Tweets fra @tunekabelnet

Kendte fejl

Nordgårdsvej 1-27:

Fødekabel frem til lokalforstærker Nordgårdsvej 15 defekt. Bliver udskiftet inden 1.7.2020. Der er lavet en midlertidig afhjælpning, så at alle medlemmer har internet og tv.

Hele Nordvest-øen:

Fødekabel til hele øen er beskadiget. Det er oppe i centret ud for dyreklinikkens indkørsel, 10 m syd for Tune Parkvej. Kablet bliver udskiftet inden 1.7.2020

Nordvest-øen omfatter Tunehøj, Nordgårdsvej, Løvkærparken, der forsynes via dette kabel. Endvidere er Elkærparken 1-40 koblet sammen med disse veje, men den bliver ikke berørt, da den er separat forsynet via fiber.

 

Kanaler der er tilpasset

Fredag 12. juni 2020

Vi har skiftet frekvens på følgende tilvalgskanaler 

  • $ Nickelodeon (er skiftet til 24 timers kanal)
  • $ Nick Jr. (er skiftet til 24 timers kanal)
  • $ Viasat Golf (vi har flyttet frekvens for bedre brug f pladsen)

Vi har desiden foretaget ændring af følgende fuldpakkekanaler

  • Disney XD (vi har fået ny leverandør)
  • Disney Junior (vi har fået ny leverandør)

Så derfor kan du have behov for at lave en fornyet kanalsøgnng, hvis du mod forventning ikke kan se en eller flere af disse kanaler

 

Anlægsrenovering

Afsluttet 14. maj 2020

Læs mere her

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet