Tweets fra @tunekabelnet

Sådan søger du kanaler

Med kabel-tv fra Tune Kabelnet og et tv med indbygget DVB-C modtager, kan du se dine kanaler digitalt uden ekstra udstyr. Du skal blot indlæse kanalerne digitalt. Passer vores vejledning ikke til dit tv, kan du finde hjælp i manualen, der fulgte med dit tv eller digitalmodtagerboks. Det varierer fra tv til tv, hvordan du gør.
Skal du lave kanalsøgning, så KLIK HER

Se også afsnittet omkring TV kanaler.

117 digitale kanaler + 35 digitale radiokanaler

63 ukodede digitale kanaler

Vi leverer 117 kanaler ud digitalt, plus 35 digitale radiokanaler. Af tv-kanalerne er de 63 ukodede – dvs. de kræver ikke noget kort. De 44 ud af de 63 er HD. De er inddelt i fire områder, der kan kombineres i 5 pakker. De resterende 53 kodede tv-kanaler (26 HD) er de, man skal have kort for at kunne se. Men der kræves altså intet kort til de 63 kanaler, fordelt i de fem pakker, eller til radiokanalerne. Du skal altså ved en søgning finde i alt 117 tv-kanaler og 35 digitale radiokanaler.

6 analoge kanaler (fra 19 d. 9. februar 2016)

Vi spejler endnu 6 kanaler analogt, som vi lar leve en tid endnu. 
Hvis du fortsat kun har analogt tv, så anbefaler vi at du skifter tv eller sætter en boks foran dit tv.

Tydelig forbedring af HD-billedkvalitet

Vi har i dag 70 kanaler i HD (44 ukodede). Mange har takket for den meget tydelige forbedring i billedkvaliteten. Hvad er hemmeligheden? Tjah, vi véd bare, at der i det mindste nu ikke sker nogen kompression af HD-signalet, og det kører med væsentlig højere bitrate end før vi skiftede til den nuværende leverandør. Nu ved vi hvad HD egentlig er.

CopyDan Verdens TV

Se TV-program-information fra CopyDan Verdens TV

Du kan bl.a. se hvilke programmer, der er med danske undertekster. Klik på linket HER.

Copydan Verdens TV arbejder for rettighedshaverne til 'Kunst, Viden og Underholdning’ og på den måde adgang til de svenske, norske og tyske nabolandskanaler.

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet