Tweets fra @tunekabelnet

Kendte fejl

Mandag 30.11 kl 10.36-10.41, og tirsdag 1.12. kl 9.10-9.16: Samtlige TV-kanaler manglede signal i 342 sekunder

Fejlen skyldtes et større fiberproblem på Sjælland. Transmissionen fra Cibicom, der leverer de fleste public-service stationer såsom DR og TV2s landskanal ind til Glenten, var således afbrudt. På foreninger på Sjælland var det derimod samtlige. Nedetiden på 5-6 minutter dækker formentlig den tid det har taget at "svinge" de mange tusinde aktive fiberkredsløb over til et andet "ben".

EPG'en ser ud til at være intakt.Ved afbrydelse af den slags kan den nemlig sagtens blive "blanket" og skal "genudspilles" manuelt.

 

Opdatering af internettet centralt 12. november 2020

Vi ville have opgraderet den centrale software på den centrale internet-enhed, CMTS'en. Dette skulle ske nat til torsdag d. 22.10.2020 i tidsrummet kl 02-05, udført af vor leverandør, Harmonic. Desværre viste der sig fejl ved denne opgradering, og derfor blev den opgivet. Den søges derfor gennemført 12.11.2020 i stedet.

Status 12.11.: Opdateringen udskudt ca. 1 uge. Harmonic havde lavet en fejl i en skabelon, hvorfor vi bad dem rulle tilbage, så alle var online igen inden for den annoncerede servicevindue.

 

Anlægsrenovering

Afsluttet 14. maj 2020

Læs mere her

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet