Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Således reguleres pr 1.7.2018:

Årskontingentet opkræves som bekendt i 2 rater. 1.juli opkræves derfor årskontingentet minus det allerede betalte. Det tekniske grundkontingent på de 350 kr for hele året er allerede betalt i den først betalte rate. Dermed opkræves 1. juli 2018:

  • Grundpakke vil blive opkrævet 900 - 250 - 300 = 350 kr
  • Mellempakke vil blive opkrævet 3540 - 1300 - 300 = 1940 kr
  • Familiepakke vil blive opkrævet 4740 - 1750 - 300 = 2690 kr
  • Sportspakke vil blive opkrævet 5040 - 2188 - 300 = 2552 kr
  • Fuldpakke vil blive opkrævet 5760 - 2500 - 300 = 2960 kr

Restbeløbet bestemmes af radio /tv kontingent og foreningskontigent der blev besluttet på generalforsamlingen d. 27. april 2017. Og det bliver så opkrævet 1. juli. Næste regulering sker på generalforsamlingen i april 2018.

Opkrævning for Internet og ekstra TV-tilvalgskanaler udsendes sammen med TV-opkrævningerne

Pakkerne etableres vha. filtre.

Der er altså foretaget a conto opkrævninger efter ovenstående prismodel, indtil endelig udligning kan ske ved opkrævning 1. juli:

Kontingentet opkræves i 2 årlige rater. Disse er ikke lige store: Den første rate, der opkræves 1. januar, er à conto og er lig halvdelen af årskontingentet fra foregående år, og i den anden rate, der opkræves 1. juli, sker der så regulering i forhold til ændringerne i det af generalforsamlingen samme år fastsatte kontingent. De to rater der derfor ikke lige store.

Beboere i Greve Boligselskabs (GB) Tune-afdelinger opkræves ikke længere for grundpakken via huslejen, men betaler til TKN som alle andre. Dog opkræves det tekniske grundkontingent via huslejen.

Enhver med Internet via Tune Kabelnet kan få telefoni via sin Internetrouter. Telefoni-aftalen indgås direkte med firmaet Evercall.

Ethvert medlem af Tune Kabelnet kan få web-TV, der omfatter at gense dagens og foregående dags programmer i grundpakken, gratis, til kig på pc, Mac, tablet eller smartphone for indtil 4 enheder pr medlem. Der gælder dog begrænsninger for TV2: TV2 tillader kun web-tv til medlemmer der har internet via Tune Kabelnet, og det skal ses via routeren fra TKN, men mod en beskeden merpris kan man få lov til at se TV2's landsprogram også uden for hjemmet. Dette bestilles via selvbetjeningen og åbnes automatisk derved.

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet