Næste bestyrelsesmøde

21. marts 2023

Seneste/næste medlemsmøde:

28. februar 2023

Generalforsamling:

25. april 2023

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Indbygget optager

Panasonic DMR-BCT76 Blu-ray recorder(500 GB)

DMR UBS90

Denne, der har bl.a. 4K opskalering, koster det dobbelte af ovennævnte Samsung eller mere, men slår den også på mange punkter. Find selv forhandlere og anmeldelser på nettet.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet