Tweets fra @tunekabelnet

Revideret 2. juli 2017

Pakkestrukturen er denne

Bemærk: 
Man kan vælge enten familiepakken eller sportspakken, umiddelbart efter mellempakken. 
Disse to er altså helt sidestillede i adgangsmulighed, men med en mindre forskel i pris.

For at se priserne for tilvalgskanalerne/ekstra kanalerne, TRYK HER.

 pakkestruktur

 

Opkrævning juli 2017:

Der opkræves normalt 2 årlige rater. Første rate er lig halvdelen af foregående års pakkepris inklusive kontingent. Det er altså en a conto opkrævning. Generalforsamlingen i april beslutter så årets kontingent og pakkepriser. Der efterreguleres så, ved den førstkommende opkrævning efter generalforsamlingen. 

Prismodel 2017:

Fra 1. januar 2017 opkræves grundpakke for lejere i Greve Boligselskab ikke længere som del af huslejen, men opkræves direkte af Tune Kabelnet. Dog opkræves det tekniske grundkontingent, som går til at sikre anlægget rent teknisk, fortsat som en del af huslejen.

Hvis du læser på tablet eller smartphone, så læg den ned, og stryg tv eller th

   Opkræves af TKN for lejere
i Greve Boligselskab 
Alle andre
Årsrelateret  Månedsrelateret 
Pakke Beløb opkrævet
pr md  
første halvår
2017
Beløb der
opkræves 
pr md 
andet halvår
2017 1)
Opkrævet
à conto
1/1-2017
Pris
helårligt
2017
efter
takstbladet
Rest
opkræves
2. rate
20172)
Pris/måned
som 1/12 af
årsprisen efter
takstbladet 3)
Samlet
opkrævet
beløb første
halvår
2017 4)
Pris/md,
andet halvår
2017 4)
I alt
hele 2017
ved måneds
opkrævet
GRUND 50 67 550 900 350 75 557 74 1001
MELLEM 225 332 1600 3540 1940 295 1674 328 3642
FAMILIE 300 447 2050 4740 2690 395 2110 455 4840
SPORT 373 433 2488 5040 2552 420 2496 440 5136
FULD 425 502 2800 5760 2960 480 2860 500 5860
  Ovenstående er månedspriser   ovenstående
er årspriser
  Pris pr måned
efter takstbladet
  ovenstående er
månedspriser
ovenstående
er årspriser

Der er 1. januar opkrævet halvdelen af sidste års kontigent for radio/tv à conto + helt kontingent (som var 250 kr for 2016) til Tune Kabelnet. Kontingentet er besluttet hævet fra 250 til 300 kr på generalforsamlingen d. 27 april 2017. Dermed bliver restbeløbet udlignet med opkrævningen, der forfalder 1. juli 2017. 

Noter til opstilling, dækkende 2017:

 1. GB = Greve Boligselskab. Beløbet til alle pakker opkræves af og betales direkte til Tune Kabelnet. Dog betales teknisk kontingent fortsat via huslejen. I det anførte månedsbeløb er tillige indeholdt opkrævningsgebyr på 10 kr pr måned for 10 opkrævninger - de to resterende er jo allerede indeholdt i kontingentet. Før 2017 opkrævede GB for grundpakken.

 2. Idet der 1. januar er opkrævet et helt års foreningskontingent, så opkræves ved reguleringen 1.7. kun differencen, som altså for 2017 kun er 50 kr. Så ved reguleringen udregnes således: 

  Årskontingent minus betalt a conto 1.1.2017 = hvad der skal betales 1.7.2016.

  Det giver nogle stigninger på de forskellige pakker, især på familiepakken, der stiger 890 kr. Det kan synes voldsomt, men det skyldes de stigninger, som programleverandørerne har sendt os.

  Det er især Discovery-gruppen, der ejer kanal 4, 5, 6, 9, Discovery og Eurosport, der er steget voldsomt.

  Discoverys kanaler kan også købes direkte hos Discovery til streaming (det hedder Dplay), og hvis stigningen derfra fortsætter i samme takt, så må det blive løsningen. Det er faktisk meget tæt på, at det giver en samlet bedre løsning for alle ved at smide dem ud af pakkerne og henvise interesserede til at streame dem.
   
 3. Dette er beløb pr måned, hvis du vil sammenligne med andre. Det. er udregnet som 1/12 af årsprisen, der er fastsat i takstbladet, der besluttes hvert år på generalforsamlingen af medlemmerne

 4. Dette beløb er for alle andre medlemmer end lejere i GB, der ønsker månedsopkrævning. Det indeholder ligeledes, at der er lagt et opkrævningsgebyr på 10 kr til for at blive opkrævet pr måned. Samt evt. kontingent til TKN. Hvis du opkræves halvårligt, er f.eks. prisen altså 5 x 10 kr lavere, sammenlignet med hvis du opkræves hver måned på grund af de 5 opkrævninger der spares hvert halvår. Der betales på et år på den måde samlet 100 kr mere. Det er for opkrævning pr måned, 10 opkrævninger à 10 kr. Der opkræves 12 gange, men da vi i øvrigt bruger halvårlige opkrævninger, som er indeholdt i kontingentet, tager vi kun opkrævningsgebyr for de 10 ekstra månedlige opkrævninger.

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet