Tweets fra @tunekabelnet

Generalforsamling 2017

Blev afholdt 27. april 2017 i Menighedscentret i Tunecentret. kl 19.00 - 20.27.

Til stede var 55 stemmeberettigede. 

Alle beslutninger og valg var enstemmige og skete med applaus.

Generalforsamling 2016

Afholdt tirsdag 26. april 2016 i Tune Menighedscenter

GF2016 pano s
foto copyright © Tage Lauritsen 2016

Generalforsamlinger - Oversigt

Næste generalforsamling bliver ultimo april 2019

Herunder finder du en oversigt over referater fra ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger siden 2005.

Generalforsamling 2015

Afholdt torsdag 30. april 2015 i Tune Menighedscenter

gf2015 4 s
foto copyright © Tage Lauritsen 2015

Læs det fulde referat med formandens beretning og debatten på generalforsamlingen

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet