Tweets fra @tunekabelnet

Således reguleres pr 1.7.2017:

Årskontingentet opkræves som bekendt i 2 rater. 1.juli opkræves derfor årskontingentet minus det allerede betalte. Det tekniske grundkontingent på de 300 kr for hele året er allerede betalt i den først betalte rate. Dermed opkræves 1. juli 2017:

  • Grundpakke vil blive opkrævet 900 - 250 - 300 = 350 kr
  • Mellempakke vil blive opkrævet 3540 - 1300 - 300 = 1940 kr
  • Familiepakke vil blive opkrævet 4740 - 1750 - 300 = 2690 kr
  • Sportspakke vil blive opkrævet 5040 - 2188 - 300 = 2552 kr
  • Fuldpakke vil blive opkrævet 5760 - 2500 - 300 = 2960 kr

Restbeløbet bestemmes af radio /tv kontingent og foreningskontigent der blev besluttet på generalforsamlingen d. 27. april 2017. Og det bliver så opkrævet 1. juli. Næste regulering sker på generalforsamlingen i april 2018.

Opkrævning for Internet og ekstra TV-tilvalgskanaler udsendes sammen med TV-opkrævningerne

Pakkerne etableres vha. filtre.

Der er altså foretaget a conto opkrævninger efter ovenstående prismodel, indtil endelig udligning kan ske ved opkrævning 1. juli:

Kontingentet opkræves i 2 årlige rater. Disse er ikke lige store: Den første rate, der opkræves 1. januar, er à conto og er lig halvdelen af årskontingentet fra foregående år, og i den anden rate, der opkræves 1. juli, sker der så regulering i forhold til ændringerne i det af generalforsamlingen samme år fastsatte kontingent. De to rater der derfor ikke lige store.

Beboere i Greve Boligselskabs (GB) Tune-afdelinger opkræves ikke længere for grundpakken via huslejen, men betaler til TKN som alle andre.

Enhver med Internet via Tune Kabelnet kan få telefoni via sin Internetrouter. Telefoni-aftalen indgås direkte med firmaet Evercall.

Ethvert medlem af Tune Kabelnet kan få web-TV, der omfatter at gense dagens og foregående dags programmer i grundpakken, gratis, til kig på pc, Mac, tablet eller smartphone for indtil 4 enheder pr medlem. Der gælder dog begrænsninger for TV2: TV2 tillader kun web-tv til medlemmer der har internet via Tune Kabelnet, og det skal ses via routeren fra TKN.

Hvis du bor i Nørregade nær kirken, i Skolegade eller på Roskildevej eller Gadevænget:

Dette område er siden 2012 tilsluttet Tune Kabelnet.*)

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet