Tweets fra @tunekabelnet

 

Rettelse af Internetvilkår

Teksten i vilkår for Internet fra Tune Kabelnet er rettet derved, at krav om aftagning af mindst 1 tv-pakke som forudsætning for at kunne abonnere på Internet er bortfaldet.

 

Igangværende  og afsluttede fejlrettelser

Der er ingen kendte udestående fejl.

I starten af januar 2019 skiftedes 2 kabelstykker i grønningen rundt om Lundegårdsparken 23-45, som led i renoveringen af Sydøst-øen. Denne udskiftning var afsluttet 2. feb. 2019.

Se siden med fejlstatus.

Opdatering af software på CMTS i 2019

Vi har udskudt næste software-opdatering af CMTS til måske august 2019, hvis leverandøren får den færdig.

Denne skal muliggøre

  • Samtidig drift af remote phy enheder og lokale linecard i CMTS
  • DOCSIS 3.1 upstream trafik, og i samme frekvensområde som DOCSIS 3.0-trafik
  • Forbedret overvågning


Medlemsmøde og generalforsamling 2019

Medlemsmødet var i år torsdag 28. februar og generalforsamlingen var tirsdag 30. april. Begge i Menighedscentret Tune Center 17, kl 19.


Ø-renovering

Efter renovering af "Lunden" i 2017, har vi total-renoveret øerne "Sydøst" og "Sydvest" i Q4 2018.  Vi har i foråret 2019 renoveret øerne "Østerbakken", "Midt", "Nordøst" og "Nordvest". Vi planlægger mindst 1 ud af 4 øer renoveret i 2019, startende sensommer 2019, og resten i 2020. Læs mere her.


Kort over ø-opdelingen

Her kan du se et Den aktuelle dækning i Tune

 

 

Årsgennemgang af nettet 2018

Den årlige servicegennemgang af nettet fandt sted 10. oktober.-2. november 2018. Vi modtog rapport 3. jan. 2019. Rapporten indeholder forslag til rettelser.

En servicegennemgang foregår i dagtimerne, og der vil kunne forekomme afbrydelser. Ved større afbrydelser har vi tilstræbt at meddele dette ad hoc. Undtaget herfra har været, når teknikeren havde glemt at advisere os, og i så fald har vi – hvis muligt – straks-adviseret via SMS til de berørte medlemmer.

Denne servicegennemgang var altså påtænkt at foregå parallelt med renovering af Sydøst-øen, der skulle have fundet sted 8.-19. oktober 2018. Dette sidste kom som bekendt til at gå anderledes: Den startede i efterårsferien 2018, og den blev først færdigmeldt 2. februar 2019, 3½ måned senere.

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet