Tweets fra @tunekabelnet

Nyhedsmail udsendt 1.4.2018:

 Kære medlem af Tune Kabelnet

Vedtægter for Tune Kabelnet af 2. juli 2008


Hent pdf-udgave til udskrift.
Højreklik på linket og vælg "gem destination som" ("save target as").

Generalforsamling 2017

Blev afholdt 27. april 2017 i Menighedscentret i Tunecentret. kl 19.00 - 20.27.

Til stede var 55 stemmeberettigede. 

Alle beslutninger og valg var enstemmige og skete med applaus.

Medlemsundersøgelse

Fra 2. til 21. september 2014 kunne medlemmerne udfylde et spørgeskema fra Tune Kabelnet.
Der indkom 435 unikke besvarelser. Resultatet er samlet i form af 12 diagrammer, hvor tallene er samlet i procenter.

Af vigtige konklusioner kan nævnes: 

Generalforsamling 2016

Afholdt tirsdag 26. april 2016 i Tune Menighedscenter

GF2016 pano s
foto copyright © Tage Lauritsen 2016

Referater af bestyrelsesmøder siden 2007

Her finder du en oversigt af referater fra bestyrelsesmøder siden 2007.

Generalforsamling 2015

Afholdt torsdag 30. april 2015 i Tune Menighedscenter

gf2015 4 s
foto copyright © Tage Lauritsen 2015

Læs det fulde referat med formandens beretning og debatten på generalforsamlingen

Bestyrelsen

NB! E-mail skal sendes til kabelnet@tunenet.dk (og ikke kabelnet@tune.dk)

Bestyrelsen, som konstitueret ved bestyrelsesmøde lige efter forrige generalforsamling i 2016. Valgt på ordinære generalforsamlinger 27. april 2017 og 24. april 2018.

Generalforsamlinger - Oversigt

Næste generalforsamling bliver ultimo april 2019

Herunder finder du en oversigt over referater fra ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger siden 2005.

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet