Tweets fra @tunekabelnet

Prøvekanal marts 2020

I marts 2020 er prøvekanalen TV2 Sport-X.

Prøvekanalen ligger på programplads 29.  

Formålet med prøvekanalerne er at give en medlemmerne en smagsprøve, såvel som at gøre forsøg med forskellige former for nyt teknisk udstyr. Prøvekanalerne sendes siden 2009 alene digitalt.

Radiostationer

Her vil du kunne se en oversigt over de radiostationer vi tilbyder. Pga. en fejl i fordelerudstyr, der ikke kan repareres, har vi valgt indtil videre at lukke for nogle af disse. De er markeret med blå skrift og "LUKKET på FM" nedenfor

Vær opmærksom på, at hvis du har kunnet finde FM stationer på andre frekvenser end de her nævnte, kan det skyldes at din radio ikke er helt "tæt" for direkte indstråling af udefrakommende signaler gennem luften (dvs. at de FM-sendere der er i lokalområdet smutter ind på din modtager gennem et"utæt" antennekabel og af den grund ikke er gode at lytte på).
 

De 11 stadigt kørende FM radiostationer

Placering ajourført 27. januar 2021. Disse og mange andre radiostationer findes også digitalt på programplads 401-446. 

Takstblad for Tune Kabelnet - 2017

Vedtaget af ordinær generalforsamling 27. april 2017.

Bemærk: Betaling for tilslutning til Internet er opdelt: Der betales for oprettelse og router til Tune Kabelnet, men der betales for installation direkte til installatør. Se pkt 12 og 15.

Takstblad for Tune Kabelnet - 2018

Vedtaget af ordinær generalforsamling 24. april 2018.

Bemærk: Betaling for tilslutning til Internet er opdelt: Der betales for oprettelse og router til Tune Kabelnet, men der betales for installation direkte til installatør. Se pkt 12 og 15.

Takstblad for Tune Kabelnet - 2019

Vedtaget af ordinær generalforsamling 30. april 2019. Gældende for hele 2019.

Bemærk: Betaling for tilslutning til Internet er opdelt: Der betales for oprettelse og router til Tune Kabelnet, men der betales for installation direkte til installatør. Se pkt 12 og 15.

Takstblad for Tune Kabelnet – 2020


Der opkræves efter dette foreløbige takstblad, med forbehold for godkendelse af førstkommende generalforsamling.

Det var oplagt til ordinær generalforsamling 30. april 2020, som imidlertid er udsat pga. Corona-situationen. 

CopyDan Verdens TV

Se TV-program-information fra Verdens TV

Du kan bl.a. se hvilke programmer, der er med danske undertekster.

Copydan Verdens TV arbejder for rettighedshaverne til 'Kunst, Viden og Underholdning’ og på den måde adgang til de svenske, norske og tyske nabolandskanaler.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet