Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Lidt historie: 2 pakker fra 2003

Vi indførte pakketering i 2003. Vi besluttede ved generalforsamlingen i marts 2003, at der skal være to pakker. Og i august 2003 fastslog en ekstraordinær generalforsamling, at grundpakken skal rumme så mange programafgiftsfrie programmer, der er plads til. Dette blev atter bekræftet af generalforsamling 31. marts 2005.
Vi gik 7. april 2010 over til signalforsyning fra YouSee. Herved flyttedes en 3 programmer ned i grundpakken hvor de var betalingsfri. Disse havde indtil da, pga. deres status og pris som betalingsprogrammer, befundet sig i en betalingspakke. Desuden indførtes mellempakken.

3 pakker fra 2009

Signalforsyning fra youSee kom der tre pakker: Grundpakke, mellempakke og fuldpakke. Grundpakken rummer foruden tv også FM-radio og mulighed for Internet. Den er den mindste og billigste og er så indeholdt i mellempakken, der rummer lidt flere tv-kanaler. Mellempakken er igen indeholdt i fuldpakken, der desuden rummer endnu flere tv-kanaler, som vist i denne principskitse.

01 pakke princip

* m u l i g h e d for at kunne abonnere Internet er til stede, blot man abonnerer på grundpakke, men man skal abonnere særskilt på Internet.
For at kunne købe ekstra digitale tilvalgskanaler skal man blot have grundpakke i forvejen, hvorefter de åbnes med et særskilt programkort.

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet