Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Medlemsundersøgelse

Fra 2. til 21. september 2014 kunne medlemmerne udfylde et spørgeskema fra Tune Kabelnet.
Der indkom 435 unikke besvarelser. Resultatet er samlet i form af 12 diagrammer, hvor tallene er samlet i procenter.

Af vigtige konklusioner kan nævnes: 

 

  1. 42% af medlemmerne streamer 13 timer pr uge
  2. Stor opbakning til 5-pakke strukturen
  3. 2 ud af 3 er glade for den ukomprimerede HD kvalitet
  4. Hver tredje oplever pixellering ugentligt eller dagligt

Dette er nogle af væsentlige punkter, der fremgår af medlemsundersøgelsen i september.  

Resultat af medlemsundersøgelsen i Tune Kabelnet september 2014

Tune Kabelnets bestyrelse takker de mange medlemmer der har besvaret spørgeskemaet. Vi vil bruge svarene i vore bestræbelser forbedre Tune Kabelnets leverancer i overensstemmelse med medlemmernes ønsker. 

Tallene i de følgende diagrammer er i procent. Vi har indsat vores fortolkning af tallene ud for de enkelte diagrammer.

billede 1
Både denne besvarelse, og at næsten 30% forlod fuldpakken til fordel for andre pakker, bekræfter at dette var et rigtigt valg.
 
billede 2
Dette afspejler meget godt, at 45% i dag har fuldpakke, og at de, som har skiftet fra fuldpakke til mindre, såsom
grund-, familie- eller sportspakke, i dag betaler væsentligt mindre.
 
billede 3
Vi kan se, at halvdelen af de svarende har skiftet pakke pga. økonomi eller et mere relevant pakkeindhold for det enkelte medlem.
 
billede 4
Halvdelen har valgt ikke at besvare dette, og de resterende deler sig i at fuldpakken er passende, eller de gerne må være billigere, og kun under 10% er villige til at betale mere for fuldpakken.
 
billede 5
Kun 26% finder familiepakken en dårlig idé. Dette bekræfter os i, at det er den rigtige pakkestruktur.
 
billede 6
Dette viser sammen med foregående besvarelse, at det er den rigtige pakkestruktur.
 
billede 7
Vi kan kun opfordre til, at man får gennemgået sin installation, hvis der er problemer med udfald eller mosaik/pixellering.
Kravene til husinstallationen skærpes på grund af de enorme datamængder, det digitale tv-signal indeholder.
 
billede 8
33% angiver, at de oplever pixellering dagligt eller ugentligt.
Dette er et helt uacceptabelt højt tal.
Niveauet bliver gennemgået i hele nettet og hæves hvor nødvendigt, således at signalerne i stander er i 100% i orden.
Vi kontakter alle de, der har angivet daglige eller ugentlige pixelleringer i løbet af den kommende tid.
 
billede 9
Vi får nu signalerne ikke-komprimeret. Bestyrelsen kan ud af besvarelsen se, at kvaliteten af signalet er af stor betydning for medlemmerne.
 
billede 10
Spørgsmålet er medtaget fordi mange tænker sådan.
Men kun få tænker på, at kanaler i grundpakken (bortset fra TV2) koster 45 øre/md, medens kanalerne i de andre pakker koster fra 10-40 kr/md.
 
billede 11
Tallene i denne er i procent, i antal og i antal år.
Groft kan siges, at en femtedel ønsker 11 analoge kanaler bevaret i 4 år.
Vi har i dag 20 analoge kanaler.
Bestyrelsen tolker svaret som tilslutning til, at vi kan skære i dette antal de kommende år.
 
billede 12
Tallene i denne er i timer pr uge. Der er kun medtaget for de 42%, der har angivet at streame.
Næsten halvdelen af de svarende medlemmer streamer 13 timer pr uge.
Det indgår ikke i svaret, om det sker via Tune Kabelnets Internetforbindelse.
 

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet