Tweets fra @tunekabelnet

Serviceinstallatør

Det er siden 1. oktober 2019 KK Partner Sjælland. Vi har benyttet dette firma til renovering af det meste af nettet (6 ud af 8 renoverede øer ud af ialt 10) i 2018 og 2019, og er så tilfredse med indsatsen, at de er valgt som serviceinstallatør fra denne dato. Der vil fortsat være gratis tjek af første tilslutning hos medlemmet inklusive tjek af stikledning og udskiftning af denne (eksklusive gravning).

Medlemmer kan henvende sig direkte til KK Partner Sjælland på servicenummeret 7538 1414. Man kan også som hidtil ringe til Tune Kabelnets telefon (46136343), og så gå gennem en telefonsluse: Der bliver nogle valgmuligheder når man ringer til Tune Kabelnet. Så har du spørgsmål til f.eks. din regning, så skal du fortsat tale med Tune kabelnet.

KK Partner Sjælland tilbyder gratis tjek fra første tilslutning inde i huset, dvs. også tjek af stikledning. Men dette er ikke lig et tjek af hele husinstalllationen. Skulle man have brug for dette, skal man fortsat betale. Det samme gælder hvis man ønsker KK Partner Sjællands support til problemer med f.eks. Wi-Fi i huset eller indstilling af TV.

Men det løser det fundamentale problem, at hvis du oplever pixellering på dit tv, så kan du få KK Partner tlf. 7538 1414 til at tjekke, om det er det af Tune Kabelnet leverede signal der fejler, eller om det er inde hos dig selv.

 

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet