Tweets fra @tunekabelnet

Serviceinstallatør

Det er siden 1. april 2018 Dansk Kabel TV, som vi har haft før. Vi har valgt at skifte for at sikre bedre rettidighed i tilkald og få gratis tjek af første tilslutning hos medlemmet.

Dansk Kabel TV tilbyder, at medlemmer kan henvende sig direkte. Dette kommer dog i praksis til at ske på den måde, at vi tilføjer en telefonsluse: Der bliver nogle valgmuligheder når man ringer til Tune Kabelnet. Så har du spørgsmål til f.eks. din regning, så skal du fortsat tale med Tune kabelnet.

Dansk Kabel TV tilbyder gratis tjek fra første tilslutning inde i huset, dvs. også tjek af stikledning. Men dette er ikke lig et tjek af hele husinstalllationen. Skulle man have brug for dette, skal man fortsat betale. Det samme gælder hvis man ønsker Dansk Kabel TVs support for problemer med f.eks. Wi-Fi i huset eller indstilling af TV.

Men det løser det fundamentale problem, at hvis du oplever pixellering på dit tv, så kan du få Dansk Kabel TV til at tjekke, om det er det af Tune Kabelnet leverede signal der fejler, eller om det er inde hos dig selv.

Telefonsupportere hos Dansk Kabel TV  har ikke adgang til eller uddannelse i Tune Kabelnets omfattende overvågningssystem og kan altså kun yde almindelig telefonsupport og lave aftaler om teknikerbesøg. Og den billigste type teknikerbesøg: Tjek af afleveringspunktet ind i huset, er altså herefter gratis (men forudsætter naturligvis at du selv er hjemme, hvis de skal ind).

I den kommende tid kommer der rettelse af links på hjemmesiden, og vores telefonsvarer erstattes af en telefonsluse, således at der åbnes for gennemstilling til den ny serviceinstallatør.

 

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet