Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Husk med din stikledning:

  • Alt, hvad du laver på din egen grund, er du selv ansvarlig for. Din undergrund er ikke jomfruelig jord; der er allerede en mængde andre ledninger, telefon, gas, el, vand, kloak osv. Så det er ikke bare lige at gå i gang med drænspaden.

  • Ejeren af en koteletgrund er også ansvarlig for den del af kablet, der løber på koteletbenet, helt hen til Tune Kabelnets standerskab.

  • Stikledningen skal ned og ligge i mindst 45 cm dybde under færdigt terræn, i fint grus uden skarpe sten. Ellers kan du ikke forsikre den.

  • Du skal overholde respektafstand til andre installationer, herunder elektriske ledninger. Og nedlagdes stikledningen klos op ad stærkstrøm, kunne du for øvrigt godt glemme alt om at få Internet igennem. Så altså: Respektafstand.

  • Stikledningskablet må maksimalt have en længde på 30 meter, regnet fra tilslutningspunkt i stander-/fordelerskab til kabelafleveringspunkt hos abonnenten. Skal stikledningskablet være længere end 30 m skal benyttes kraftigere dimensioneret kabel, f.eks. til en koteletgrund.

  • Det er fornuftigt at trække den i føringsrør eller flexslange, så den senere nemt kan skiftes. Husk træktråd når røret lægges.

  • Der skal lægges et indikationsbånd i et spadestiks dybde - 20 cm lodret ovenover. Altså 25 cm nede. Det er et orange markeringsbånd med påtrykket "GIV AGT! HERUNDER ANTENNEKABEL".

  • Stikledningskabel er specielt solidt kabel, beregnet til formålet. Alm. antennekabel duer slet ikke. Der må ikke bruges coax-kabel med aluminiumsfolie som skærm, da dette ikke er holdbart men korroderer væk ved kontakten med stålet i connectoren for enden af kablet i det udendørs miljø.

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet