Tweets fra @tunekabelnet

Oversigt over prøvekanaler

Her ser du en oversigt, over hvilke prøvekanaler vi har haft tilbudt vores medlemmer siden 1999.
Ved at klikke på kolonnen i den øverste række i tabellen, kan du sortere på år, periode og prøvekanal.

Digitale tilvalgsprogrammer/-pakker

Tune Kabelnet har digitale tilvalgsprogrammer / - pakker (a la carte ekstrakanaler), som kræver kort og CA-modul (kortlæser med Conax). Heraf er der nogle, som kun kan købes i tilvalg, enten enkeltvis eller indeholdt i en lille temapakke. Visse af disse kanaler optræder i en af pakkerne over grundpakken, andre er kun tilgængelige i tilvalg. Hvis den forekommer i en betalingspakke ovenover grundpakken, er kanalnummeret anført ud for tilvalgskanalen i tabellen nedenfor.

Men du skal blot have grundpakke for at kunne købe disse tilvalgsprogrammer.

Og så skal du have en Conax kortlæser til 190 kr og til den have udleveret et programkort til 130 kr pr styk. Til gengæld kan du selv styre af- og tilmelding af tilvalgskanalerne, da dette sker rent digitalt, og der ikke skal en tekniker ud og lave noget i skabet ud for din bopæl, så der er ikke ekstra gebyrer, så snart du har anskaffet Conax kortlæser og kort.

Stort set alle digitale tv har en slids i siden til en kortlæser. Denne kaldes Common Interface, eller PCMCIA card slot

LG CI slot s Her fra et LG-tv, set fra siden
 
Samsung CI slot s Her fra et Samsung tv, set bagfra
 

Selve kortlæseren er altså fysisk udformet som et PCMCIA kort, som måske kendes fra laptops

Conax CI card plus glenten kort 2 s 

Her set sammen med programkortet fra Glenten, som er til højre. Ikke alle programkort, som vi har udleveret, er forsynet med det påtrykte logo med "Glenten" på. Bemærk, at der er en chip på programkortet; den med de små guldkontakter. Den ende, som chippen sidder på, skal længst ind i kortlæseren. Programkortet er her skubbet let ind i kortlæseren.

 

Conax CI card pinholes s 
Kortlæserens ene ende har en masse huller i to rækker. Det er den ende, der skal ind i tv-apparatets / boksens 8 mm kortlæser-slids.
 
Conax CI card slot s 
Den anden ende, der skal vende udad, har en slids til selve programkortet, og det er i størrelse akkurat som et kreditkort, og er altså også forsynet med en chip. Kontaktpunkterne på programkortet skal vende mod den tykke side i kortlæseren, altså vendt mod højre på dette foto.


Hvis du bruger en løs boks ved siden af dit tv, så kan denne måske læse Conax-kort direkte, andre bokse kræver en kortlæser. Se nærmere under digitale bokse.

Indstilling af Panasonic TV

I 2 dage efter seneste opdatering af DVB-C udstyr i vores hovedstation gjaldt en fejl, der nu er løst. Denne fejl bevirkede, at Panasonic ikke kunne indstilles til at følge Nordig-standarden for signalering med Danmark som landekode. Fejlen er løst 11. februar kl 8.30.

Det følgende er altså måske kun af historisk interesse - men kan også bruges, hvis man har et fjernsyn med meget gammel software, der ikke kan tolke Nordig-signalerings standarden.

Sådan søger du kanaler

Med kabel-tv fra Tune Kabelnet og et tv med indbygget DVB-C modtager, kan du se dine kanaler digitalt uden ekstra udstyr. Du skal blot indlæse kanalerne digitalt. Passer vores vejledning ikke til dit tv, kan du finde hjælp i manualen, der fulgte med dit tv eller digitalmodtagerboks. Det varierer fra tv til tv, hvordan du gør.
Skal du lave kanalsøgning, så KLIK HER

Se også afsnittet omkring TV kanaler.

Takstblad for Tune Kabelnet - gældende for 2014

Vedtaget på ordinær generalforsamling 29. april 2014. OBS: Dette takstblad er ikke længere gældende: Gældende takstblad blev vedtaget af generalforsamlingen 26. april 2016.

Bemærk: Betaling for tilslutning til Internet er opdelt: Der betales for oprettelse og router til Tune Kabelnet, men der betales for installation direkte til installatør. Se pkt 12 og 15.

Takstblad for Tune Kabelnet - gældende for 2015

Vedtaget på ordinær generalforsamling 30. april 2015. OBS: Dette takstblad er ikke længere gældende: Gældende takstblad blev vedtaget af generalforsamlingen 26. april 2016.

Bemærk: Betaling for tilslutning til Internet er opdelt: Der betales for oprettelse og router til Tune Kabelnet, men der betales for installation direkte til installatør. Se pkt 12 og 15.

CopyDan Verdens TV

Se TV-program-information fra CopyDan Verdens TV

Du kan bl.a. se hvilke programmer, der er med danske undertekster. Klik på linket HER.

Copydan Verdens TV arbejder for rettighedshaverne til 'Kunst, Viden og Underholdning’ og på den måde adgang til de svenske, norske og tyske nabolandskanaler.

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet