Tweets fra @tunekabelnet

opdateret 2.7 kl 23.20

Udfald Sydøst-øen 21.30-23.15

Den ø omfatter Tinggårdsvænget og -hegnet samt Lundegårdsparken og -haven.

stoej sydoest 201707022219

Sidst i juni 2017 er vi blevet på opmærksom på et mønster af ustabilitet på Sydøst-øen. Det manifesterer sig som stærk støj i returvejen. Så stærk, at modemmer kan gå offline.  Støjen er på alle frekvenser i hele returvejen. Mønstret er, at det står på i 20 min - 4 timer og så forsvinder igen. Vi har fundet, at det mestendels har indtruffet om natten, typisk kl 22 - kl 02 - kl 06, men meget sjældnere i dag- og aftentimer.

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet