Tweets fra @tunekabelnet

Har du fået ordentlig information før køb af tv?

Opdateret 1. december 2013

Som forbruger skal du informeres ordentligt før køb af tv

29. november 2013 afgjorde højesteret, at en forbruger ikke havde fået ordentlig information ved køb af et tv i 2008, der ikke kunne gengive MPEG4-signaler og at dette ikke var blevet oplyst til kunden ved købet.

Bemærk, at der tales om public-service kanalerne, ikke alle mulige:

"Oplysning om, at et tv-apparat, der købes her i landet, inden for en normal brugsperiode ikke vil kunne modtage de almindelige danske public service tv-kanaler, medmindre der tilkøbes yderligere udstyr, er egnet til at have betydning for køberens bedømmelse af tv-apparatet.", skriver dommerne.

Læs højesterets afgørelse her. Selve dommen.

Læs DRs omtale her. Læs også DIGI-mails nyhedsbrev om dette emne. Se DIGI-mails hjemmeside.

 


Hvad skal dit tv og din husinstallation kunne leve op til ?


Ny udgave af Nordig Unified, version 2.5.1

Hvor det blev nødvendigt at ens tv/boks kunne dekode MPEG4 siden november 2009 for de luftbårne signaler, så har dette først været gældende i Tune Kabelnet siden februar 2012.

Den gældende standard for digital signalering af programnummer og alle andre ekstra informationer, herunder elektronisk programguide, "nu og næste" -information, undertekster, serie, genudsendelse start- og stop tidspunkt, digital lydsystem, såsom surround-lyd, osv. — alt dette følger den nordiske standard. Den hedder Nordig Unified og gælder i alle nordiske lande.

Nordig er en forkortelse for Nordisk Digital. Seneste gældende udgave af denne findes her (version 2.5.1, aug. 2014, pdf på 193 sider).


Nordig Unified er standarden for digitalt tv i Danmark


Nordig Unified indeholder også krav til hvad operatøren skal oplyse for abonnenter, såsom at kortsystem skal være Conax (i vort tilfælde).
Der findes hundredvis af tv og bokse på markedet, der kan dekode MPEG4, men de implementerer langtfra alle elementer af Nordig Unified. Det er fordi fabrikanten har vælger at kaste sit produkt på markedet, inden det kan leve op til standarden. Du skal derfor være indstillet på at du skal opdatere softwaren i dit tv eller boks. Du skal kende dets modelkode (f.eks. Samsung UE46C7705, hvor den i skrivende stund seneste software var dateret 13. august 2013).

En liste over kravene i Nordig Unified står i skemaform i afsnit 2.2.14, på side 22 i nævnte PDF-dokument. Dokumentet er på engelsk.

En anden typisk fejl, der ikke har med Nordig Unified at gøre, er fejl ved den digitale tuner, hvor den simpelthen ikke er lineær og ikke kan modtage visse kanaler uden at skabe så megen egenforvrængning, at visse kanaler pixellerer. I nogen tilfælde slukker og tænder fjernsynet af sig selv, f.eks. hvis det er tilsluttet Internettet, hvilket de fleste smart tv jo er, og den så vil forny sin IP-adresse, men af den ene eller anden grund ikke kan dette. Så har fabrikanten valgt det velprøvede ”genstart lige boksen”, også selv om brugeren bare sidder og ser almindeligt tv. Det blev for nyligt afsløret, at f.eks. Samsung og LG rapporterer til en fremmed server, når en bruger skifter kanal, eller hvilke filer brugeren har liggende på en tilsluttet ekstern USB-lagerenhed. Big Brother is here.


Vejledende Tekniske Retningslinier for Fællesantenneanlæg


For at kunne overføre alle signaler fra Tune Kabelnet skal dit antenneanlæg i huset overholde den gældende standard for fællesantenneanlæg. De fejl vi ser hos medlemmer, der har problemer med at gengive disse skyldes i alle tilfælde grove fejl i udstyret i husinstallationen, der krænker denne standards forskrifter.
Med grov fejl menes f.eks, at husinstallationen er meget ulineær og at der derfor et meget stor forskel på den styrke, de forskellige kanaler overføres med inde i huset, selv om de er helt ens i afleveringspunktet. Eller der kan være forvrængning pga. en dårlig husforstærker.

Eller der kan helt enkelt mangle en husforstærker, som som hovedregel altid er nødvendig, hvis man har mere end ét tv. Og signalniveauerne derfor er alt for svage.

Dette skal din husinstallation opfylde - se de eksakte specifikationer under menupunktet Teknik.

Hent hele dokumentet her

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet