Tweets fra @tunekabelnet

Pixellering  – generel fejl er rettet

I perioden 19. december 2017 - 4. januar 2018 har vi oplevet pixelleringer i bølger på 4-30 sekunder ad gangen, op til 3 minutter sammenlagt pr døgn. Værst var det 30. december. Pixelleringen skyldtes bitfejl i det indkommende digitale signal til Tune og ikke tekniske fejl i Tune. Fejlretning er udført af og hos Globalconnect, som står for datatransporten til Tune, natten mellem torsdag/fredag 4./5. januar 2018 kl 2.02

Hvis du som medlem oplever pixelleringer, så Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Husk at oplyse tidspunkt, varighed og hvilken kanal.

Der er tjekket for fejl på Lindevej-Pilevej* + Tinggårdsvænget 40 + Tune Bygade 34* mandag 8. jan. 2018 formiddag. Der er skrevet til medlemmer de tre steder, og fejlrettet ved de to der er mrk *.

Generelle bitfejl og pixellering:

Da vi hele tiden overvåger og analyserer indkommende signaler og gemmer disse analysedata for de seneste 4 døgn, så kan vi se, at fejlen har ligget på de indkommende signaler. Den helt samme overvågning sker i de andre foreninger, der modtager signal fra Glenten. Ydermere overvåger Glenten selv kvaliteten af det udgående signal, så det har entydigt kunnet fastslås, at det ligger efter afgangen fra Glenten i Odense og før ankomsten til alle de sjællandske foreninger. Det er det samme mønster i de andre foreninger på Sjælland. Derimod ikke i foreninger, der signalforsynes fra Glenten vest for Storebælt. I alle tilfælde anvendes Bridgetech prober.

Rent aftalemæssigt så er nettet Glentens, lige indtil afleveringen til Tune, og overgangspunktet er derfor i Globalconnect's central i Taastrup. Når der sker en fejl, og vi som her kan se, at det ligger før Tune, melder vi dog direkte til GC, foruden til Glenten. TKN kan jo formelt ikke melde om en fejl i Glentens aftalemæsige net. TKN kan ikke fejlmelde under en kredsløbsaftale, der er mellem Glenten og Globalconnect. Men vi taler naturligvis om tingene.

Vi har både før og efter jul 2017 været i tæt dialog med såvel Glenten som direkte med Globalconnect (GC). 

Vi oplevede gennem hele perioden 19. dec. 2017 til 4. jan 2018 bitfejl = pixelleringer på samtlige kanaler à 10-20 sekunders varighed, med en 2-8 forekomster pr døgn, især i aftentimerne. GC skiftede en SFP i deres datacenter i Odense 30. december, og det hjalp tilsyneladende lidt - men nej. 

GC har så nat til fredag 5. januar 2018 kl. 02.03 lavet en emergency genstart af et kort i en centralt placeret enhed i deres Odense-datacenter. Siden har det nævnte mønster af bitfejl ikke længere forekommet.

Glenten afleverer fejlfrie signaler, men de var altså blevet forvansket i GCs net under transporten til Sjælland. Vi har benyttet GC til denne transport i over 4 år; siden 2013, og det er først fra lige ind under jul 2017, der overhovedet har været disse problemer.

'Pixellering' er en ofte benyttet betegnelse for alle slags forstyrrelser af det digitale tv-billede, som man oplever.

Hvis du som medlem oplever pixellering, så kan du ved henvendelse til Tune Kabelnet få svar på, om det er en sådan generel fejl på det indkommende signal; om det er en fejl ved vort anlæg i området, eller om det er lokalt hos dig selv.

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet