Tweets fra @tunekabelnet

opdateret 19. sept. 2017

Renovering af kabelnettet i Tune

I de kommende par år totalrenoverer vi kabelnettet i Tune. Det vil blive udført ø for ø. Anlægget er inddelt i 10 øer, der er relativt selvstændige segmenter. Der skal ikke udskiftes kabler i jorden.

Total renoveringen omfatter udskiftning af samtlige forstærkere på øen, og udskiftning af den øvrige indmad (de passive komponenter) i samtlige standerskabe i vejene.

lunden
Vi lægger ud med øen, vi kalder "Lunden". Den omfatter Tinggårdslunden, Tinggårdsparken, Byagerlunden og Lundegårdshegnet inklusive Tune Parkvej 20. Klik her for at se alle ø-navnene.

Renoveringen af den ø startede 14. september.

Resultatet af renoveringen vil være et betydeligt mere stabilt net, et mere støjsvagt net, og et net med en rå fysisk datakapacitet på 6,5 Gbit pr ø. Indtil vi indsatte den ny CMTS i denne sommer, var der pr ø 400 Mbit. Dette er nu (15. juni og 9. august) hævet til 1200 Mbit pr ø, og vil kunne hæves til ca 3 Gbit inden renovering. Men formålet er ikke kun øget datakapacitet, det er også en højere grad af stabilitet, bedre overvågningsmuligheder og mindre behov for vedligehold i vejene.

Renoveringen af Lunden kommer til at ske i flere step:

  1. Udskiftning af konnektorer på visse stamkabler - dette er gennemført nu.
  2. Indjustering af eksisterende forstærkere (dette giver næsten ingen afbrydelser)
  3. Kontrolmålinger over 1 uge (dette giver ingen afbrydelser)
  4. Udskiftning af samtlige passive komponenter (såsom abonnent-fordelere) i gadeskabene. Der er helt afbrudt for den enkelte, medens dette sker.
  5. Kontrolmålinger over 1 uge
  6. Udskiftning af alle forstærkere og en del af de passive komponenter (såsom fordelere) i gadeskabene matchende med nye forstærkere. Indregulering af forstærkerne. Der er helt afbrudt for den enkelte, medens dette sker.
  7. Kontrolmålinger over 1 uge

 Step 1 startede 14. september.

Som det ses, så vil der gå over en uge inden step 4, der virkeligt giver afbrydelser.

Som forstærkere har vi valgt Teleste, og som passive komponenter har vi valgt DKT Comegas Signia-serie. Det er – ikke overraskende – de samme fabrikater af komponenter, der benyttes i kabelanlæg i hele landet.

De sidste 3 analoge kanaler slukkes

I step 6 slukker vi for de sidste 3 analoge TV-kanaler, DR1, TV2 og TV2 Charlie, da disse vil være en hindring for optimal indstilling af de nye forstærkere. Det bliver i hele nettet, at vi tager afsked med disse tre analoge kanaler, og kun i den analoge udgave. Dette sluk sker ca medio oktober 2017

Vi har i siden starten af september kørt med en teasertekst på de 2 analoge kanaler DR1 og TV2, der informerer om dette. 8 medlemmer har reageret. Så vi må antage at alle andre slet ikke bruger analogt tv. Vi har siden april 2017 ikke haft lyd på TV2 News analogt. Ikke én har reageret ! – vi har slukket den nu.

For alle de efterfølgende øer springes step 2, 3, 4 og 5 og 7 over.

Som alle andre antenneanlæg, der er med på beatet, bliver Tune kabelnet altså også opgraderet til dagens standarder: 1218 MHz øvre grænsefrekvens, og DOCSIS 3.1 på Internettet.

Opgradering af overordnet båndbredde

Onsdag 6. september er den overordnede, fælles kapacitet hævet med 18% til 2600 Mbits/sek. Dette er gjort pga. den almindelige stigning i forbruget; det var ventet, og det er aktualiseret af den ketchup-effekt vi har oplevet efter udskiftning af vor CMTS her i sommer.

Igangværende  og afsluttede fejlrettelser

Støj i returvejen er rettet i Elkærparken. Dette påvirkede ikke tv-kvaliteten hos de andre beboere, men årsagen til fejlen: Ukyndig håndtering af antennekabler viste os en husinstallation, hvor de ganske givet har haft pixelleringer på tv.


Se siden med fejlstatus.

 

Ø-renovering

Vi er i fuld gang med projektering af renovering af øen "Lunden" og forventer at indlede forstærkerudskiftning om få uger


Kort over ø-opdelingen

Vi har tilføjet et kort, der viser den aktuelle ø-opdeling

 

 

Tilbud internet

Opgradér din router !

Der kører stadig en del ældre routere typen EPC2434 hos medlemmerne. De kan i bedste fald overføre op til 20 Mbit frem og ca 12 Mbit retur (trådforbundet).

EPC2434 er dog nærmest umulig til trådløs, hvis du f.eks. skal streame TV og har mange enheder, da den kører 802.11g.

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet