Tweets fra @tunekabelnet

Om Tune Kabelnet

Tune Kabelnet blev stiftet 12. oktober 1970 og dækkede kun ganske få grundejerforeninger. Nu er vi vokset til 1895 tilsluttede medlemmer, hvoraf allerede 76% benytter sig af Tune Kabelnets Internet forbindelse.

Det er et brugerejet og -styret netværk, der dækker over 94% af husstandene i Tune. Vi satser på, at det er medlemmernes uafhængige kabelnet, som ikke kontrolleres af nogen kommercielle leverandører eller interesser.

Nettet skal desuden være teknologisk fremtidssikret og levere dagens og morgendagens netværksservices til billigst mulige pris.

Programmer: Vi leverer p.t. pakker med 64 digitale Tv-kanaler (heraf 49 HD) fordelt på 5 forskellige pakker, hvoraf 4 spejles analogt. Vi leverer 35 digitale radiokanaler, samt pt. 20 FM-radio-kanaler. Hertil kommer 53 ekstra tilvalgskanaler eller -pakker (heraf 26 HD). Herved har man alle de fordele, der er kendt fra privatparaboler, men uden selv at hænge på det tunge vedligehold.

Udviklingen indenfor modtagelse og fordeling af TV og radio går stærkt. Med digitaliseringen er principperne for programfordeling radikalt forandret og påvirket også vort net. Allerede nu kan du som medlem tillige modtage alle grund- og mellempakkeprogrammerne som Web-tv over internettet (og et udvalg af de resterende), også selv om du ikke befinder dig lige i Tune (undtagen TV2, der skal ses i hjemmet). Der er i alt 33 programmer på Web-tv.

I gennem alle årene har vi investeret mange penge for at sikre, at vort net hele tiden lever op til at kunne levere de tjenester, som vore medlemmer efterspørger, og det første store skridt i denne retning var Internet via kabelnettet, som vi nu har drevet selv i 17 år, og de digitale TV-programmer, hvor man kan vælge mange helt frit, og andre i indtil 5 pakker. Den analoge form er på vej ud og er beskåret til 4, men ikke helt lukket, i 2017.

Bredbåndsnettet leverer Internet via antennekablet med op til 100 Megabits/sekund til alle medlemmer som kommer gennem en delt 2200 Mbit forbindelse. Læs mere under INTERNET.

Kontingentet besluttes af generalforsamlingen og er for 2016 på fra 850 til 5.350 kr, fastlagt ved GENERALFORSAMLINGEN 2016.

a2012 logo

A2012

Tune Kabelnet er medlem af Antennesammenslutningen af 2012. 

AFO

Tune Kabelnet har tiltrådt Aftalen for FællesantenneOmrådet (AFO)
Se også vejledninger for husinstallationer. Som slideshow.  Vejledning fra fabrikanten DKT.

Nordig Unified

Tune Kabelnet overholder via samarbejdet med Glenten Nordig Unified for DVB-C, inkl. lyd og Hbb.

 

Tune Kabelnet gennem 46 år

TKNs historie (1970)

Se Tune Kabelnets hjemmeside fra august 2002 her. Se det første oplæg til Internet fra februar 1999. Vort båndbreddeforbrug er 1100-doblet på 15 år, mens tilslutningsprisen er gået fra 6000 kr til 300 kr for Internet alene.

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet