Tweets fra @tunekabelnet

Sådan søger du kanaler

Med kabel-tv fra Tune Kabelnet og et tv med indbygget DVB-C modtager, kan du se dine kanaler digitalt uden ekstra udstyr. Du skal blot indlæse kanalerne digitalt. Passer vores vejledning ikke til dit tv, kan du finde hjælp i manualen, der fulgte med dit tv eller digitalmodtagerboks. Det varierer fra tv til tv, hvordan du gør.
Skal du lave kanalsøgning, så KLIK HER

Se også afsnittet omkring TV kanaler.

100 digitale kanaler + 31 digitale radiokanaler

63 ukodede digitale kanaler

Vi leverer 100 kanaler ud digitalt, plus 31 digitale radiokanaler. Af tv-kanalerne er de 63 ukodede – dvs. de kræver ikke noget kort. De 51 ud af de 63 er HD. De er inddelt i tre områder, der kan kombineres i 3 pakker. De resterende 37 kodede tv-kanaler (26 HD) er de, man skal have kort for at kunne se. Men der kræves altså intet kort til de 63 kanaler, fordelt i de tre pakker, eller til radiokanalerne. Du skal altså ved en søgning finde i alt 100 tv-kanaler og 31 digitale radiokanaler.

De fire kanaler: DR3, DRK, DR Ultra samt DR3 Synstolkning er indeholdt i optællingen af ukodede og HD kanaler, men de er slukket for reelt programindhold fra 2. januar. DR henviser til at se proigrammerne på streaming-form, dog er DRK smeltet sammen med DR2.

Tydelig forbedring af HD-billedkvalitet

Vi har i dag 75 kanaler i HD (51 ukodede). Mange har takket for den meget tydelige forbedring i billedkvaliteten. Hvad er hemmeligheden? Tjah, vi véd bare, at der i det mindste nu ikke sker nogen kompression af HD-signalet, og det kører med væsentlig højere bitrate end før vi skiftede til den nuværende leverandør. Nu ved vi hvad HD egentlig er.

CopyDan Verdens TV

Se TV-program-information fra Verdens TV

Du kan bl.a. se hvilke programmer, der er med danske undertekster.

Copydan Verdens TV arbejder for rettighedshaverne til 'Kunst, Viden og Underholdning’ og på den måde adgang til de svenske, norske og tyske nabolandskanaler.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet