Tweets fra @tunekabelnet

Status på årsgennemgang af nettet 2014

Niveauet i samtlige slutstandere skal op på mærkerne

Vi har holdt statusmøde med servicefirmaet, der passer vort anlæg. Det er besluttet at få eftermålt signalniveau i samtlige slutstandere, og ikke som ellers normalt 10 slutstandere på hver af de 5 øer.

Dette er fordi niveauet i et uacceptabelt stort antal ikke er tilfredsstillende. Ikke at det er alarmerende ud i skoven, men for det meste 1-2-3-4 dB for lavt og enkelte steder op til 8 dB for lavt.

Med ca 130 slut-gren-forstærkere er der ca 21 slutstandere pr ø i snit. Niveauerne ud af alle forstærkere er lagt på plads, så vi taler alene om det tab, der kan være fra slut-forstærkeren gennem 3-5 passive led. Uden at hæve forstærkerens niveau skal altså de passive fordelere og andre komponenter, der kan give et uønsket tab gennemgås for at finde de elementer, der svækker utilsigtet. I ét tilfælde har vi opdaget, at en tidligere leverandør tilbage i 2006 har projekteret et sådan gren under den forudsætning, at kablerne var kortere, end de rent faktisk er. hvorved der mangler signalniveau.

Disse mangler i niveau er ikke voldsomme, men det indsnævrer tolerancespillerummet. Har man en korrekt udført husinstallation med ordentlige materialer vil man sandsynligvis ikke mærke noget problem. Men der er desværre fortsat for mange, alt for mange, der fortsat kører rundt med over 30 år gammelt materiel og gør-det-selv materiel, som slet ikke magter at overføre dagens digitale signaler fejlfrit. Dette materiel er elendigt, og vi ser – ikke bare gang på gang, men altid – at der er ulinearitet og for stort niveautab i installationer der er baseret på dette, foruden det ligger åbent for indstråling af fremmede signaler. Hvis du bruger T-stykker til at dele antennesignalet, så svækkes det og lineariteten ødelægges. Dette er hovedkilden til de pixelleringer, desværre for mange oplever.

Vort administrationsystem indeholder analyseværktøjer, som på basis af de data, routerne sender retur, ret præcist fortæller hvor fejl ligger. Foruden feed-back modtaget i form af spørgeskemaets spørgsmål om hyppigheden af oplevede pixelleringer, og igen sammenholdt med slutstandermålingerne giver det et redskab til at få nettet helt på plads overalt.

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet