Tweets fra @tunekabelnet

Disse veje er dækket af vort net pr. 5. marts 2012

Vejnavne
Gl. net Delvis dækning Gl. bydel, nye net Ø *
Birkevej 1     Center
Bøgevej 1     Center
Egevej 1     Center
Elkærparken 136A-E 1     Center
Fjællestien 1     Center
Industrisvinget 6-8, 9 0 1 3 Center
Lindevej 1     Center
Pilevej 1 1   Center
Tune Center 1     Center
Elkærparken 41-op 1     Elkærparken
Industrihegnet 1 1   Elkærparken
Tune Parkvej 20 1     Lunden
Byagerlunden 1     Lunden
Lundegårdshegnet 1     Lunden
Tinggårdslunden 1     Lunden
Tinggårdsparken 1     Lunden
Almuevej 1-23 1     MIDT
Arnestien 1 1   MIDT
Bondestien 1     MIDT
Byagerparken 2-46, 1-83 1     MIDT
Byagervej 1-27 1     MIDT
Hyrdestien 1     MIDT
Lyrestien 1-16, 22, 24
(lige, bageste kotelet)
1     MIDT
Plejlstien op til 16 1     MIDT
Tune Parkvej 5 1     MIDT
Elkærparken 1-40 1     NV
Løvkærparken 1     NV
Nordgårdsvej 1     NV
Rendebjergvej 1 1   NV
Tunehøj 1     NV
Villershøjvej 1 1   NV
Astilbevej 1    
Begoniavej 1    
Gardeniavej 1    
Hvidkløvervej 1    
Lavendelvej 1    
Lotusvej 1    
Lundevej 1 1  
Mimosevej 1    
Orkidevej 1    
Tune Parkvej 9-43 1    
Tunegårdsvej 1    
Åkandevej 1    
Fenrisvej 1     SV
Gadevænget 0   2 SV
Krogen 0   1 SV
Nørregade 1-10, 17 1   1 SV
Odinsvej 1     SV
Roskildevej 1-15B (kun ulige) 0 1 1 SV
Roskildevej, lige, 15C-op 0   2 SV
Runevej 1     SV
Skolegade 0   2 SV
Snoldelevvej 0   1 SV
Strædet 0 1 3 SV
Søndergade 0   1 SV
Toften 0   1 SV
Tune Bygade 1 1 1 SV
Vestergade 0   1 SV
Østerbakken 1     SV
Østergade 1 1 1 og 3 SV
Agerstien 1     Syd
Almuevej 25-63 1     Syd
Byagerparken 54-88, 101-123 1     Syd
Byagervej 29-63 1     Syd
Engstien 1     Syd
Gærdestien 1     Syd
Skelstien 1     Syd
Tinghaven 1     Syd
Lundegårdshaven 1    
Lundegårdsparken 1    
Tinggårdshegnet 1    
Tinggårdsvænget 1    
Bryggerstien 1     Østerbakken
Humlestien 1     Østerbakken
Kærnestien 1     Østerbakken
Kærsvinget 1     Østerbakken
Lyrestien 17-26 minus 22 og 24 1     Østerbakken
Nørregade 12-opefter minus nr 17       Østerbakken
Plejlstien 17-op 1     Østerbakken
Rytterstien 1 1   Østerbakken
Røglestien 1     Østerbakken
Skæppestien 1     Østerbakken
Strømsagervej 0 1   Østerbakken

De 10 øer er: NV, Elkærparken, NØ, SØ, Lunden (tidligere benævnt Lundegården), Syd, Midt, Center, Østerbakken, SV.

Spørg bestyrelsen, hvis du er interesseret, og der er markeret "delvis dækning" for den adresse/vej, du er interesseret i.

Følgende veje er helt uden dækning: Baldersvej, Tjærebyvej, Industrilunden, Lundevej ulige nr.

Noter ("1" eller "2" i 4. kolonne ovenfor): Tilslutningsafgift er i dag 1.000 kr for alle områder i Tune.

Tune Kabelnet 50 år

TKNs historie (1970)

Se Tune Kabelnets hjemmeside fra august 2002 her. Se det første oplæg til Internet fra februar 1999. Vort båndbreddeforbrug er 2000-doblet på 19 år, mens tilslutningsprisen er gået fra 6000 kr til 300 kr for Internet alene.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet