0valg animal boernetv bredbaand ditvalg dokumentar golf historie hurtigtinternet iptelefoni kirken-noerregade-20190325_155641 mangekanaler natur payperview sportskanaler stortudvalg traadloest webmail

Tweets fra @tunekabelnet

Fælles forbrug

Din IP-adresse er 34.204.169.76. Du er dermed ikke på nettet via Tune Kabelnets Internet lige nu, og du indgår ikke i det fælles forbrug

Opdateret 10. august 2019

Renovering af kabelnettet i Tune
— vi fortsætter 2. sept. 2019 med Nordvest og Center/Træ

I 2019 fortsætter vi totalrenovering af kabelnettet i Tune. I april-maj renoveredes de 3 øer:

  • Nordøst
  • Østerbakken
  • Midt

tre oeer 2019 small

Kør hen over billedet for at se det større. De tre øer blev valgt som mest trængende. Se alle øer her.

Der er udskiftet enkelte kabelstykker. Men al indmad i gadeskabene er udskiftet, herunder alle forstærkere.

Af foregående ø-renovering (2018) er Sydøst faktisk først afsluttet i slutningen af januar 2019. Den startede lige før efterårsferien. Det tog altså 3 måneder, og så langstrakt et forløb var ikke tilfredsstillende. Sydvest blev klaret på 14 dage midt i december, og vi har valgt at fortsætte med installatøren for denne, KK Partner, til renoveringerne i 2019. Dog ikke alene pga tempoet.

Anlægget er inddelt i 10 øer. og vi mangler nu at renovere: Syd, Nordvest, center/træ og Elkærparken. Mindst én af disse renoveres i sensommeren 2019, resten i 2020.

Dette løser renoveringen

Ved anlægsrenovering skal der næsten ikke udskiftes kabler i jorden. To forhold kan dog udløse udskiftninger: 1) Vi finder fejl ved kablerne, såsom vand i kabler. Dette er forekommet i sjældne tilfælde; 2) udskiftning til en kraftigere kabeltype kan medføre en betragtelig reduktion i antallet af gadeforstærkere, så vi dels sparer disse, dels deres strømforbrug. Og netop her har vi valgt at udskifte en del kabelstykker på tre øer i foråret 2019, hvorved sparedes hele 11 gadeforstærkere med dertil hørende konstant strømforbrug.Selve udskiftningen er udelukkende ude i vejen og ikke inde hos den enkelte. 

Renoveringen skal løse en række problemer:

Udskiftning af faktisk ikke få forekomster af forkerte konnektorer på en bestemt type stamkabler, som har inderlederdiameter på 1,1 mm. Dette er især set på øerne i det østlige Tune.

  1. Udskiftning af alle passive komponenter med gevind af stål, til en type med gevind af nikkel-tin pletteret messing. Hvor der er tale om signalfordelere skiftes samtidigt til en type med langt mindre passiv overhøringsdæmpning mellem de forskellige taps på fordeleren inden i fordeleren. En lang række egenskaber er ændrede ved de nye fordelere, også i forbindelse med skift til 1218 MHz øvre grænsefrekvens.
  2. Udskiftning af alle (jumper-) kabler i udendørsmiljøet, der indeholder aluminium i skærmen. Dette er heldigvis begrænset til de 20-40 cm korte jumperkabler i nogle standere (langtfra alle). Meget tyder på, at "indianerfejl" kan nagles til sådanne kabler med alu-folie i skærmen. 
  3. Udskiftning af forstærkerne. Frekvensområdet udvides med 50% fra 862 MHz til 1218 MHz. Ydermere, så kan vi også indføre direkte overvågning af returvejs-støj helt ned på enkeltforstærker-niveau. Støj i returvejen akkumuleres jo fra alle kilder og da vi ikke hidtil har haft målepunkter mellem det enkelte modem og CMTSen i hovedstationen, så har vi ikke haft mulighed for en differentieret analyse af returvejsstøjen på en ø. Fejlkilder kan dermed findes med 10-15 gange større nøjagtighed = kortere responsetid til at nå at finde synderen, inden støjen forsvinder igen.
  4. Vi skal have mindsket sandsynligheden for fejl i anlægget drastisk = sikret stabiliteten drastisk.

lunden 20171027 121434 
Fra renoveringen af Lunden efteråret 2017: En af de nye Teleste AC3210 forstærkere i Lundegårdshegnet

Sammenligning før/efter renovering


Hvis vi ser på, hvordan det gik med renoveringen af "Sydøst" her i efteråret 2018, kan vi se at kvaliteten af nettet er steget betragteligt, hvilket denne figur måske kan vise. Vi sammenligner Sydøst-øen før og efter renoveringen: Som kriterium er her valgt støjindikationer for returvejen. Disse er mindsket drastisk.

kronback sydoest 20180925 før

kronback lunden 20181124 efter

Dette viser renheden af returvejen, der er den mest kritiske. Jo renere og mere stabil den er, jo højere ligger grafen og mindst muligt slør underneden på grafen.

En anden fremstilling, samme dag i året, med ét års mellemrum, 24. november 2017 og 2018, fra Kronback Tracer:kbak sydøst 20171124 r

kbak sydøst 20181124 r

Hver eneste forekomst af støj er her plottet i tid og frekvens, og farven viser styrken.Internettrafik er filtreret fra af Kronbacken.

Det er ganske tydeligt, at vi nu har et voldsomt renere net på Sydøst.

Hvis der så forekommer støj stadigvæk, så kan vi ret nøjagtigt stedfæste, hvor de sidste støj-rester og anden ustabilitet kommer fra, via den direkte forstærkerovervågning. Denne mulighed har vi ikke haft før og det øger præcisionen af indkredsningen af støj med en faktor 10-15 gange.

Som forstærkere har vi valgt Teleste, og som passive komponenter har vi valgt DKT Comegas Signia-serie. Det er – ikke overraskende – de samme fabrikater af komponenter, der benyttes i kabelanlæg i hele landet.

Renoveringen af Sydvest

Renoveringen  af Sydvest blev projekteret i et samarbejde mellem KK Partner i Brørup, Telecenteret, Dansk Kabel Teknik (DKT) og Tune Kabelnet. Arbejdet med Sydvest udførtes af KK Partner. 

I perioden 10.-14.december 2018 blev alle gadeforstærkere, og al den passive indmad i alle skabene udskiftet. Der forekom afbrydelser på TV, FM, Internet og IP-telefoni, medens der arbejdedes i dagtimer kl 7-17.30 mandag-fredag.

Total renoveringen har omfattet udskiftning af samtlige forstærkere på øen, og udskiftning af al den øvrige indmad (de passive komponenter) i samtlige standerskabe i vejene. Herunder fintilpasning af signalniveauerne.

I de to veje Odinsvej og Runevej er forstærkerne flyttet væk fra ca midtvejs nede ad vejen til 2 positioner tæt på hver sin ende af vejen, og det nye stamkabel er væsentligt kraftigere. Denne kabeludskiftning skete i uge 48/2018.

Søndergade, Vestergade, Snoldelevvej, Krogen og Toften og dele af Roskildevej kom først med på Tune Kabelnet efter 2005, men alligevel skiftedes indmaden også i standerne dér, fordi vi skal hæve øvre grænsefrekvens for alle til 1218 MHz. Ensartet standard.

Gadevænget, Skolegade mm omkring kirken kom først med fra 2012, og det samme gælder for det område.

Der er nedgravet nye kabler på: Odinsvej, Runevej og Fenrisvej. Ikke i sig selv, fordi de er blandt de ældste, men fordi vi derved har sparet en stor mængde ekstra forstærkere.

Arbejdet blev afsluttet 14. december 2018. Vi har tjekket ca. 10, der efterfølgende stod med for dårligt signal/støj-forhold i modtagelsen. Samtlige havde helt ok situation ved afleveringspunkt i gadeskabet. De, vi besøgte indenfor, havde alle fejl i deres installation og de fik tilbudt den udbedret.

Om fundne lokale fejl på Sydvest

Typisk var der benyttet "twist-on-" eller "vride"-konnektorer, i stedet for konnektorer påsat med det rigtige værktøj, og ledningerne var gledet af. En enkelt havde en dårlig lokalforstærker: De i perioden 2012-2016 solgte lokalforstærkere med såkaldte DIP-switche oplever i dag, at disse svigter. En "massage" af disse omskifterkontakter kan på kort sigt afjælpe dette problem, men den rigtige løsning er at skifte til de nye uden DIP-switche, såsom DKT-Comega HCA-forstærker.

sydvest

"Sydvest" omfatter Odinsvej, Runevej, Fenrisvej, Tune Bygade, Søndergade, Vestergade, Snoldelevvej, krogen, Toften, Roskildevej, Gadevænget, dele af Nørregade og Østergade nærmest kirken.

Arbejdet på Sydvest blev udført af installatøren KK Partner.

Resultatet af renoveringen er et betydeligt mere stabilt net, et mere støjsvagt net, og et net med en rå fysisk datakapacitet på 6,5 Gbit pr ø – ja 10 Gbit, hvis vi helt lukkede flow-tv. Men vi har ikke planer om 6,5 Gbit før samtlige øer er renoveret. Indtil vi indsatte den ny CMTS i sommeren '17, var der pr ø 400 Mbit. Dette er nu hævet til 1200 Mbit pr ø, og bliver hævet til ca 3 Gbit ø for ø allerede inden renovering af  nettet i hele Tune. Vi afventer alene DOCSIS 3.1 modem/router, der åbenbart har en meget svær fødsel. Vi har de første i test nu. Men formålet er ikke kun øget datakapacitet, det er også en højere grad af stabilitet, bedre overvågningsmuligheder og mindre behov for vedligehold i vejene

Renoveringen af Sydøst

Renoveringen af Sydøst — status 31. januar 2019: Færdig

Total renoveringen har som standard omfattet udskiftning af samtlige forstærkere på øen, og udskiftning af den øvrige indmad (de passive komponenter) i samtlige standerskabe i vejene. herunder fintilpasning af signalniveauerne. Desuden er enkelte mindre kabelstykker udskiftet.

sydoest
"Sydøst" omfatter Tinggårdsvænget, Tinggårdshegnet, Lundegårdsparken og Lundegårdshaven. Klik her for at se alle ø-navnene.

Det tog meget lang tid at få færdigmeldingen hjem for denne ø, fordi der i næsten 2 mdr. mangledes at skiftes to kabelstykker i Lundegårdsparken ulige numre, nemlig de to der omslutter den sydlige af de to grønninger (den ved nr 25-45). En del af kablerne, der forsyner dele af disse adresser, var fundet beskadigede. Under arbejdet med renoveringen fandt vi, at signalkvaliteten har nydt så godt af renoveringen, at vi har kunnet spare at indsætte to planlagte nye forstærkere ved de to grønninger (nr 1-23 hhv. nr 25-45).

Som forstærkere har vi valgt Teleste, og som passive komponenter har vi valgt DKT Comegas Signia-serie. Det er – ikke overraskende – de samme fabrikater af komponenter, der benyttes i kabelanlæg i hele landet. 

Renovering af Sydøst blev reprojekteret i samarbejde mellem Dansk Kabel TV, Telecenteret, Dansk Kabel Teknik (DKT) og Tune Kabelnet. Arbejdet blev udført af Dansk Kabel TV.

Renovering af de følgende øer – vi fortsætter 2019/20 til vi er færdige

Som alle andre antenneanlæg, der er med på beatet, bliver Tune kabelnet altså også opgraderet til dagens standarder: 1218 MHz øvre grænsefrekvens, og DOCSIS 3.1 med Gigabitkapacitet på Internettet.

 

Tilbud internet

Opgradér din router !

Der kører stadig 46 ældre routere typen EPC2434 hos medlemmerne. De kan i bedste fald overføre op til 20 Mbit frem og ca 12 Mbit retur (trådforbundet).

EPC2434 er dog nærmest umulig til trådløs, hvis du f.eks. skal streame TV og har mange enheder, da den kører 802.11g.

CopyDan Verdens TV

Se TV-program-information fra CopyDan Verdens TV

Du kan bl.a. se hvilke programmer, der er med danske undertekster. Klik på linket HER.

Copydan Verdens TV arbejder for rettighedshaverne til 'Kunst, Viden og Underholdning’ og på den måde adgang til de svenske, norske og tyske nabolandskanaler.

Tune Kabelnet gennem 46 år

TKNs historie (1970)

Se Tune Kabelnets hjemmeside fra august 2002 her. Se det første oplæg til Internet fra februar 1999. Vort båndbreddeforbrug er 1100-doblet på 15 år, mens tilslutningsprisen er gået fra 6000 kr til 300 kr for Internet alene.

Tune Kabelnet
Skæppestien 21, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr.

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet