00-TKN 01-HD barn-tv egypt fjernbetening golf internet intranet ip-telefoni soccer tv2play-20230522(3)-1100x200 webmail

Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Fælles forbrug

Din IP-adresse er 3.236.83.154. Du er dermed ikke på nettet via Tune Kabelnets Internet lige nu, og du indgår ikke i det fælles forbrug

Ordinær generalforsamling 2024

Var tirsdag 30. april 2024. Sted:  Menighedscentret Tune Center 17. kl 19.00 - 20.00

Dagsorden iflg. vedtægterne §5:

PXL 20240430 171206769
Fra generalforsamling 30.4.2024. Foto: ©Tage Lauritsen

 1.  Valg af dirigent
  Dirigent var Niels Jørgen Jørgensen

 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  Aflagt af formand Bernt Freiberg.
  Modtaget af forsamlingen med applaus.


 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  Godkendt

 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
  Der var ikke indkommet nogen forslag

 5. Fastlæggelse af budget, kontingent og takstblad.
  De fremlagte forslag blev vedtaget uden ændringer.
  Herunder valg af programmer som følge af eventuel afstemning.

  Intet programvalg.
  Der blev orienteret om ændrede leverancer, hvor nogle kanaler bytter rundt mellem Mellem og Fuldpakke, og der skiftes en kanal i Fuldpakken med en ny. Det sættes i kraft 1.7.

 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  Genvalgt: Bernt Freiberg – Flemming Grønager – Tage Lauritsen.
  Derefter valg af formand ud af de siddende og valgte til bestyrelsen:
  Bernt Freiberg genvalgt til formand.

 7. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
  Genvalgt: Kristian Falk Sidelman –
  Nyvalgt suppleant: Peter Kay.

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  Genvalgt: Inger Grønager og Jakob Jakobsen

 9. Eventuelt

Takstblad for hele 2024 - vedtaget som foreslået. Det er det vi har administreret efter indtil nu i 2024. Der sker en udligning ved opkrævning 1.7. i forhold til de opkrævninger, der er sket i 2024 inden da

Regnskab for 2023 og budget for 2024 blev sendt til hvert enkelt medlem som link i mailen.

Ethvert medlem er selv ansvarlig for at holde Tune Kabelnet opdateret om sin brugbare kontakt e-mail adresse. Jf. vedtægterne §5, bullet nr. 2.
3,3% af medlemmerne har derfor ikke fået nogen indkaldelse. 10 har ifm. indkaldelsen fået rettet/oprette en brugbar mail-adresse.

Man kan selv ændre sin kontakt e-mail adresse via selvbetjeningen: https://mit.tunenet.dk

Trykt indkaldelse omdeles ikke længere, jf. ændring til vedtægterne vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 23.8.2022.

CopyDan Verdens TV

Se norsk, svensk og tysk TV

Nabolandenes public-servicekanaler, med undertekster og stort set uden reklamer
nabolandskanalerne qr Gå til guiden fra Verdens TV.
Klik på eller brug QR-koden

Se seneste nyhedsbreve fra Nabolandskanalerne

TKN siden 1970

TKNs historie (1970)

Se Tune Kabelnets hjemmeside fra august 2002 her. Se det første oplæg til Internet fra februar 1999. Vort båndbreddeforbrug er 2000-doblet på 19 år, mens tilslutningsprisen er gået fra 6000 kr til 300 kr for Internet alene.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet