Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Pakkestrukturen er denne

— OBS! nedenstående priser er opdateret med gældende priser for 2016, jf. takstbladet for 2016. Men fra 1. januar 2017 opkræves grundpakke for lejere i Greve Boligselskab ikke længere som del af huslejen, men opkræves direkte af Tune Kabelnet. Nedenstående side og de dermed beslægtede vil snarest blive opdateret med dette. Dog opkræves det tekniske grundkontingent, som går til at sikre anlægget rent teknisk, fortsat som en del af huslejen.

Bemærk: 
Man kan vælge enten familiepakken eller sportspakken, umiddelbart efter mellempakken. 
Disse to er altså helt sidestillede i adgangsmulighed, men med en mindre forskel i pris.

For at se priserne for tilvalgskanalerne/ekstra kanalerne, TRYK HER.

 pakkestruktur

 

Prismodel 2016:

Greve BoligselskabAlle andre
PakkePris opkrævet pr md GB fra 1. januar 2016Pris opkrævet pr md GB fra 1. Juni 2016 1)Opkrævet à conto 1/1-2016Pris helårligt 2016Opkræves 2. rate 2016Pris, hvis opkrævet pr. måned fra 1.6.2016 2)
GRUND0058485026648
MELLEM161,14197136129501589237
FAMILIE249,79254192838501922285
SPORT289,75336213046302500367
FULD316,75375267853502672392
Ovenstående er månedspriser

Der er 1. januar opkrævet halvdelen af sidste års kontigent for radio/tv à conto + kontingent på 200 kr for 2016 til Tune Kabelnet. Kontingentet er besluttet på generalforsamlingen d. 26 april 2016. Dermed bliver restbeløbet udlignet med opkrævningen, der forfalder 1. juli 2016. 

Noter til opstilling, dækkende 2016:

  1. GB = Greve Boligselskab. Udgiften til grundpakke inklusive kontingent betales via huslejen og afregnes af GB samlet og direkte overfor Tune Kabelnet. Beløb for de øvrige pakker er derfor reduceret med grundpakkeprisen på 70,83 kr./måned eller 850 kr pr år. I det anførte månedsbeløb er tillige indeholdt opkrævningsgebyr på 10 kr pr måned for 10 opkrævninger - de to resterende er allerede indeholdt i kontingentet.

  2. Dette beløb er for alle andre, der ønsker månedsopkrævning. Det indeholder ligeledes, at der er lagt et opkrævningsgebyr på 10 kr til for at blive opkrævet pr måned. Samt evt. kontingent til TKN. Hvis du opkræves halvårligt, er f.eks. prisen altså 10 kr lavere for hver måned.

  3. Når du ser på din regning, står der for tv to beløb , idet CopyDan afgift, der ikke er momspligtig, ar anført separat. F.eks. for fuldpakken i Greve Boligselskab: 400 kr + 17 kr for CopyDan.

Beregning af månedlig opkrævning for medlemmer i Greve Boligskab for resten af 2016:

  • Mellempakke er opkrævet 164 kr. pr måned i 5 måneder = 820 kr. inkl. CopyDan. Der mangler (2950-850-820+100) /7 = 197 pr måned året ud
  • Familiepakke er opkrævet 265 kr. pr måned i 5 månder = 1325 kr. inkl. CopyDan. Der mangler (3850-850-1325+100)/7 = 254 pr måned året ud
  • Sportspakke er opkrævet 305 kr. pr måned i 5 månder =  1525 kr. inkl. CopyDan. Der mangler (4630-850-1525 + 100)/7 = 336 pr måned året ud
  • Fuldpakke er opkrævet 395 kr. pr måned i 5 måneder = 1975 kr. inkl. CopyDan. Der mangler (5350-850-1975+100)/7 = 375 pr måned året ud

De 100 kr er for opkrævning pr måned, 10 opkrævninger à 10 kr. Der opkræves 12 gange, men da vi i øvrigt bruger halvårlige opkrævninger, som er indeholdt i kontingentet, tager vi kun opkrævningsgebyr for de 10 ekstra månedlige opkrævninger.

CopyDan Verdens TV

Se TV-program-information fra CopyDan Verdens TV

Du kan bl.a. se hvilke programmer, der er med danske undertekster. Klik på linket HER.

Copydan Verdens TV arbejder for rettighedshaverne til 'Kunst, Viden og Underholdning’ og på den måde adgang til de svenske, norske og tyske nabolandskanaler.

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet