Tweets fra @tunekabelnet

Skift til Remote Phy. Første ø er center/træ

Lørdag 20.11.2021 kl. 10.00 – 12.00 har vi skiftet til Remote Phy i dette område:

Bøgevej, Egevej, Birkevej, Lindevej, Pilevej og Elkærparkens ungdomsboliger, samt Elkærparken 136A-G, Fjællestien, biblioteket og menighedscentret.

Det ser ud til at være gået i det store og hele godt.

Vi fandt lørdag 2 små fejl på TV, og bekræftede en fejl vi fandt på FM. Ingen fejl på Internet.

Fejlene på TV var hurtigt rettet.

Vi har arbejdet sammen med leverandøren på at få rettet fejlen på FM. Rettelsen indkørtes nat til torsdag 23.12.2021. Fejlen vil derfor ikke dukke op på nogle af de efterfølgende 10 RPD'er, der opsættes i Tune til de øvrige øer, sant til Vindinge Antennelaug. 

Ved skift til Remote Phy skal der efterfølgende laves kanalsøgning.

Se mere om TV kanalsøgning her: https://tunenet.dk/radio-tv/digital-kanalsogning

I øvrigt lukkes FM i kabelnettet helt, i løbet af første halvår 2022. Så snart der er skiftet til Remote Phy på alle øer, så lukker vi FM. Vi skal bruge frekvenspladsen helt op til 204 MHz til en tiltrængt udvidelse af returvejskapaciteten, som er beregnet at kunne udvides en faktor 11 gange sammenlignet med nu. Når dette er helt indkørt, vil alle medlemmer, som kører DOCSIS 3.1, og som får rettet sin egen installation til at bruge 204 MHz returvej, så få 500 Mbit upstream.

Hele historien drejer sig altså om skift til Remote Phy forsyning. Dette er nøglen til afgørende forbedringer i forsyningen med Internet.

Ved skiftet er den fælles kapacitet på DOCSIS 3.1 mere end fordoblet. Støjgulvet er sænket og flere medlemmer har nævnt, at de synes at tv-billederne er blevt klarere....

Vi foretager skift til remote pohy for samtlige øer i den kommende tid. Der varsles ud i de berørte områder, inden det sker. Vi fryser for ændringer fra midten af december til efter nytår.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet