Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Pakkestrukturen er denne

Bemærk: 
Man kan vælge enten familiepakken eller sportspakken, umiddelbart efter mellempakken. 
Disse to er altså helt sidestillede i adgangsmulighed, men med en mindre forskel i pris.

For at se priserne for tilvalgskanalerne/ekstra kanalerne, TRYK HER.

 pakkestruktur

Opkrævning januar

Der opkræves normalt 2 årlige rater. Første rate er lig halvdelen af foregående års pakkepris plus 1 års kontingent. Det er altså en a conto opkrævning. Generalforsamlingen i april beslutter så årets kontingent og pakkepriser. Der efterreguleres så, ved den førstkommende opkrævning efter generalforsamlingen. 

Prismodel 2019:

Fra 1. januar 2017 er alle pakker - også grundpakke - opkrævet direkte af Tune Kabelnet. Dog opkræves det tekniske grundkontingentet, fortsat som en del af huslejen hvis du er lejer i Greve Boligselskab.

  Årsrelateret Månedsrelateret 
Pakke Pris
helårligt
2018
efter
takstbladet
Afrundet pris/måned
som 1/12 af
årsprisen efter
takstbladet 1)
Kontingent 350 29
Kun Internet 0 0
GRUND 650 55
MELLEM 3500 292
FAMILIE 4500 376
SPORT 4880 406
FULD 5600 466
  ovenstående
er årspriser
Pris pr måned
efter takstbladet

Raten, der opkræves 1. januar er lig halvdelen af sidste års kontigent for radio/tv à conto + helt års kontingent til Tune Kabelnet. Kontingentet er besluttet hævet fra 300 til 350 kr på generalforsamlingen d. 24 april 2018. Dermed blev restbeløbet udlignet med opkrævningen, der forfalder 1. juli 2018. 

Noter til opstilling, dækkende 2018:

  1. Dette er beløb pr måned, hvis du vil sammenligne med andre. Det. er udregnet som 1/12 af årsprisen, der er fastsat i takstbladet, der besluttes hvert år på generalforsamlingen af medlemmerne.

    Hvis du får månedsopkrævning er der lagt et opkrævningsgebyr på 10 kr til for at blive opkrævet pr måned. Hvis du opkræves halvårligt, er f.eks. prisen altså 5 x 10 kr lavere, sammenlignet med hvis du opkræves hver måned på grund af de 5 opkrævninger der spares hvert halvår. Der betales på et år på den måde samlet 100 kr mere. Det er for opkrævning pr måned, 10 opkrævninger à 10 kr. Der opkræves 12 gange, men da vi i øvrigt bruger halvårlige opkrævninger, som er indeholdt i kontingentet, tager vi kun opkrævningsgebyr for de 10 ekstra månedlige opkrævninger.

Opkrævning for Internet og ekstra TV-tilvalgskanaler udsendes sammen med TV-opkrævningerne

Enhver med Internet via Tune Kabelnet kan få telefoni via sin Internetrouter. Telefoni-aftalen indgås direkte med firmaet Evercall.

Ethvert medlem af Tune Kabelnet kan få web-TV, der omfatter at gense dagens og foregående dags programmer i grundpakken, gratis, til kig på pc, Mac, tablet eller smartphone for indtil 4 enheder pr medlem. Der gælder dog begrænsninger for TV2: TV2 tillader kun web-tv til medlemmer der har internet via Tune Kabelnet, og det skal ses via routeren fra TKN, men mod en beskeden merpris kan man få lov til at se TV2's landsprogram også uden for hjemmet. Dette bestilles via selvbetjeningen og åbnes automatisk derved.


Den historiske baggrund for pakkeopdelingen

Pakketeringen indebærer, at man kan aftage flere eller færre programmer. Metoden til at fravælge pakker er den simple, at der opsættes et filter foran ens stikledningskabel, som så kan afskære alle signaler over en given frekvens. Ved pakkeskift skal der altså foretages et stykke fysisk arbejde som består i at indsætte, udskifte eller fjerne et filter, samt naturligvis det dermed forbundne administrative arbejde. Det er derfor det koster et beløb at skifte pakke. Hertil kommer, at Tune Kabelnet jo skal svare en afgift til leverandøren for det antal forbrugere, der er tilmeldt.

Simpel filtrering i fordelerskabet

Digitale kanaler kan foruden dette fysiske filter i stander-skabet ude ved vejen sikres mod ulovlig modtagelse med en kryptering.
De digitale kanaler, der er indeholdt i pakkerne, er fortsat ukrypteret i de pakker, der til- og fravælges ved at skifte filter. Det kaldes også "digitalt clear".

Digitale tilvalgskanaler og -pakker

Men samtidigt tilbydes de fleste digitale kanaler, der ikke allerede bare er placeret som digitalt clear i grundpakken, som enkeltkanaler, eller i en mindre tilvalgspakke, hvor de så er krypterede. For at kunne se de krypterede kanaler skal man have et programkort, og der skal være udstyr i ens tv eller boks, som man kan proppe dette kort ind i. For tv kaldes dette en "kortlæser". Der findes en række krypteringssystemer. De mest udbredte er Viaccess og Conax. Har man nu en Viaccess-kortlæser, så kan man ikke bruge den til et Conax-kort; så skal man have en Conax-kortlæser. Såvel kortlæser som kort kan købes / udleveres af foreningen. kortlæser koster 190 kr.

Alle de digitale krypterede kanaler er fysisk placeret i grundpakkeområdet. Dvs. hvis man kun tilslutter sig grundpakke, så kan man godt abonnere på digitale tilvalgspakker eller -kanaler. Og til- og fravalg af disse kræver ikke at der rykker nogen tekniker ud. Som bruger kan man selv montere kortlæser og kort. Har man først kortlæser og -kort, så kan man til- og afmelde tilvalgskanaler uden at skifte kortet.


Lidt historie: 2 pakker fra 2003

Vi indførte pakketering i 2003. Vi besluttede ved generalforsamlingen i marts 2003, at der skal være to pakker. Og i august 2003 fastslog en ekstraordinær generalforsamling, at grundpakken skal rumme så mange programafgiftsfrie programmer, der er plads til. Dette blev atter bekræftet af generalforsamling 31. marts 2005.
Vi gik 7. april 2010 over til signalforsyning fra YouSee. Herved flyttedes en 3 programmer ned i grundpakken hvor de var betalingsfri. Disse havde indtil da, pga. deres status og pris som betalingsprogrammer, befundet sig i en betalingspakke. Desuden indførtes mellempakken.

3 pakker fra 2009

Signalforsyning fra youSee kom der tre pakker: Grundpakke, mellempakke og fuldpakke. Grundpakken rummer foruden tv også FM-radio og mulighed for Internet. Den er den mindste og billigste og er så indeholdt i mellempakken, der rummer lidt flere tv-kanaler. Mellempakken er igen indeholdt i fuldpakken, der desuden rummer endnu flere tv-kanaler, som vist i denne principskitse.

01 pakke princip

* m u l i g h e d for at kunne abonnere Internet er til stede, blot man abonnerer på grundpakke, men man skal abonnere særskilt på Internet.
For at kunne købe ekstra digitale tilvalgskanaler skal man blot have grundpakke i forvejen, hvorefter de åbnes med et særskilt programkort.


5 pakker fra 2013

Fra 1. oktober 2013 gik vi over til signalforsyning fra Glentevejens Antennelaug (Glenten). De ukrypterede digitale programmer ligger i 4 puljer, som så kombineres i 5 forskellige pakkekombinationer:

02 pakkeprincip glenten 1


Hele frekvensområdet er herefter opdelt i 5 puljer. Alle medlemmer kan modtage pulje 1 og 5, og der opsættes så forskellige filtre som åbner / spærrer for én eller flere af de andre puljer.
Til sammen udgør det fem pakke-kombinationer, som vist ovenfor. Klik her for pakkeopdeling

Fra 23. oktober 2017 er alle analoge TV-kanaler afskaffet i Tune Kabelnet.

Fra ultimo juni 2018 kan man fravælge alle TV-kanaler og alene abonnere på Internet, det kalder vi Bredbånd-only. Prisen er lig internetafgiften + teknisk kontingent.

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet