Tweets fra @tunekabelnet

Knud Reinhardt 1943-2020

 

 

Det skal oplyses at Knud Reinhardt er gået bort, den 20.10.2020, 76 år gammel, efter længere tids sygdom.

 

Knud Reinhardt har siden sin start i de daværende Tune Antennelaug været et aktivt bestyrelsesmedlem og har siden da haft forskellige poster i det daværende Antennelaug og ligeledes i det efterfølgende Tune Kabelnet.


Det skal nævnes at Knud har haft følgende arbejdsopgaver i foreningen:

Medlem af bestyrelsen siden 26. april 1973.

Kasserer i en årrække, indtil 2002.

Fra 2002 til 2019 har han passet telefonerne dagligt og besvaret mails og stod i det hele taget for meget af den daglige kontakt med medlemmerne. Og i kraft af den store viden og historik omkring Tune Antennelaug/Tune Kabelnet har han også bidraget med sin viden til bestyrelsen og det daglige arbejde og medvirket til at sikre, at intet bliver glemt.

Knud har også i en årrække stået for udleveringen af nye routere, samt adgang til Tune Kabelnets Internetydelser.

I 2005 blev Knud næstformand og har i perioden været en god støtte til såvel bestyrelsen samt til foreningens formand. Knud sluttede som næstformand i 2018 som følge af begyndende sygdom, men fortsatte med at arbejde for Tune Kabelnet indtil kræfterne ikke rakte længere.

Men Knud fulgte med hjemmefra, lige til det sidste, og har således udført et kolossalt arbejde for foreningen.

Knud blev senest i 2019 indvalgt til bestyrelsen og valgte senere at stille sit mandat til rådighed, eftersom sygdommen blev mere fremskreden.
Med Knuds død mister Tune Kabelnet en større viden omkring Tune Kabelnets historik og detaljerne specielt omkring foreningens opstart og etableringen i de første veje og områder i Tune.

Knud Reinhardt Tuneborger 20130623 2s

Knud Reinhardt Tuneborger 20130623 3s

Endelig skal det samtidig nævnes, at Knud i 2013 blev kåret til årets Tuneborger bla. på baggrund af sit store virke for Tune Kabelnet igennem de mange år siden 1973.

Æret være Knud Reinhardts minde

/Bestyrelsen i Tune Kabelnet
Bernt Freiberg

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet