Næste bestyrelsesmøde

14. februar 2023

Næste medlemsmøde:

28. februar 2023

Generalforsamling:

25. april 2023

Tweets fra @tunekabelnet

Tilslutning til Tune Kabelnet TV / Radio / Internet

Hvis du vil tilsluttes Tune Kabelnet Radio & TV og evt. også Internet, så skal du være medlem, i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Tilslutning til Internet er frivilligt, men tilslutning til Internet forudsætter som minimum at du aftager grundpakke.

Priser fremgår af takstblad

Tilslutning til Tune Kabelnet

Tilslutning forudsætter, at der er fremført kabel til din parcel, eller at foreningen finder det formålstjenligt at etablere dette, jf. vedtægternes §3.


Felter markeret med *) er obligatoriske og skal udfyldes inden formularen kan sendes.

Pakkevalg og Internet

Bemærk, at du selv lige skal markere dit valg af pakke og Internet af her, hvis du ønsker andet end hvad vi har forhåndsudfyldt:

Nedgravning af kabel

Hvis der ikke er stikledning inde allerede, bedes du endvidere angive, om du selv ønsker at foretage nedgravning af stikledningen på egen grund eller om Tune Kabelnet skal finde en entreprenør, der kan stå for gravning på din grund efter regning.

Du skal markere, at du ikke er en robot, og hvis bedt om, så skal du også markere de firkanter, der markerer en bestemt egenskab, som vist.

Powered by BreezingForms

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet