfældet, så har vi hurtigt haft opdateret hjemmesiden derom. De 2 gange, der har været fejl, har det skyldtes transmissionen fra TV2 til omverden.

76% af medlemmerne har Internet hos Tune Kabelnet og vi kan derfor også se, hvis der er anlægsproblemer, alene ved overvågning af signalkvaliteten til og fra kabelmodemmerne.

Vi har haft et problem med TV2 og DR-kanalerne på Mimosevej 2-18; der er skiftet 2 forstærkere, men det har tilsyneladende ikke hjulpet endnu og dette arbejder vi fortsat med.

Henvendelser skal rettes til Tune Kabelnet

Tune Kabelnet har ikke ressourcer til at overvåge Tunes Facebook-grupper, og vi laver ikke sagsbehandling via Facebook. Henvendelser skal rettes til Tune Kabelnet for at blive behandlet, og det bliver de. 

Tune Kabelnet er en fri forening og vi deltager i et indkøbssamarbejde gennem A2012 med en del andre antenneforennger. Der kommer prisstigninger på de pakker, der rummer sportskanalerne, som ejes af Discovery, og derfor stiger de pakker, der indeholder sportskanaler. CopyDan har også hævet priserne og derfor stiger grundpakken også ganske lidt.

formand bernt beretter s2
foto: © Tage Lauritsen

Vor grundpakke kommer i 2017 til at koste 75 kr pr måned, og dermed er vi en af landets billigste antenneforeninger.

Internettet opgraderes kraftigt

Det stigende forbrug af Internettet har også gjort, at vi skal opgradere vort centrale udstyr til dette. Det er forberedt i 2016. Nyt udstyr er indkøbt og opstillet og vi er igang med tests, inden vi skifter endeligt over. Når vi er helt tilfredse med dette, pilles det gamle ned og bliver solgt. Det giver et stort kapacitetsløft, og denne kan skaleres meget op, og det forventer vi vil ske i de kommende år.

Men i modsætning til de anlæg, der drives af de to store kommercielle operatører, Stofa og YouSee, så er vi i stand til at løfte kapaciteten til Gigabitniveau, uden at skulle gældsætte foreningen i mangeårige finansieringsaftaler med YouSee eller Stofa. 

Det nye internetudstyr sættes i drift i maj-juni. Vore medlemmer vil kunne glæde sig over, at vi er helt med på beatet, også i hastighed, til en pris, der en af de laveste i landet.

Fra 400 Mbit til 10 Gbit pr ø

I løbet af de kommende 4-5 år udskiftes alle forstærkerne, så vi kan gå op på 1218 MHz i stedet for de nuværende 862 MHz. Det giver plads til 10 Gigabit på hver ø.Så der er slet ingen grund til at erstatte coax med fiber. Coax-anlægget moderniseres og kan sagtens følge med tiden.

Vi deltager i Vort Tune

Bernt Freiberg omtalte Tune Kabelnets deltagelse i de fora, hvor der er drøftelser op til det nye medieforlig i 2018. Og Tune Kabelnet deltager også i samarbejdet omkring 'Vort Tune'. Det fælles samarbejde i Tune foreningerne kan løfte os alle og styrker os alle i Tune generelt – det skal vi udnytte til fælles bedste for vore medlemmer og Tune borgere generelt.

Der var spørgsmål fra 2 medlemmer, der oplever pixelleringer til, hvad årsagen til dette kunne være og de får assistance til løsning af disse problemer.

Bestyrelsens beretning blev taget til følge med applaus.

Der var ikke i år nogen indkomne forslag. Regnskabet blev godkendt. Budget for 2017 blev vedtaget. 

Takstblad

Nyt takstblad for 2017 blev vedtaget; det indeholder en stigning på 50 kr/år for teknisk kontingent og mindre prisstigninger i de lave pakker og lidt større stigning i de pakker, der indeholder sportskanaler, hvis pris fortsat er vokset nærmest eksplosivt. Så i den lave ende koster grundpakken for 2017 75 kr om måneden / 900 kr årligt. Til sammenligning koster en grundpakke hos de kommercielle operatører mellem 2.000 og 2.500 kr årligt. 

Alle de, der var på valg: 2 fra bestyrelsen, suppleanterne og revisorer og revisorsuppleant blev genvalgt med applaus uden modkandidater.

Som medlem kunne du have fået tilsendt indkaldelsen pr mail, inklusive regnskab og stillede forslag, hvis vi har din mail-adresse.
Skriv til Tune Kabelnet for at meddele os din e-mail-adresse
Du skal naturligvis være medlem af Tune Kabelnet og skal godtgøre dette.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet