Tweets fra @tunekabelnet

Oversigt over prøvekanaler

Her ser du en oversigt, over hvilke prøvekanaler vi har haft tilbudt vores medlemmer siden 1999.
Ved at klikke på kolonnen i den øverste række i tabellen, kan du sortere på år, periode og prøvekanal.

Digitale tilvalgsprogrammer/-pakker

Tune Kabelnet har digitale tilvalgsprogrammer / - pakker (a la carte ekstrakanaler), som kræver kort og CA-modul (kortlæser med Conax). Heraf er der nogle, som kun kan købes i tilvalg, enten enkeltvis eller indeholdt i en lille temapakke. Visse af disse kanaler optræder i en af pakkerne over grundpakken, andre er kun tilgængelige i tilvalg. Hvis den forekommer i en betalingspakke ovenover grundpakken, er kanalnummeret anført ud for tilvalgskanalen i tabellen nedenfor.

Indstilling af Panasonic TV

I 2 dage efter seneste opdatering af DVB-C udstyr i vores hovedstation gjaldt en fejl, der nu er løst. Denne fejl bevirkede, at Panasonic ikke kunne indstilles til at følge Nordig-standarden for signalering med Danmark som landekode. Fejlen er løst 11. februar kl 8.30.

Det følgende er altså måske kun af historisk interesse - men kan også bruges, hvis man har et fjernsyn med meget gammel software, der ikke kan tolke Nordig-signalerings standarden.

Kanalsøgning

Klik her for skema til at printe ud.

Husk: Startfrekvens er 450 MHz = 450.000 kHz

Her finder du information omkring hvordan du indstiller dit TV.

Skal du lave digital kanalsøgning, så husk:

Sådan søger du kanaler

Med kabel-tv fra Tune Kabelnet og et tv med indbygget DVB-C modtager, kan du se dine kanaler digitalt uden ekstra udstyr. Du skal blot indlæse kanalerne digitalt. Passer vores vejledning ikke til dit tv, kan du finde hjælp i manualen, der fulgte med dit tv eller digitalmodtagerboks. Det varierer fra tv til tv, hvordan du gør.
Skal du lave kanalsøgning, så KLIK HER

Se også afsnittet omkring TV kanaler.

Takstblad for Tune Kabelnet - gældende for 2014

Vedtaget på ordinær generalforsamling 29. april 2014. OBS: Dette takstblad er ikke længere gældende: Gældende takstblad blev vedtaget af generalforsamlingen 26. april 2016.

Bemærk: Betaling for tilslutning til Internet er opdelt: Der betales for oprettelse og router til Tune Kabelnet, men der betales for installation direkte til installatør. Se pkt 12 og 15.

CopyDan Verdens TV

Se TV-program-information fra Verdens TV

Du kan bl.a. se hvilke programmer, der er med danske undertekster.

Copydan Verdens TV arbejder for rettighedshaverne til 'Kunst, Viden og Underholdning’ og på den måde adgang til de svenske, norske og tyske nabolandskanaler.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet