Tweets fra @tunekabelnet

Pakkestrukturen er denne

— OBS! nedenstående priser er opdateret med gældende priser for 2016, jf. takstbladet for 2016. Men fra 1. januar 2017 opkræves grundpakke for lejere i Greve Boligselskab ikke længere som del af huslejen, men opkræves direkte af Tune Kabelnet. Nedenstående side og de dermed beslægtede vil snarest blive opdateret med dette. Dog opkræves det tekniske grundkontingent, som går til at sikre anlægget rent teknisk, fortsat som en del af huslejen.

Bemærk: 
Man kan vælge enten familiepakken eller sportspakken, umiddelbart efter mellempakken. 
Disse to er altså helt sidestillede i adgangsmulighed, men med en mindre forskel i pris.

For at se priserne for tilvalgskanalerne/ekstra kanalerne, TRYK HER.

 pakkestruktur

 

Prismodel 2016:

Greve BoligselskabAlle andre
PakkePris opkrævet pr md GB fra 1. januar 2016Pris opkrævet pr md GB fra 1. Juni 2016 1)Opkrævet à conto 1/1-2016Pris helårligt 2016Opkræves 2. rate 2016Pris, hvis opkrævet pr. måned fra 1.6.2016 2)
GRUND0058485026648
MELLEM161,14197136129501589237
FAMILIE249,79254192838501922285
SPORT289,75336213046302500367
FULD316,75375267853502672392
Ovenstående er månedspriser

Der er 1. januar opkrævet halvdelen af sidste års kontigent for radio/tv à conto + kontingent på 200 kr for 2016 til Tune Kabelnet. Kontingentet er besluttet på generalforsamlingen d. 26 april 2016. Dermed bliver restbeløbet udlignet med opkrævningen, der forfalder 1. juli 2016. 

Noter til opstilling, dækkende 2016:

 1. GB = Greve Boligselskab. Udgiften til grundpakke inklusive kontingent betales via huslejen og afregnes af GB samlet og direkte overfor Tune Kabelnet. Beløb for de øvrige pakker er derfor reduceret med grundpakkeprisen på 70,83 kr./måned eller 850 kr pr år. I det anførte månedsbeløb er tillige indeholdt opkrævningsgebyr på 10 kr pr måned for 10 opkrævninger - de to resterende er allerede indeholdt i kontingentet.

 2. Dette beløb er for alle andre, der ønsker månedsopkrævning. Det indeholder ligeledes, at der er lagt et opkrævningsgebyr på 10 kr til for at blive opkrævet pr måned. Samt evt. kontingent til TKN. Hvis du opkræves halvårligt, er f.eks. prisen altså 10 kr lavere for hver måned.

 3. Når du ser på din regning, står der for tv to beløb , idet CopyDan afgift, der ikke er momspligtig, ar anført separat. F.eks. for fuldpakken i Greve Boligselskab: 400 kr + 17 kr for CopyDan.

Beregning af månedlig opkrævning for medlemmer i Greve Boligskab for resten af 2016:

 • Mellempakke er opkrævet 164 kr. pr måned i 5 måneder = 820 kr. inkl. CopyDan. Der mangler (2950-850-820+100) /7 = 197 pr måned året ud
 • Familiepakke er opkrævet 265 kr. pr måned i 5 månder = 1325 kr. inkl. CopyDan. Der mangler (3850-850-1325+100)/7 = 254 pr måned året ud
 • Sportspakke er opkrævet 305 kr. pr måned i 5 månder =  1525 kr. inkl. CopyDan. Der mangler (4630-850-1525 + 100)/7 = 336 pr måned året ud
 • Fuldpakke er opkrævet 395 kr. pr måned i 5 måneder = 1975 kr. inkl. CopyDan. Der mangler (5350-850-1975+100)/7 = 375 pr måned året ud

De 100 kr er for opkrævning pr måned, 10 opkrævninger à 10 kr. Der opkræves 12 gange, men da vi i øvrigt bruger halvårlige opkrævninger, som er indeholdt i kontingentet, tager vi kun opkrævningsgebyr for de 10 ekstra månedlige opkrævninger.


Således reguleres pr 1.7.2016:

Årskontingentet opkræves som bekendt i 2 rater. 1.juli opkræves derfor årskontingentet minus det allerede betalte. Det tekniske grundkontingent på de 250 kr for hele året er allerede betalt i den først betalte rate. Dermed opkræves 1. juli 2016:

 • Grundpakke vil blive opkrævet 850 - 384 - 250 = 266 kr
 • Mellempakke vil blive opkrævet 2950 - 1111 - 250 = 1589 kr
 • Familiepakke vil blive opkrævet 3850 - 1678 - 250 = 1922 kr
 • Sportspakke vil blive opkrævet 4630 - 1880 - 250 = 2500 kr
 • Fuldpakke vil blive opkrævet 5350 - 2428 - 250 = 2672 kr

Restbeløbet bestemmes af radio /tv kontingent og foreningskontigent der blev besluttet på generalforsamlingen d. 26. april 2016. Og det bliver så opkrævet 1. juli. Næste regulering sker på generalforsamlingen i april 2017.

Opkrævning for Internet og ekstra TV-tilvalgskanaler udsendes sammen med TV-opkrævningerne

Pakkerne etableres vha. filtre.

Der er altså foretaget a conto opkrævninger efter ovenstående prismodel, indtil endelig udligning kan ske ved opkrævning 1. juli:

Kontingentet opkræves i 2 årlige rater. Disse er ikke lige store: Den første rate, der opkræves 1. januar, er à conto og er lig halvdelen af årskontingentet fra foregående år, og i den anden rate, der opkræves 1. juli, sker der så regulering i forhold til ændringerne i det af generalforsamlingen samme år fastsatte kontingent. De to rater der derfor ikke lige store.

Beboere i Greve Boligselskabs (GB) Tune-afdelinger opkræves for grundpakken via huslejen, og det er GB, der fastsætter størrelsen af afgiften for grundpakken, som er noget højere end de 70,83 kr/md. Det er oplyst, at dette skyldes, at GBs afdelingsbudgetter er fastlagt inden ovenstående priser var kendte, og fordi nogle afdelinger endvidere betaler af på modernisering af antenne-installation i lejligheden i 2011. Det er et internt anliggende i boligselskabet.

Enhver med Internet via Tune Kabelnet kan få telefoni via sin Internetrouter. Telefoni-aftalen indgås direkte med firmaet Evercall.

Enhver med Internet via Tune Kabelnet kan få web-TV, der omfatter at gense dagens og foregående dags programmer i grundpakken, gratis, til kig på pc, Mac, tablet eller smartphone for indtil 4 enheder pr medlem. Der gælder dog begrænsninger for TV2.

Hvis du bor i Nørregade nær kirken, i Skolegade eller på Roskildevej eller Gadevænget:

Dette område er siden 2012 tilsluttet Tune Kabelnet.*)


Tilslutningsafgift

Der gælder anden tilslutningspris i enkelte områder i den gl. bydel, idet den er lidt højere i området indlemmet i 2011. Kontakt bestyrelsen for at få yderligere information og/eller tilbud. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

*) Tilslutningsafgift på 2.000 kr dækker alene tilslutning til Tune Kabelnets "gamle" område, der har været dækket før 2011. Og den er inklusive tilslutning af kabelmodem/router til Internet. Husstande, der blev indlemmet dækket i 2005 (Søndergade, Vestergade, Toften, Krogen, m.fl.), tilsluttes nu ligeledes for kr 2.000, ligeledes inklusive Internet, eksklusive stikledning. Dette beløb er reguleret ned i maj 2015.

For de nyeste områder oprettet 2011: Skolegade, Roskildevej, Nørregade, Gadevænget er tilslutningsprisen inklusive Internet, nedsat til 5.000 kr i maj 2015. Man kan her få en afdragsordning for betaling over flere rater mod en mindre merpris.

For alle områder gælder, at den enkelte herudover selv skal betale for stikledning: Denne opgivne pris på stikledningen dækker således udelukkende monteringen af stikledning (tilslutningskabel), samt én stikdåse i huset. For Internet indbefatter det tillige tilslutning til routeren (denne i sig selv betales særskilt, til dagspris, se takstblad pkt 13). De i pkt. 10 opgivne 750 kr. er etablering af tilslutning til router for eksisterende TV/Radiotilslutninger, og ikke ved nytegnet medlemsskab. Takst for en nytilslutning også omfattende Internet er anført i pkt. 11.

Og herudover forestår den enkelte grundejer altså selv gravning og forskriftsmæssig fysisk nedlægning af stikledning.
Pris for selve gravningen er altså ikke med i stikledningspris eller tilslutningsafgift. Gravearbejde sørger du enten selv for eller du kan kontakte en entreprenør til at hjælpe dig.
F.eks. CR Electric i Havdrup, der har løst en del opgaver i Tune.

Der tages forbehold for stikledningsprisen i pkt. 17; den her anførte pris er faktisk dagspris baseret på 30 meter, da denne afhænger af dagprisen fra vores leverandør. Og du skal regne med en højere pris ved koteletgrunde og andre steder, hvor længden kan overstige 30 meter, som kræver længere og tykkere kabel, hvorfor prisen kan være højere i så tilfælde.


 

Den historiske baggrund for pakkeopdelingen

Pakketeringen indebærer, at man kan aftage flere eller færre programmer. Metoden til at fravælge pakker er den simple, at der opsættes et filter foran ens stikledningskabel, som så kan afskære alle signaler over en given frekvens. Ved pakkeskift skal der altså foretages et stykke fysisk arbejde som består i at indsætte, udskifte eller fjerne et filter, samt naturligvis det dermed forbundne administrative arbejde. Det er derfor det koster et beløb at skifte pakke. Hertil kommer, at Tune Kabelnet jo skal svare en afgift til leverandøren for det antal forbrugere, der er tilmeldt.

Simpel filtrering i fordelerskabet

Digitale kanaler kan foruden dette fysiske filter i stander-skabet ude ved vejen sikres mod ulovlig modtagelse med en kryptering.
Efter at digitale kanaler er blevet dominerende fordeles disse fortsat ukrypteret i de pakker, der til- og fravælges ved at skifte filter. Det kaldes også "digitalt clear".

Digitale tilvalgskanaler og -pakker

Men samtidigt tilbydes de fleste digitale kanaler, der ikke allerede bare er placeret som digitalt clear i grundpakken, som enkeltkanaler, eller i en mindre tilvalgspakke, hvor de så er krypterede. For at kunne se de krypterede kanaler skal man have et programkort, og der skal være udstyr i ens tv eller boks, som man kan proppe dette kort ind i. For tv kaldes dette en "kortlæser". Der findes en række krypteringssystemer. De mest udbredte er Viaccess og Conax. Har man nu en Viaccess-kortlæser, så kan man ikke bruge den til et Conax-kort; så skal man have en Conax-kortlæser. Såvel kortlæser som kort kan købes / udleveres af foreningen. kortlæser koster 175 kr.

Alle de digitale krypterede kanaler er fysisk placeret i grundpakkeområdet. Dvs. hvis man kun tilslutter sig grundpakke, så kan man godt abonnere på digitale tilvalgspakker eller -kanaler. Og til- og fravalg af disse kræver ikke at der rykker nogen tekniker ud. Som bruger kan man selv montere kortlæser og kort. Har man først kortlæser og -kort, så kan man til- og afmelde tilvalgskanaler uden at skifte kortet.

Lidt historie: 2 pakker fra 2003

Vi indførte pakketering i 2003. Vi besluttede ved generalforsamlingen i marts 2003, at der skal være to pakker. Og i august 2003 fastslog en ekstraordinær generalforsamling, at grundpakken skal rumme så mange programafgiftsfrie programmer, der er plads til. Dette blev atter bekræftet af generalforsamling 31. marts 2005.
Vi gik 7. april 2010 over til signalforsyning fra YouSee. Herved flyttedes en 3 programmer ned i grundpakken hvor de var betalingsfri. Disse havde indtil da, pga. deres status og pris som betalingsprogrammer, befundet sig i en betalingspakke. Desuden indførtes mellempakken.

3 pakker fra 2009

Signalforsyning fra youSee kom der tre pakker: Grundpakke, mellempakke og fuldpakke. Grundpakken rummer foruden tv også FM-radio og mulighed for Internet. Den er den mindste og billigste og er så indeholdt i mellempakken, der rummer lidt flere tv-kanaler. Mellempakken er igen indeholdt i fuldpakken, der desuden rummer endnu flere tv-kanaler, som vist i denne principskitse.

01 pakke princip

* m u l i g h e d for at kunne abonnere Internet er til stede, blot man abonnerer på grundpakke, men man skal abonnere særskilt på Internet.
For at kunne købe ekstra digitale tilvalgskanaler skal man blot have grundpakke i forvejen, hvorefter de åbnes med et særskilt programkort.

5 pakker fra 2013

Fra 1. oktober 2013 gik vi over til signalforsyning fra Glentevejens Antennelaug (Glenten). De ukrypterede digitale programmer ligger i 4 puljer, som så kombineres i 5 forskellige pakkekombinationer:

02 pakkeprincip glenten 1


Hele frekvensområdet er herefter opdelt i 4 puljer. Alle medlemmer kan modtage pulje 1, og der opsættes så forskellige filtre som åbner / spærrer for én eller flere af de andre puljer.
Til sammen udgør det fem pakke-kombinationer, som vist ovenfor. Klik her for pakkeopdeling

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet