Tweets fra @tunekabelnet

opdateret 12. november 2017

Renovering af kabelnettet i Tune

I de kommende par år totalrenoverer vi kabelnettet i Tune. Det vil blive udført ø for ø. Anlægget er inddelt i 10 øer, der er relativt selvstændige segmenter. Der skal ikke udskiftes kabler i jorden.

Årsgennemgang af den øvrige del af anlægget

Startende mandag 13. november sker der årsgennemgang af de øvrige 9 øer i nettet. Alle forstærkere tjekkes; niveauer efterreguleres, og andre udvalgte standere tjekkes. Der vil forekomme mindre, kortvarige afbrydelser medens gennemgangen står på. Gennemgangen forventes færdig senest 24. november 2017,

Status på renoveringen af Lunden

Vi har pr 2.11. afsluttet renoveringen af Lunden.

Total renoveringen har omfattet udskiftning af samtlige forstærkere på øen, og udskiftning af den øvrige indmad (de passive komponenter) i samtlige standerskabe i vejene. herunder fintilpasning af signalniveauerne, samt udskiftning af 4 mindre kabelstykker, tre var dårlige og et var for tyndt.

lunden
Den første ø, som er blevet totalrenoveret er "Lunden". Den omfatter Tinggårdslunden, Tinggårdsparken, Byagerlunden og Lundegårdshegnet inklusive Tune Parkvej 20. Klik her for at se alle ø-navnene.

Inklusive nyberegning og -projektering af øen har det stået på 14. september-2. november.

Resultatet af renoveringen er et betydeligt mere stabilt net, et mere støjsvagt net, og et net med en rå fysisk datakapacitet på 6,5 Gbit pr ø – ja 10 Gbit, hvis vi helt lukkede flow-tv, men det har vi ikke planer om før samtlige øer er renoveret. Indtil vi indsatte den ny CMTS i sommeren '17, var der pr ø 400 Mbit. Dette er nu hævet til 1200 Mbit pr ø, og vil kunne hæves til ca 3 Gbit inden renovering af  nettet i hele Tune. Men formålet er ikke kun øget datakapacitet, det er også en højere grad af stabilitet, bedre overvågningsmuligheder og mindre behov for vedligehold i vejene.

Vi skal dog foretage nogle efterjusteringer på "Lunden", og de udføres mandag 13.11. i dagtid. Det bliver på Byagerlunden og Tinggårdsparken 2-38. Der kan blive afbrydelser medens dette står på.

Renoveringen skal løse en række problemer:

 1. Udskiftniing af faktisk ikke få forekomster af forkerte konnektor på en bestemt type stamkabler, som har inderlederdiameter på 1,1 mm.
 2. Udskiftning af alle passive komponenter med gevind af stål, til en type med gevind af nikkel-tin pletteret messing. Hvor der er tale om signalfordelere skiftes samtidigt til en type med langt mindre passiv overhøringsdæmpning mellem de forskellige taps på fordeleren inden i fordeleren. En lang række egenskaber er ændrede ved de nye fordelere, også i forbindelse med skift til 1218 MHz øvre grænsefrekvens.
 3. Udskiftning af alle kabler i udendørsmiljøet, der indeholder aluminium i skærmen. Dette er heldigvis begrænset til de 20-40 cm korte jumperkabler i nogle standere (langtfra alle). Meget tyder på, at "indianerfejl" kan nagles til sådanne kabler. 
 4. Udskiftning af forstærkerne. Dermed kan vi så også indføre direkte overvågning af returvejs-støj på enkeltforstærker-niveau. Støj i returvejen akkumuleres jo fra alle kilder og da vi ikke hidtil har haft målepunkter mellem det enkelte modem og CMTSen i hovedstationen, så har vi ikke haft mulighed for en differentieret analyse af returvejsstøjen på en ø. Fejlkilder kan dermed findes med 5-6 gange større nøjagtighed = kortere responsetid til at nå at finde synderen, inden stæjen forsvinder igen.
 5. Vi skal have mindsket sandsynligheden for fejl i anlægget drastisk = sikret stabiliteten drastisk.

lunden 20171027 121434 
En af de nye Teleste AC3210 forstærkere i Lundegårdshegnet

Tidsplan:

Renoveringen af Lunden fulgte dog disse step:

  1. Projektering af indsættelse af nye forstærkere (vi endte med 19 styks) - er sket i flere iterationer.
  2. Udskiftning af konnektorer på visse stamkabler.
  3. Indjustering af eksisterende forstærkere (dette giver næsten ingen afbrydelser).
  4. Udskiftning af dårligt kabel mellem Tinggårdsparken 37-39 og Tinggårdsparken 8-14, Tinggårdsparken 6-8 og Tinggårdslunden 44-62. Altså 4 stykker på 10-30 meter hver.
  5. Kontrolmålinger over 1 uge (dette giver ingen afbrydelser).
  6. Udskiftning af samtlige passive komponenter (såsom abonnent-fordelere) i gadeskabene. Dette er foretaget gren for gren. Der var helt afbrudt på en gren i op til ca. 3 timer, medens dette skete.
  7. Kontrolmålinger over 4 dage.
  8. De sidste 3 analoge kanaler slukket 23. oktober.
  9. Udskiftning af alle forstærkere og en del af de passive komponenter (såsom fordelere) i gadeskabene matchende med nye forstærkere. Indregulering af forstærkerne. Der var helt afbrudt for den enkelte på en gren, medens dette skete. Dette blev afsluttet 2. november 2017.

Kvaliteten af nettet er steget betragteligt, hvilket denne figur måske kan vise. Vi sammenligner to øer, Sydøst-øen (første) og Lunden (sidste)

 

Dette viser renheden af returvejen, der er den mest kritiske. Jo renere og mere stabil den er, jo højere ligger grafen og mindst muligt slør underneden på grafen. Før vi gik i gang, lå Lunden værre end Sydøst (første graf her). Når vi er endeligt færdige med udskiftning af forstærkerne, kan vi ret nøjagtigt stedfæste hvor de sidste støj-rester og anden ustabilitet kommer fra.


Som forstærkere har vi valgt Teleste, og som passive komponenter har vi valgt DKT Comegas Signia-serie. Det er – ikke overraskende – de samme fabrikater af komponenter, der benyttes i kabelanlæg i hele landet. Nettet projekteres i samarbejde mellem ES Kabel TV, Telecenteret, Dansk Kabel Teknik og Tune Kabelnet. Arbejdet er udført af ES Kabel TV.

De sidste 3 analoge kanaler slukket

I step 8 slukkede vi for de sidste 3 analoge TV-kanaler, DR1, TV2 og TV2 Charlie, da disse vil være en hindring for optimal indstilling af de nye forstærkere. Det er i hele nettet, at vi har taget afsked med disse tre analoge kanaler, og kun i den analoge udgave. Dette sluk skete 23. oktober 2017

Renovering af de følgende 9 øer

For alle de efterfølgende øer sker udskiftning af passiver og forstærkere i én arbejdsgang. Vi forventer yderligere 2 à 3 øer renoveret inden generalforsamingen, der er berammet til 24. april 2018.

Som alle andre antenneanlæg, der er med på beatet, bliver Tune kabelnet altså også opgraderet til dagens standarder: 1218 MHz øvre grænsefrekvens, og DOCSIS 3.1 med Gigabitkapacitet på Internettet.

Vi lærer hele tiden, og ved alt arbejde alle steder nettet i dag skifter vi ukritisk på den rene mistanke en gammel fordeler til den nye type med nikkel-tin pletteret* messing gevind, og jumperkabler med aliminium fjernes ligeledes straks. Skulle der i en kæde forekomme konnektorer beregnet til kabler med 1,7 mm inderleder monteret på kabler med 1,1 mm inderleder, så skiftes disse ligeledes straks.

* Skift til nikkel-tin pletteret messinggevind på fordelerne medfører at konnektorerne ikke løsner sig ved kold-flydning i metallet. Konnektorerne der skrues fast på fordelerne er også i forvejen belagt med nikkel-tin plettering, og derfor opnår vi på den måde den højeste stabilitet mod gradvis løsnen af konnektorerne med det samme, stabile, valg af metal.

Tilbud internet

Opgradér din router !

Der kører stadig en del ældre routere typen EPC2434 hos medlemmerne. De kan i bedste fald overføre op til 20 Mbit frem og ca 12 Mbit retur (trådforbundet).

EPC2434 er dog nærmest umulig til trådløs, hvis du f.eks. skal streame TV og har mange enheder, da den kører 802.11g.

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet