Tweets fra @tunekabelnet

Årsgennemgang af nettet 2018

Den årlige servicegennemgang af nettet fandt sted 10. oktober.-2. november 2018. Vi modtog rapport 3. jan. 2019. Rapporten indeholder forslag til rettelser.

En servicegennemgang foregår i dagtimerne, og der vil kunne forekomme afbrydelser. Ved større afbrydelser har vi tilstræbt at meddele dette ad hoc. Undtaget herfra har været, når teknikeren havde glemt at advisere os, og i så fald har vi – hvis muligt – straks-adviseret via SMS til de berørte medlemmer.

Denne servicegennemgang var altså påtænkt at foregå parallelt med renovering af Sydøst-øen, der skulle have fundet sted 8.-19. oktober 2018. Dette sidste kom som bekendt til at gå anderledes: Den startede i efterårsferien 2018, og den blev først færdigmeldt 2. februar 2019, 3½ måned senere.

 

Igangværende  og afsluttede fejlrettelser

Der er ingen kendte udestående fejl.

I starten af januar 2019 skiftedes 2 kabelstykker i grønningen rundt om Lundegårdsparken 23-45, som led i renoveringen af Sydøst-øen. Denne udskiftning var afsluttet 2. feb. 2019.

Se siden med fejlstatus.

Opdatering af software på CMTS i 2019

Vi forventer at næste software-opdatering bliver medio april 2019.

Denne skal muliggøre

  • Samtidig drift af remote phy enheder og lokale linecard i CMTS
  • DOCSIS 3.1 upstream trafik i samme frekvensområde som DOCSIS 3.0-trafik
  • Forbedret overvågning


Medlemsmøde og generalforsamling 2019

Medlemsmødet var i år torsdag 28. februar og generalforsamlingen er tirsdag 30. april. Begge i Menighedscentret Tune Center 17, kl 19.


Ø-renovering

Efter renovering af "Lunden" i 2017, har vi total-renoveret øerne "Sydøst" og "Sydvest" i Q4 2018.  Vi fortsætter i foråret 2019 med øerne "Østerbakken", "Midt", "Nordøst" og "Nordvest", startende i 25. marts 2019. Læs mere her.


Kort over ø-opdelingen

Her kan du se et Den aktuelle dækning i Tune

 

 

Tilbud internet

Opgradér din router !

Der kører stadig 51 ældre routere typen EPC2434 hos medlemmerne. De kan i bedste fald overføre op til 20 Mbit frem og ca 12 Mbit retur (trådforbundet).

EPC2434 er dog nærmest umulig til trådløs, hvis du f.eks. skal streame TV og har mange enheder, da den kører 802.11g.

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet