Tweets fra @tunekabelnet

Forringet modtagekvalitet i Elkærparken 106-208 rettet

22. juli fandt vi, at modtagekvaliteten i denne del var forringet og rekvirerede service. Da teknikeren nåede frem, var fejlen "gået i sin mor igen". 

Imidlertid fandt vi 8. august aften, at der fortsat var fejl her. Service atter rekvireret og en strengforstærker, der forsyner området blev skiftet 9. august formiddag, og herefter har vi konstateret fejlen effektivt løst.

TV afbrydelser 25. juli aften

Samtlige tv-kanaler var afbrudt i 238 sekunder, knap 4 minutter, mellem kl 18.43-18.47 og 240 sekunder kl 20.14-20.19. Det blev afbrudt igen kl 21.15 i 1½ minut, samt omkring 23.10 på visse kanaler.

Årsagen skal søges i et større strømsvigt i området i Odense, hvor Glenten ligger og hvor vi får signalerne fra.

Efter kl 20.19 kunne vi deværre notere en del bitfejl i det til Tune indkommende signal på samtlige kanaler.

Alle fejl var imidlertid rettede fra kl 23.14.

Akut fejlretning på Syd-øen

Torsdag 18. juli 2019 skiftes materiel akut på Gærdestien, hvorfor der forekommer en del afbrydelser hen over middag, og det rammer delvist hele sydøen: Almuevej fra nr 25 og sydover, Byagervej fra nr 23 og sydover, Agerstien, Gærdestien, Skelstien, Engstien, Tinghaven og den sydlige halvdel af Byagerparken.

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet