Tweets fra @tunekabelnet

Fælles forbrug

Din IP-adresse er 54.81.112.7. Du er dermed ikke på nettet via Tune Kabelnets Internet lige nu, og du indgår ikke i det fælles forbrug

Tredobling af Internetkapaciteten pr ø forår 2017

  • 2015:   400 Mbit
  • 2017: 1200 Mbit
  • 2018: 3200 Mbit
  • 2020: 6000 Mbit eller mere ...

Sidst i marts 2017 startede vi den kommende meget store udbygning til fremtidens bredbånd i Tune Kabelnet i hovedstationen, da vi opstillede den nye CMTS, der også kan køre DOCSIS 3.1

Internetudvidelse nødvendig: Vi tredoblede pr ø hen over sommeren 2017

Bag dette ligger, at vort forbrug er vokset så meget, at det krævede en opgradering af kapaciteten på øerne. Hvis ikke, ville brugerne opleve forlængede svartider.

Det skyldes naturligvis den enorme vækst, der sker i streaming. Streaming vokser rigtigt kraftigt på bekostning af flow-tv.

Den helt fælles overordnede kapacitet kræver også en opgradering, og det kommer til at ske i september. Erfaringen viser, at forbrugsvæksten stort set falder i andet halvår hvert år.


Vi udvider standarden til DOCSIS 3.1

DOCSIS 3.0, som vi hidtil har kørt, er fuldt ud indeholdt i den nye standard. Så alle de eksisterende DOCSIS 3.0-modemmer kan fortsat køre fint, de kommer bare ikke til at kunne udnytte de særlige DOCSIS 3.1-features.

DOCSIS 3.1 er nemlig en udvidelse til 3.0. Ingen af de i dag fordelte modemmer (routere) kan køre DOCSIS 3.1. Modemmer, som kan køre DOCSIS 3.1, kan også køre 3.0. og gør dét helt i top. Vi vil derfor hurtigst muligt gå over til at det uddelte standardmodem er et DOCSIS 3.1-modem. Vi forventer det sensommer/efterår 2017. Og, som det forklares nedenfor, så vil DOCSIS 3.1 først være tilgængelig for alle medlemmer efter en udskiftning af pakkefiltrene. Indtil da vil medlemmer med mere end grundpakken og med et DOCSIS 3.1 modem dog kunne prøve denne nye standard, og det er da på forsøgsbasis så længe. 

Men vi har altså nu tredoblet, til 1200 Mbit pr ø, til gavn for alle. Alle modemmer får altså 3 gange så megen plads at boltre sig på. Og al yderligere udbygning herefter i de kommende år kan kun udnyttes af nye DOCSIS 3.1 modemmer. Der er i snit 145 internetbrugere pr ø. 76% af medlemmerne er på Internettet via TKN.

Vi vil altså allerede nu i midt-2017 også køre DOCSIS 3.1-trafik ud, men det bliver alene til testformål. Og ikke tilgængeligt for alle, fordi vi har valgt at placere de signaler så højt i frekvens, at de kommer til at ligge bag tv-pakke filtrene. Men vi har faktisk op til 2 Gbit potentiale dér, som vi kan teste straks. Efter en frekvensomlægning tidssat til forår 2018 vil DOCSIS 3.1-signalet blive tilgængeligt for alle uanset tv-pakke. I mellemtiden håber vi så at få fordelt en del DOCSIS 3.1-modemmer; de kan slet ikke leveres endnu.

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet