Tweets fra @tunekabelnet

Husk med din stikledning:

  • Alt, hvad du laver på din egen grund, er du selv ansvarlig for. Din undergrund er ikke jomfruelig jord; der er allerede en mængde andre ledninger, telefon, gas, el, vand, kloak osv. Så det er ikke bare lige at gå i gang med drænspaden.

  • Ejeren af en koteletgrund er også ansvarlig for den del af kablet, der løber på koteletbenet, helt hen til Tune Kabelnets standerskab.

  • Stikledningen skal ned og ligge i mindst 45 cm dybde under færdigt terræn, i fint grus uden skarpe sten. Ellers kan du ikke forsikre den.

  • Du skal overholde respektafstand til andre installationer, herunder elektriske ledninger. Og nedlagdes stikledningen klos op ad stærkstrøm, kunne du for øvrigt godt glemme alt om at få Internet igennem. Så altså: Respektafstand.

  • Stikledningskablet må maksimalt have en længde på 30 meter, regnet fra tilslutningspunkt i stander-/fordelerskab til kabelafleveringspunkt hos abonnenten. Skal stikledningskablet være længere end 30 m skal benyttes kraftigere dimensioneret kabel, f.eks. til en koteletgrund.

  • Det er fornuftigt at trække den i føringsrør eller flexslange, så den senere nemt kan skiftes. Husk træktråd når røret lægges.

  • Der skal lægges et indikationsbånd i et spadestiks dybde - 20 cm lodret ovenover. Altså 25 cm nede. Det er et orange markeringsbånd med påtrykket "GIV AGT! HERUNDER ANTENNEKABEL".

  • Stikledningskabel er specielt solidt kabel, beregnet til formålet. Alm. antennekabel duer slet ikke. Desværre har ovedreven spareiver hos landets største og toneangivende installatører ført til, at de danske grossister ikke længere fører typen 11/50FC, der havde en art vaseline under kappen, som forhindrede at vand kunne brede sig i kablet ved kapillar-virkningen hvis der gik en rift på kappen. I stedet sælges og nedlægges de seneste 3-4 år (i dag 2014) typen 11/48, der er tør under kappen. ja, altså: Indtil der går hul på den. Så vil kapillar-virkningen faktisk sikre, at kablet ødelægges ved at fugten vandrer mange mange meter lige under overfladen og kobberet ødelægges. Ja, så er der sparet en smule; de sarte teknikere slap for at få fedtede fingre ved nedlægningen af kablerne, og hvis de stadig er i arbejde en 10-15 år senere, når skaden sker, så er der garanteret dem arbejde...

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet