Tweets fra @tunekabelnet

 

Den historiske baggrund for pakkeopdelingen

Pakketeringen indebærer, at man kan aftage flere eller færre programmer. Metoden til at fravælge pakker er den simple, at der opsættes et filter foran ens stikledningskabel, som så kan afskære alle signaler over en given frekvens. Ved pakkeskift skal der altså foretages et stykke fysisk arbejde som består i at indsætte, udskifte eller fjerne et filter, samt naturligvis det dermed forbundne administrative arbejde. Det er derfor det koster et beløb at skifte pakke. Hertil kommer, at Tune Kabelnet jo skal svare en afgift til leverandøren for det antal forbrugere, der er tilmeldt.

Simpel filtrering i fordelerskabet

Digitale kanaler kan foruden dette fysiske filter i stander-skabet ude ved vejen sikres mod ulovlig modtagelse med en kryptering.
Efter at digitale kanaler er blevet dominerende fordeles disse fortsat ukrypteret i de pakker, der til- og fravælges ved at skifte filter. Det kaldes også "digitalt clear".

Digitale tilvalgskanaler og -pakker

Men samtidigt tilbydes de fleste digitale kanaler, der ikke allerede bare er placeret som digitalt clear i grundpakken, som enkeltkanaler, eller i en mindre tilvalgspakke, hvor de så er krypterede. For at kunne se de krypterede kanaler skal man have et programkort, og der skal være udstyr i ens tv eller boks, som man kan proppe dette kort ind i. For tv kaldes dette en "kortlæser". Der findes en række krypteringssystemer. De mest udbredte er Viaccess og Conax. Har man nu en Viaccess-kortlæser, så kan man ikke bruge den til et Conax-kort; så skal man have en Conax-kortlæser. Såvel kortlæser som kort kan købes / udleveres af foreningen. kortlæser koster 175 kr.

Alle de digitale krypterede kanaler er fysisk placeret i grundpakkeområdet. Dvs. hvis man kun tilslutter sig grundpakke, så kan man godt abonnere på digitale tilvalgspakker eller -kanaler. Og til- og fravalg af disse kræver ikke at der rykker nogen tekniker ud. Som bruger kan man selv montere kortlæser og kort. Har man først kortlæser og -kort, så kan man til- og afmelde tilvalgskanaler uden at skifte kortet.

Lidt historie: 2 pakker fra 2003

Vi indførte pakketering i 2003. Vi besluttede ved generalforsamlingen i marts 2003, at der skal være to pakker. Og i august 2003 fastslog en ekstraordinær generalforsamling, at grundpakken skal rumme så mange programafgiftsfrie programmer, der er plads til. Dette blev atter bekræftet af generalforsamling 31. marts 2005.
Vi gik 7. april 2010 over til signalforsyning fra YouSee. Herved flyttedes en 3 programmer ned i grundpakken hvor de var betalingsfri. Disse havde indtil da, pga. deres status og pris som betalingsprogrammer, befundet sig i en betalingspakke. Desuden indførtes mellempakken.

3 pakker fra 2009

Signalforsyning fra youSee kom der tre pakker: Grundpakke, mellempakke og fuldpakke. Grundpakken rummer foruden tv også FM-radio og mulighed for Internet. Den er den mindste og billigste og er så indeholdt i mellempakken, der rummer lidt flere tv-kanaler. Mellempakken er igen indeholdt i fuldpakken, der desuden rummer endnu flere tv-kanaler, som vist i denne principskitse.

01 pakke princip

* m u l i g h e d for at kunne abonnere Internet er til stede, blot man abonnerer på grundpakke, men man skal abonnere særskilt på Internet.
For at kunne købe ekstra digitale tilvalgskanaler skal man blot have grundpakke i forvejen, hvorefter de åbnes med et særskilt programkort.

5 pakker fra 2013

Fra 1. oktober 2013 gik vi over til signalforsyning fra Glentevejens Antennelaug (Glenten). De ukrypterede digitale programmer ligger i 4 puljer, som så kombineres i 5 forskellige pakkekombinationer:

02 pakkeprincip glenten 1


Hele frekvensområdet er herefter opdelt i 4 puljer. Alle medlemmer kan modtage pulje 1, og der opsættes så forskellige filtre som åbner / spærrer for én eller flere af de andre puljer.
Til sammen udgør det fem pakke-kombinationer, som vist ovenfor. Klik her for pakkeopdeling

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet