Tweets fra @tunekabelnet

Fælles forbrug

Din IP-adresse er 54.242.115.55. Du er dermed ikke på nettet via Tune Kabelnets Internet lige nu, og du indgår ikke i det fælles forbrug

Artikelindeks

Dette er de samlede etableringsudgifter for at komme på:

 • Kabelmodem / router 300 kr. Dette beløb dækker kun kabelmodem med indbygget router. Denne har trådløst access-point indbygget.
  Denne pris gælder kun hvis du ikke allerede er tilsluttet vort Internet. Vil du bare opgradere din router, men i øvrigt er tilsluttet, så koster den pt. 895 kr.

 • Installation koster 750 kr, som afregnes direkte med installationsfirmaet. Hertil kommer pris eventuelt yderligere stumper, du vælger at få med ved installationen, som du aftaler med installationsfirmaet.

 • Hvis der allerede er en brugbar Internet-installation, koster en løs router, der kører DOCSIS 3.0 (p.t. Technicolor type EPC3940) altså kun 300 kr., konfigureret. Du må for ét Internetkontingent kun have én aktiv router i din husstand ad gangen. Det er Tune Kabelnet, der afgør, om en eksisterende installation er brugbar, en sådan skal udføres af en kabel-tv fagmand og ikke som gør-det-selv. En elektriker er ikke en kabel-TV fagmand.

 • Hvis du flytter indenfor Tune og medbringer en router, er der flyttegebyr på 250 kr, samt evt. gebyr for lukning, hvis køber ikke vil gøre brug af forbindelsen.

 • Kabelmodem skal have indbygget router og skal kunne køre DOCSIS 2.0 (eller højere). Vi forbeholder os derfor at kunne afvise modemmer der medbringes udefra, og der må ikke tilsluttes DOCSIS2 modemmer ved nytilslutning på denne måde. Det skal som minimum være et DOCSIS 3.0 modem OG med indbygget router.

 • Evt. netkort til pc skal du selv sørge for: Hvis din pc ikke har netkort er den enten meget gammel og så vil vi ikke rode med den, og du bør opgradere den; eller den er meget speciel, og så vil vi heller ikke røre ved den.

 • Antennekabel fra afgreningspunkt i dit hus frem til kabelmodem / router betales med 10 kr. pr løbende meter. Typisk bruges 10-15 meter. Vi fremfører ikke kablet for dig. Omkostninger til etablering af føringsvej (f.eks. kabelkanaler) for og trækning af dette kabel i dit hus er ikke indregnet i installations- eller meterprisen. Du må ikke afkorte dette kabel selv og du må ikke sætte twist-on connector (skrueconnector) på coaxkablet.

 • Bemærk, at du ikke må fremføre coaxkabel parallelt sammen med og klos op ad lysnetkabler i f.eks. en kabelkanal, da der derved stråler megen støj fra lysnettet over i coax-kablet. Det ødelægger internet- eller TV-signaler i kablet.

 • Eventuelle efterreparationer på bygning og møbler står du også selv for.
  Eventuelle udgifter til reparation/udskiftning af fejlbehæftet stikledning er ligeledes heller ikke indregnet i prisen. Bemærk at stikledningsfejl ofte kan klares via din husforsikring.

 • Hvis du ikke selv kan trække kabel, må du indgå aftale med installatør, men du må kun benytte dét kabel, vi anviser, ikke noget andet, "der er lige så godt". Ikke fordi vi vil tjene penge på at levere kabel, men fordi kvaliteten skal være ordentlig. Først for nyligt er der kommet ordentlige kabler i byggemarkeder. Kvaliteten skal være Class A, med skærmtæthed for indstråling på mindst 85 dB. Vi anbefaler dog Class A+ med 95 dB skærmtæthed, eller A++ med endnu højere tæthed. Er kvaliteten ikke i orden, ødelægger du også internettet for de andre på nettet da du i så fald kan indføre støj i returvejen fra din installation. Og der er mange indstrålingskilder, der kan forstyrre både TV og internet.

 • Har du en EPC3928, 3940 eller senere router, så indeholder denne en analyzer, så vi fra vor overvågning kan tjekke, om der er indstråling i de højere frekvenser.  Men vi kan ikke se, hvis der sker indstråling af netstøj via lysnetkabler, der er ført sammen med antennekablet i en kabelkanal, og denne form for indstråling er ekstremt generende. Det gælder også for TV-signaler.

 • Erfaringsmæssigt viser der sig fejl på ca. 5% af stikledningerne hos vore medlemmer, som opdages, når der skal etableres Internet. Ofte vil en stikledningsforsikring dække en udskiftning.

 • Herefter er den løbende udgift kun det beløb pr måned, som fremgår af takstbladet.

  Alle disse beløbsangivelser er inklusive moms.

Tilbud internet

Opgradér din router !

Der kører stadig en del ældre routere typen EPC2434 hos medlemmerne. De kan i bedste fald overføre op til 20 Mbit frem og ca 12 Mbit retur (trådforbundet).

EPC2434 er dog nærmest umulig til trådløs, hvis du f.eks. skal streame TV og har mange enheder, da den kører 802.11g.

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet