Tweets fra @tunekabelnet

Fælles forbrug

Din IP-adresse er 54.196.42.8. Du er dermed ikke på nettet via Tune Kabelnets Internet lige nu, og du indgår ikke i det fælles forbrug

 
Status ny CMTS: Opdateret 10.8.2017 kl 18.50

Internettet ombygget onsdag 9. august 

Som adviseret har Internettet været helt lukket det meste af onsdag 9. august.

Vi nåede IKKE at få det hele færdigt til kl 16, alle kom dog op inden onsdag kl 18. Telefonerne kom på cirka kl 19.30.

Tak for stor udvist tålmodighed fra alle vore rare og søde medlemmer. En snes stykker har ringet efter kl 16, tak for alle beskederne; vi ringer ikke tilbage til hver enkelt.

Rent praktisk er der sket følgende: Alt det gamle internetudstyr som har stået, så vi kunne skifte tilbage, er taget endeligt ned nu. Så alle 12 øer kører nu på det nye udstyr. 

Med den ny CMTS har vi umiddelbart, på hver eneste ø, øget den fælles downstream-kapacitet fra 400 til 1200 Mbit, og i upstream med 50% til 170 Mbit.

Hele returvejs-kablingen i hovedstationen er samtidigt totalt ombygget og dét med helt nye passive komponenter. Overvågningsmæssigt kan vi derved overvåge 15 områder, idet tre øer hver er sammensat af 2 områder.

Og den større luft i systemet kan faktisk mærkes, især, hvis man har et modem med 16 downstream-kanaler (EPC3940), også selv om vi fortsat kun har godt 100 Mbit på den enkelte router (fra 6.4.2018: 200 Mbit)

Hele projektet med opgradering til DOCSIS 3.1 er udførligt beskrevet her og uddybet lidt under aktuelt nyt på intranettet.

Den ny CMTS er en forudsætning for at komme ud over det 2 Gbit loft, vi har haft indtil nu, hvor har kunnet se sporadiske maksninger i prime time. Med den ny CMTS, som vi altså har field testet i 6 uger har det altså vist sig: På næsten halvdelen af øerne er vi brudt igennem 400 Mbit loftet. Selv om vi samlet set i juli måned faktisk ikke nåede op på den indkøbte grænse, så har enkelte øer været oppe over 550 Mbit. Men på grund af samtidighedsfaktoren - det har ikke været samtidigt - så har det ikke betydet noget i det overordnede billede.

Ny upstream-combining

Som led i indskiftningen af den nye CMTS har vi indsat helt nydesignet returvejscombining (indkobling af returvejs-kablerne), for at sikre mere ren og stabil returvej, med nogle nye passive komponenter, vi ikke har benyttet tidligere. 

Modernisering af hele anlægget

Disse passive komponenter vil i løbet af de kommende år tillige blive udskiftet i samtlige fordelerskabe i hele byen. Vi starter med øen, der udgøres af Tinggårdsparken og -lunden, Byagerlunden og Lundegårdshegnet samt Tune Parkvej 20. Men i allerførste omgang udskiftes samtlige forstærkere (21 stykker), og efter regulering og kontrolmålinger udskiftes så alle de passive komponenter på denne ø så. Dette sparker så moderniseringen af hele nettet i gang. Denne modernisering forventes så at strække sig over mere end ét år.

Der vil så blive foretaget kontrolmålinger af kvaliteten for signaloverførslen, hvorved vi vil kunne sammenligne hvor meget det betyder at udskifte alle de passive komponenter.

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet