Tweets fra @tunekabelnet

Disse veje er dækket af vort net pr. 5. marts 2012

 

Vejnavne
Gl. net Delvis dækning Gl. bydel, nye net Ø *
Birkevej 1     Center
Bøgevej 1     Center
Egevej 1     Center
Elkærparken 136A-E 1     Center
Fjællestien 1     Center
Industrisvinget 6-8, 9 0 1 3 Center
Lindevej 1     Center
Pilevej 1 1   Center
Tune Center 1     Center
Elkærparken 41-op 1     Elkærparken
Industrihegnet 1 1   Elkærparken
Tune Parkvej 20 1     Lunden
Byagerlunden 1     Lunden
Lundegårdshegnet 1     Lunden
Tinggårdslunden 1     Lunden
Tinggårdsparken 1     Lunden
Almuevej 1-23 1     MIDT
Arnestien 1 1   MIDT
Bondestien 1     MIDT
Byagerparken 2-46, 1-83 1     MIDT
Byagervej 1-27 1     MIDT
Hyrdestien 1     MIDT
Lyrestien 1-16, 22, 24
(lige, bageste kotelet)
1     MIDT
Plejlstien op til 16 1     MIDT
Tune Parkvej 5 1     MIDT
Elkærparken 1-40 1     NV
Løvkærparken 1     NV
Nordgårdsvej 1     NV
Rendebjergvej 1 1   NV
Tunehøj 1     NV
Villershøjvej 1 1   NV
Astilbevej 1    
Begoniavej 1    
Gardeniavej 1    
Hvidkløvervej 1    
Lavendelvej 1    
Lotusvej 1    
Lundevej 1 1  
Mimosevej 1    
Orkidevej 1    
Tune Parkvej 9-43 1    
Tunegårdsvej 1    
Åkandevej 1    
Fenrisvej 1     SV
Gadevænget 0   2 SV
Krogen 0   1 SV
Nørregade 1-10, 17 1   1 SV
Odinsvej 1     SV
Roskildevej 1-15B (kun ulige) 0 1 1 SV
Roskildevej, lige, 15C-op 0   2 SV
Runevej 1     SV
Skolegade 0   2 SV
Snoldelevvej 0   1 SV
Strædet 0 1 3 SV
Søndergade 0   1 SV
Toften 0   1 SV
Tune Bygade 1 1 1 SV
Vestergade 0   1 SV
Østerbakken 1     SV
Østergade 1 1 1 og 3 SV
Agerstien 1     Syd
Almuevej 25-63 1     Syd
Byagerparken 54-88, 101-123 1     Syd
Byagervej 29-63 1     Syd
Engstien 1     Syd
Gærdestien 1     Syd
Skelstien 1     Syd
Tinghaven 1     Syd
Lundegårdshaven 1    
Lundegårdsparken 1    
Tinggårdshegnet 1    
Tinggårdsvænget 1    
Bryggerstien 1     Østerbakken
Humlestien 1     Østerbakken
Kærnestien 1     Østerbakken
Kærsvinget 1     Østerbakken
Lyrestien 17-26 minus 22 og 24 1     Østerbakken
Nørregade 12-opefter minus nr 17       Østerbakken
Plejlstien 17-op 1     Østerbakken
Rytterstien 1 1   Østerbakken
Røglestien 1     Østerbakken
Skæppestien 1     Østerbakken
Strømsagervej 0 1   Østerbakken

De 10 øer er: NV, Elkærparken, NØ, SØ, Lunden (tidligere benævnt Lundegården), Syd, Midt, Center, Østerbakken, SV.

Spørg bestyrelsen, hvis du er interesseret, og der er markeret "delvis dækning" for den adresse/vej, du er interesseret i.

Følgende veje er helt uden dækning: Baldersvej, Tjærebyvej, Industrilunden, Lundevej ulige nr.

Noter ("1" eller "2" i 4. kolonne ovenfor): Tilslutningsafgift er i dag 1.000 kr for alle områder i Tune.

Tilbud internet

Opgradér din router !

Du kan opnå en væsentlig forbedring ved at skifte, hvis du har en EPC2434 (12-14 år gammel), EPC3925 eller EPC3928 (6-10 år gammel).

Der kører stadig 12 (0,8 %) ældre routere typen EPC2434 hos medlemmerne. De kan i bedste fald overføre op til 20 Mbit frem og ca 12 Mbit retur (trådforbundet). Af EPC3925 og 3928 er vi nede på 63 (4 %)

EPC2434 er dog nærmest umulig til trådløs, hvis du f.eks. skal streame TV og har mange enheder, da den kører 802.11g. EPC3925 har en strømforsyning, der er slidt op hos mange, og det ytrer sig ved, at den ofte er umulig til trådløs

Tune Kabelnet 50 år

TKNs historie (1970)

Se Tune Kabelnets hjemmeside fra august 2002 her. Se det første oplæg til Internet fra februar 1999. Vort båndbreddeforbrug er 2000-doblet på 19 år, mens tilslutningsprisen er gået fra 6000 kr til 300 kr for Internet alene.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet