Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Tving home gateway EPC2434 eller EPC3925, 3928 og 3940 online på en given frekvens

Et forløb, hvor en sådan router / home gateway ikke kommer online, er af et medlem beskrevet således:

"Jeg har de sidste 2 dage ikke kunne komme på Internettet. Har I ved en fejl lukket for min adgang til Internet? Jeg bruger den nyeste router af mrk. Scientific Atlanta."

"Jeg har efter anvisning fra Tune Kabelnets hjemmeside kørt fejlfinding, hvorfor jeg kan oplyse, at TV-signal, forbindelser, opdateret antivirus m.v. er ok og opdateret. Jeg har prøvet flere gange at slukke for router PC, men der er stadig ikke adgang til Internet.

Router genstarter så at sige hele tiden. Den starter med lys i Power og USB lampen. Herpå lys i DS og senere i US lampen + wireless lampen tændes. Herefter er alle lamper tændt undtagen online lampen Efter et par minutter genstarter router og bruger samme fremgangsmåde som overfor angivet.

Lampen for online adgang tændes aldrig."

Her er et forslag

(hvis du har en EPC3925, 3928 eller 3940, så klik ind på næste side)

EPC2434

01 EPC2434

Åbn en internetbrowser på din pc.
I adresselinjen, skriv: http://192.168.110.1/gscan.asp eller http://10.100.32.1/gscan.asp – altså kun for EPC2434.

Du skulle så gerne få et billede op, der ser omtrent således ud:

02 gscan 192.168.110.1

I det første felt, benævnt "Downstream Frequency", kan der stå hvad som helst – det viser bare hvad frekvens din home gateway tuner lige her og nu er stillet ind på, men da den scanner, så ændrer dette sig..

... så du skal derfor gå ned i tredje indtastningsfelt, som her hedder ”Starting Frequency” ( markeret med rød firkant her) og skrive 274000000 (274 efterfulgt af 6 nuller) - og derpå hurtigt trykke på knappen ”Click here to restart your cable modem” – og så kommer det i gang igen efter nogen tid (minimum 2 minutter, ofte længere). Du kan også benytte frekvenserne 266, 282, 290, 298, 306, 314 eller 322 MHz. Det skal skrives i enheden Hertz, altså efterfulgt af 6 nuller.

MEN:

HVIS DU IKKE får dette billede op med adressen 192.168.0.1 – så prøv i stedet denne adresse: http://10.100.32.1/gscan.asp og følg samme procedure. Hvis feltet ”Downstream frequency” allerede fra start stod på en korrekt frekvens (266000000, 274000000, 282000000, 290000000, 298000000, 306000000, 314000000 eller 322000000), så er det ikke her problemet ligger og så må vi tale sammen igen. Bemærk: Brugere i antenneforeningen "Flimmer" starter ikke med 266, men med 274 MHz.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet