Tweets fra @tunekabelnet

Fælles forbrug

Din IP-adresse er 3.221.159.255. Du er dermed ikke på nettet via Tune Kabelnets Internet lige nu, og du indgår ikke i det fælles forbrug

Artikelindeks

Vækst i Internetkapaciteten pr ø 2015-2020

  • 2015:   400 Mbit
  • 2017: 1200 Mbit
  • 2018: 3200 Mbit
  • 2020: 6000 Mbit eller mere ...

Sidst i marts 2017 startede vi den kommende meget store udbygning til fremtidens bredbånd i Tune Kabelnet i hovedstationen, da vi opstillede den nye CMTS, der også kører DOCSIS 3.1

Internetudvidelse nødvendig: Vi tredoblede pr ø hen over sommeren 2017

Bag dette ligger, at vort forbrug er vokset så meget, at det krævede en opgradering af kapaciteten på øerne. Hvis ikke, ville brugerne opleve forlængede svartider.

Det skyldes naturligvis den enorme vækst, der sker i streaming af tv. Streaming vokser rigtigt kraftigt på bekostning af flow-tv.

Det overordnede forbrug i peak voksede 24% i 2017 og 27% i 2018. For 4 år siden voksede det 40-44% årligt. Så det er bremset kraftigt op, men er dog fortsat stigende.

Den helt fælles overordnede kapacitet øges løbende. Erfaringen viser, at forbrugsvæksten stort set falder i andet halvår hvert år.


Vi udvider standarden til DOCSIS 3.1

DOCSIS 3.0, som vi hidtil har kørt, er fuldt ud indeholdt i den nye standard. Så alle de eksisterende DOCSIS 3.0-modemmer kan fortsat køre fint, de kommer bare ikke til at kunne udnytte de særlige DOCSIS 3.1-features.

DOCSIS 3.1 er nemlig en udvidelse til 3.0. Ingen af de i dag fordelte modemmer (routere) kan køre DOCSIS 3.1. Modemmer, som kan køre DOCSIS 3.1, kan også køre 3.0. og gør dét helt i top. Vi vil derfor hurtigst muligt gå over til at det uddelte standardmodem er et DOCSIS 3.1-modem. Og, som det forklares nedenfor, så vil DOCSIS 3.1 først være tilgængelig for alle medlemmer efter en udskiftning af pakkefiltrene. Indtil da vil medlemmer med mere end grundpakken og med et DOCSIS 3.1 modem dog kunne prøve denne nye standard, og det er da på forsøgsbasis så længe. 

Men vi fordeler altså nu 1200 Mbit pr ø, til gavn for alle, i DOCSIS 3.0. Alle DOCSIS 3.0 modemmer får altså 1200 Mbit at boltre sig på. Og al yderligere udbygning herefter i de kommende år kan kun udnyttes af nye DOCSIS 3.1 modemmer. Der er i snit 145 internetbrugere pr ø. 76% af medlemmerne er på Internettet via TKN.

Vi har valgt at placere DOCSIS 3.1-signalerne så højt i frekvens, at de kommer til at ligge over alle tv-kanaler. Efter frekvensomlægning 20. august 2018 er DOCSIS 3.1-signalet tilgængeligt for alle uanset tv-pakke, idet vi har skiftet pakkefiltre, så der er åbent for alle i bund og top af frekvens-skalaen.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet